Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
26 niedziela zwykła - 29 września
29-09-2019 10:45 • Ks. Stanisław Rząsa

Przywódcy społeczeństw żyją na wyższym poziomie niż przeciętny człowiek. Odważne spojrzenie na faktyczny dystans między bogactwem i ubóstwem życia pozwala na zachowanie roztropnego umiaru i właściwej relacji. Kontakt przywódców i bogatych z najuboższymi powinien pobudzać ich do szukania sposobów eliminowania skrajnego ubóstwa. O wiele większe wymagania stawiane są przez wierzących przełożonym. Ich poziom życia materialnego, chociaż wymaga większych środków ze względu na pogłębianie wiedzy i sprawowanie funkcji, niewiele powinien odbiegać od życia ubogich. Środki materialne mają służyć głoszeniu królestwa niebieskiego i wyrównywaniu szans najbardziej potrzebujących. W ten sposób pozwalają odkryć wzajemną miłość.

"Jeśli ci się w życiu powiodło, nie wznoś wysokiego muru, ale zbuduj dłuższy stół. A będziesz miał skarb w Niebie. To prosta zasada"

O tych sprawach traktują dzisiejsze czytania mszalne. Słuchajmy ich z uwagą.


Iskra Bożego Miłosierdzia - 28 września
28-09-2019 10:33 • Ks. Stanisław Rząsa

 

28 września w sobotę w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny o godzinie 15.00 na skrzyżowaniach i placach naszych miast odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia prosząc Boga o miłosierdzie dla całego świata.  W naszej parafii modlitwa będzie przed skrzyżowaniem ul. Kopernika z ul. Kleberga.

25 niedziela zwykła - 22 września
23-09-2019 10:22 • Ks. Stanisław Rząsa

Pragnienie bogactwa może uczynić człowieka bezdusznym i bezwzględnym. Taka osoba potrafi wytłumaczyć sobie każde bezeceństwo jako działanie konieczne. Pan Bóg ostrzega, że przyjdzie czas, kiedy takie osoby odpowiedzą za swoje czyny. Natomiast Chrystus Pan zachęca nas do dobrego używania rzeczy materialnych będących w naszej dyspozycji. Wielkoduszność to znak prawdziwej roztropności, ona otwiera serca na poznanie prawdy, ona pobudza obdarowanego do myślenia. Dlatego Święty Paweł zachęca wierzących do modlitwy o pokój i o pomyślność wszystkich ludzi, bo takie warunki sprzyjają pobożności i wielkoduszności.

Otwórzmy nasze serca na miłość Pana Boga i bliźniego.


Spotkanie dla rodziców i młodzieży klasy VIII - 22 września
22-09-2019 15:52 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 22 września młodzież z klasy VIII wraz z rodzicami zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00 i na spotkanie po Mszy św. celem omówienia przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.

24 niedziela zwykła - 15 września
15-09-2019 11:02 • Ks. Stanisław Rząsa

Krnąbrne dzieci takimi się nie rodzą, ale stają się takimi później. Niejedno złośliwe i uparte dziecko, pod wpływem wychowania, stało się wspaniałym człowiekiem. Pod wpływem Bożej łaski nie tylko Szaweł z Tarsu, bluźnierca i prześladowca, stał się Pawłem – Apostołem Chrystusa, ale także każdy z nas może stać się świadkiem Bożego miłosierdzia. Łatwiej jest odmówić Koronkę do Bożego miłosierdzia, niż przygarnąć złośliwego i zazdrosnego brata czy siostrę. Jak nam przypomina Święty Paweł Apostoł w Liście do Tymoteusza, Jezus Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników. Stąd musimy uzbroić się w cierpliwość i wytrwałość, aby doprowadzić do zbawienia przynajmniej niektórych. Sam Chrystus chce dzisiaj przemówić do naszej wyobraźni przez przypowieści o zaginionej owcy i o zaginionej drachmie.


Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania dla klasy VII - 15 września
15-09-2019 09:07 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 15 września spotkanie dla uczniów z klasy VII po Mszy Świętej o godz. 17.00. Rozpoczniemy I rok przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Uczniowie otrzymają indeksy. Wcześniej uczniowie klasy VII zgłaszają się do kancelarii po deklaracje.

Ogłoszenie o postępowaniu na wybór wykonawcy robót budowlanych
13-09-2019 20:35 • Ks. Stanisław Rząsa
23 niedziela zwykła - 8 września
07-09-2019 08:37 • Ks. Stanisław Rząsa

Autor Księgi Mądrości zapewnia nas, że bez pomocy Ducha Świętego człowiek pozostaje w okowach własnej małości i przyziemnego myślenia. Właśnie do wyrwania się z kajdanów myślenia w kategoriach ówczesnej epoki Święty Paweł zachęca Filomena, legalnego właściciela niewolnika Onezyma, uciekiniera w świetle prawa ludzkiego zasługującego na śmierć. Niewolnik Onezym stał się bratem umiłowanym dla Apostoła Pawła. Przyszedł czas, aby takim stał się również dla swojego pana, Filemona. Ile czasu potrzebuje każdy z nas, aby Ewangelia przeniknęła do naszego serca, do naszego umysłu i w końcu do naszego postępowania? Kiedy nasza wyobraźnia stanie się chrześcijańska?

Chrystus zachęca nas, aby to stało się już dzisiaj.


I piątek miesiąca i przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania
06-09-2019 11:31 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Msza Święta do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Starszych zapraszamy na Mszę św. o godz. 9.00. Rozpoczynamy drugi rok przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Tych którzy podjęli przygotowanie zapraszamy w piątek na godz. 17.30. Będzie spowiedź święta przed Mszą świętą, następnie Msza święta i krótkie spotkanie po Mszy Świętej.

Nowy Rok Szkolny - 2 września
02-09-2019 11:28 • Ks. Stanisław Rząsa

2 września w poniedziałek rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego w naszym kościele o godz. 9.00. W Brzezinach o godz. 8.00. Na Mszę św. zapraszamy także rodziców i wszystkich mogących przybyć. Zatroszczmy się o punktualne przybycie na Mszę św. i wejście do świątyni z dziećmi. Dawajmy świadectwo wobec naszych dzieci, że spotkanie z Bogiem ma dla nas wielką wartość, a Msza św. jest integracyjną częścią rozpoczęcia Roku Szkolnego.

Poświęcenie tablicy ofiar I i II wojny światowej z Lisowa
01-09-2019 16:13 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedziele 1 września odbędzie się w Lisowie w środku wioski Msza święta w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej i poświęcenie tablicy ofiar I i II wojny światowej z Lisowa. Ks. Kanonik Tadeusz Klej wraz z mieszkańcami z Lisowa serdecznie zaprasza na Mszę św. o godz. 15.00.

22 niedziela zwykła - 1 września
01-09-2019 10:21 • Ks. Stanisław Rząsa

Łagodność i pokora to cnoty, które proponuje nam dzisiejsza liturgia słowa. Niewielu obiera sobie te cnoty za środek do doskonałości. Większość woli gwałtowność i pancerz wiary jako przymioty prowadzące do królestwa niebieskiego. Stąd Księga Syracydesa uprzedza nas, że nie ma lekarstwa na chorobę pyszałka. Także Ewangelia według Świętego Łukasza mówi nam, że nawet spotkanie z Jezusem Chrystusem nie było w stanie wielu uwolnić od pychy. Dlatego autor Listu do Hebrajczyków przedstawia nam wizję tego, co w niebie czeka pokornych. Czy jesteśmy w stanie zrezygnować z przyjętych schematów i przełamać strach przed pokorą i łagodnością? Tak, wielu uważa, że gdyby stali się cisi i pokorni, to zostaną pokonani przez innych. Jakże daleko nam do Świętego Ignacego Antiocheńskiego, który dla Chrystusa pragnął być pożarty przez dzikie zwierzęta!

Słuchajmy z uwagą słowa Bożego.


Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl