Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
17 niedziela zwykła 26 lipca
26-07-2020 08:57 • Ks. Stanisław Rząsa

Chcąc osiągnąć jakiś cel, musimy dokonać wyboru wartości, na której nam zależy. O tym mówią czytania dzisiejszej niedzieli. Co jest skarbem, najcenniejszą perłą naszego życia, którą chcemy zdobyć? Królestwo Boże jest warte zaryzykowania i wyprzedania wszystkich rzeczy, mówi Pan Jezus. Ono dla nas powinno być najważniejsze. Wymaga zaangażowania wszystkich naszych środków. Aby zdobyć ten skarb, potrzebujemy daru mądrości Bożej, o którą prośmy Pana Boga w modlitwie, jak Salomon. Potrzebujemy jedności z Jezusem Chrystusem, bo On jest umiłowanym Synem Ojca i naszym Bratem, który objął nas swą miłością i Ofiarą.

Abyśmy byli bardziej otwarci na sprawy królestwa Bożego, wsłuchajmy się w słowo Boże i pozwólmy się jemu prowadzić.


Poświęcenie pojazdów
25-07-2020 12:12 • Ks. Stanisław Rząsa

Z okazji wspomnienia św. Krzysztofa patrona kierowców i podróżujących w niedzielę 26 lipca na Mszy św. o godz. 10.30, 12.00 i 17.00 poświęcimy pojazdy i odmówimy modlitwę o bezpieczne podróżowanie. Będzie można złożyć ofiarę do puszki na środki transportu dla naszych misjonarzy w ramach akcji: 1 grosz za 1 km bezpiecznej jazdy. Pojazdy ustawiamy na parkingu.


Sakrament Bierzmowania
25-07-2020 09:12 • Ks. Stanisław Rząsa

Z powodu epidemii koronawirusa dzieci i młodzież nie uczęszczają do szkół, dlatego jesteśmy zmuszeni przesunąć termin przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Sakrament Bierzmowania będzie udzielony w jesieni lub na wiosnę przyszłego roku. Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania przygotowują się poprzez kontynuację odprawiania I piątków miesiąca i praktyki religijne.

 

16 niedziela zwykła - 19 lipca
19-07-2020 11:42 • Ks. Stanisław Rząsa

Wymowa słowa Bożego z dzisiejszej niedzieli jest dla człowieka bardzo krzepiąca. Daje ono nadzieję i motywuje do podejmowania dobrych, życiowych wyborów. Księga Mądrości mówi, że Bóg jest dobry, że daje wciąż nową szansę człowiekowi i łaskę nawrócenia. Święty Paweł Apostoł przypomina, że Duch Święty stale nam towarzyszy: wspiera naszą słabość i modli się w nas. Pan Bóg stale o nas zabiega. Słowo Ewangelii zawiera przypowieść o chwaście, który rośnie w zbożu. Pan Bóg jest bardzo cierpliwy, i wciąż daje nam czas aż do czasu „żniwa”. Żeby to, co w nas i pośród nas jest chwastem, stało się Bożą pszenicą.

Weźmy sobie do serca słowo Boże, które teraz usłyszymy, abyśmy prawdziwie nieśli w sobie królestwo Boże.


I Komunia Święta
12-07-2020 15:08 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 19 lipca I Komunia św. IV grupy naszych dzieci na Mszy św. o godz. 13.00.

15 niedziela zwykła - 12 lipca
12-07-2020 11:41 • Ks. Stanisław Rząsa

Lato to czas, kiedy możemy obserwować pracę na roli. Słowo Boże wciąż jest nam dawane i łaska mu towarzysząca – orzeźwiająca woda Ducha Świętego, która zapewnia owoc, jak mówi prorok Izajasz. Trud życia, trud stawania się dziećmi Bożymi – wprowadzania Dobrej Nowiny w nasze życie – niesie wolność i radość dla całego stworzenia. Święty Paweł podkreśla, że takiego owocu wszyscy oczekujemy. Przypowieść o siewcy każe się zastanowić: jaką przyjmuję słowo Boże? Jakie stwarzam warunki do tego, by słowo Boże we mnie wzrastało?

Niech Maryja, która zachowywała w swym sercu i rozważała słowo Boże, pomoże nam się na nie w pełni otworzyć.


14 niedziela zwykła - 5 lipca
05-07-2020 11:32 • Ks. Stanisław Rząsa

W pierwszą niedzielę lipca słowo Boże daje nam cenne wskazówki, żeby nasz odpoczynek był owocny. Prorok Zachariasz wzywa do radości z powodu przybycia Króla pokoju – Boga. Święty Paweł Apostoł przypomina, że trzeba żyć Duchem Chrystusowym, a nie tylko sprawami ciała. Zaspokajanie jego potrzeb nie da człowiekowi prawdziwej radości. Ewangelia zawiera Chrystusowe zaproszenie do wspólnoty życia z Nim. W niej można znaleźć miłość i radość, które są w Panu Bogu, a także pokój i siły.

Słuchajmy słowa Bożego, wyjdźmy sercem na spotkanie Pana Boga w Jego słowie. Bóg jest Osobą, w której ramionach znajdujemy prawdziwy odpoczynek.

Niech Jego słowo obejmie nas i to, czym żyjemy.


I sobota miesiąca - 4 lipca
04-07-2020 11:27 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przeżywamy I sobotę miesiąca. Zapraszamy na Mszę św. o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 18.00 i na nabożeństwo fatimskie.

I piątek miesiąca - 3 lipca
03-07-2020 11:24 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Msza Święta do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Spowiedź przed Mszą św. Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania kontynuują praktykę I piątków miesiąca. Przychodzą na Mszę św. o godz. 9.00 lub 18.00.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl