Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
I Niedziela Adwentu - 30 listopada
30-11-2014 10:13 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsze pierwsze czytanie przedstawia sytuację ludzi pogubionych na drogach swego życia. Sytuacja ta nie jest do pozazdroszczenia: przypomina błądzenie w ciemnościach i chodzenie po omacku. Jednakże Bóg jest Bogiem, który zawsze wychodzi jako pierwszy na poszukiwanie człowieka. Prawdę tę podkreśla św. Paweł w czytanym dziś fragmencie Listu do Koryntian, gdy dziękuje Bogu za ogrom darów nieustannie dawanych zagubionemu człowiekowi, a wysłużonych przez Jezusa Chrystusa. Jednakże, aby nie zmarnować żadnej z tych łask, potrzeba przyjąć postawę czuwania, czyli ciągłej otwartości i gotowości.

            Wsłuchajmy się więc dziś z uwagą w słowo Boże, abyśmy stawali się ludźmi czuwającymi i wdzięcznymi za każdą, nawet najmniejszą łaskę.


Rozpoczynamy Adwent i nowy Rok Liturgiczny - 30 listopada
30-11-2014 09:10 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 30 listopada rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i okres adwentu. W czasie adwentu przygotowujemy się na przyjście Jezusa Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. W niedzielę roraty o godz. 7.30. Postarajmy się liczniej zgromadzić na roratach. Każdego dnia w okresie adwentu pół godziny przed roratami Godzinki do Najświętszej Maryi Panny. Zachęcamy do wcześniejszego przyjścia, by przed Mszą św. roratnią odśpiewać godzinki. W okresie adwentu  powinniśmy zmienić styl życia. Z wyciszeniem i tęsknotą mamy oczekiwać przyjścia Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. Postarajmy się, by zabawy andrzejkowe nie były okazją do nieodpowiedzialnego i nietrzeźwego wejścia w ten okres. Czyńmy to również z zatroskaniem o młode pokolenie. 

Niedziela Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - 23 listopada
23-11-2014 08:51 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa z dzisiejszej uroczystości próbuje przekazać bogactwo kryjące się pod określeniem „królestwo Chrystusowe”. Dzięki Księdze proroka Ezechiela, jak i Ewangelii według św. Mateusza dociera do nas krzepiąca prawda, że Bóg jest Dobrym Pasterzem. Nawet jeżeli tekst czytań mówi o sądzie, to trzeba pamiętać, że Bóg patrzy na człowieka zawsze w perspektywie wieczności i pragnie tej wieczności dla swoich dzieci. Gdy zaś na końcu czasów będzie sąd, to będzie on polegał na ocenie uczynków miłości. Jednakże trzeba również wierzyć, że niejako w obronie każdego z nas stanie sam Chrystus, jeżeli tylko przyjmiemy Jego królewskie słowo i uznamy Go królem naszego życia.

Uroczystość Chrystusa Króla jest również świętem patronalnym Akcji Katolickiej. Jest to ruch świeckich katolików, zaangażowanych nie tylko w życie parafii czy diecezji, lecz również, a może przede wszystkim w życie społeczne. Członkowie Akcji Katolickiej starają się w swoim życiu zawodowym i zaangażowaniu społecznym promować wartości chrześcijańskie. Pragną oni mieć wpływ na to, co dzieje się w ich otoczeniu i kraju, kierując się przy tym zasadami wiary.


33 niedziela zwykła - 16 listopada
16-11-2014 14:01 • Ks. Stanisław Rząsa

Księga Przysłów powstała pięć wieków przed Chrystusem i jest zbiorem różnych sentencji życiowych. Dziś usłyszymy poemat ukazujący ideał niewiasty. Wśród wielu cnót, które ma dzielna kobieta, warto zwrócić na jedną, na tę, którą autor postawił na samym szczycie. Jest to bojaźń Boża, rozumiana nie jako lęk, ale jako pietyzm względem Boga. Cnota ta nie tylko jest zwieńczeniem wszystkich innych, ale jest ich źródłem i należy ją odczytywać w kategoriach łaski, czy jak powie dzisiejsza Ewangelia, w kategoriach talentu. Trzeba o ten dar prosić, a później z gorliwością go pielęgnować.

Wsłuchajmy się więc wszyscy, nie tylko niewiasty, bo wszystkich obdarowuje Bóg, z pietyzmem w dzisiejsze czytania mszalne.


Koncert Serce w plecaku - 16 listopada
15-11-2014 11:29 • Ks. Stanisław Rząsa

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości w naszej parafii w niedzielę 16 listopada po Mszy św. o godz. 10.30 będzie koncert pieśni patriotycznych pt. „Serce w plecaku”. Serdecznie zapraszamy.

Święto Niepodległości - 11 listopada
11-11-2014 11:25 • Ks. Stanisław Rząsa

We wtorek 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości. Pamiętajmy w modlitwie za tych, którzy za niepodległą Polskę polegli, ale także o tych, którzy w trudzie budowali i budują jej niepodległy byt. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Szczególnie zgromadźmy się w kościele na Mszy św. o godz. 10.30. Będzie poprzedzona występem patriotycznym dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brzezinach. Nie zapomnijmy o przyozdobieniu naszych domów flagą biało czerwoną. Pozostałe Msze św. o godz. 7.30 i wieczorowa o godz. 17.00.

32 niedziela zwykła - 9 listopada
09-11-2014 08:17 • Ks. Stanisław Rząsa

Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej

Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za kościół, w którym gromadzimy się dla sprawowania Eucharystii, przeżywania sakramentów i przy innych okazjach, ale jeszcze w większym stopniu jesteśmy odpowiedzialni za Kościół przez duże „K”. Do budowy kościoła z cegły czy betonu można zatrudnić wykonawcę.Przy budowie żywej świątyni, w której mieszka i działa Bóg, nikt nas nie wyręczy. A zatem, każdy człowiek wierzący winien być wytrwałym i roztropnym budowniczym żywego Kościoła, jako wspólnoty wierzących złączonych wiarą, nadzieją i miłością z Chrystusem i pomiędzy sobą.


I piątek miesiąca - 7 listopada
07-11-2014 09:54 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Msza św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00.

Dzień Zaduszny - 2 listopada
02-11-2014 13:55 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę Wspomnienie Wszystkich Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msza św. na cmentarzu parafialnym o godz. 12.00, a na cmentarzu komunalnym o godz. 10.00. W naszym kościele Msze św. o godzinie 7.30, 10.30, 12.00 i 17.00. W Brzezinach o godz. 9.00.

W swojej historii Kościół wypracował wiele form modlitewnej pomocy zmarłym. Za najlepszą uważane są Msze św. Gregoriańskie – trzydzieści Mszy Świętych w intencji zmarłego odprawianych dzień po dniu. Do innych form pomocy należą Wypominki. Sens wypominek polega na tym, że uczestniczy w nich wspólnota parafialna. Dlatego zachęcamy wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej w naszym kościele przed Mszą św. wieczorną. Kartki wypominkowe są wyłożone przy filarach. Zachęcamy do wpisania daty i do przyjścia na tę modlitwę. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.


Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada
01-11-2014 13:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele o godz. 7.30 i 9.00. Zaś na cmentarzu parafialnym o godz. 12.00 i 17.00, a na cmentarzu komunalnym o godz. 10.00. W tę uroczystość uwielbiamy Boga wszystkich czasów w Jego świętych – w ludziach, którzy przeszli przez życie wierni Bogu i Jego przykazaniom. 


Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl