Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
31 niedziela zwykła - 31 października
31-10-2021 09:06 • Ks. Stanisław Rząsa

„Słuchaj!” – mówimy, gdy chcemy powiedzieć komuś coś ważnego. „Słuchaj!” – tak mówi dziś do nas Pan Bóg w swoim słowie. Usłyszymy w Księdze Powtórzonego Prawa, że przykazania Boże są nam dane, abyśmy nie błądzili, dlatego warto je mieć zawsze w swoim sercu, aby nimi żyć. „Słuchaj!” – Pan Jezus powtarza to wezwanie w Ewangelii. „Słuchaj!” – bo jesteś kochany i powołany do miłości.

Rozważmy zatem słowo Boże, aby nim żyć każdego dnia, zachowując je z miłością w swoim sercu.


Modlitwa wypominkowa
29-10-2021 10:48 • Ks. Stanisław Rząsa

Zbliża się listopadowy czas naszej refleksji nad przemijaniem i modlitwy za zmarłych. Prosimy o wypisywanie imion zmarłych na kartach wypominkowych, które są na stoliku pod chórem. W dolnej części kartki można wpisać dzień w których chcemy się modlić za naszych zmarłych. Wypełnione kartki składamy do kancelarii lub na tacę. Za zmarłych modlimy się przed Mszą Świętą wieczorną.

Spowiedź w intencji zmarłych
25-10-2021 10:46 • Ks. Stanisław Rząsa

Zachęcamy do spowiedzi św. w intencji naszych zmarłych. Nie mamy możliwości wyspowiadania wszystkich chętnych w najbliższą niedzielę, dlatego prosimy o spowiadanie się na nabożeństwach różańcowych w ciągu tygodnia.

Msza Św. dla dzieci klas IV i rodziców
24-10-2021 12:16 • Ks. Stanisław Rząsa

W  niedzielę 24 października dodatkowa Msza Św. o godz. 13.00 w szczególny sposób zapraszamy dzieci z klasy IV Szkoły Podstawowej wraz z rodzicami.

Tydzień Misyjny
24-10-2021 10:51 • Ks. Stanisław Rząsa

30 niedziela zwykła rozpoczyna Tydzień Misyjny, w którym otaczamy modlitwą i wsparciem materialnym szczególnie tych, którzy głoszą Chrystusa na wszystkich kontynentach świata. W ciągu całego tygodnia za misjonarzy modlimy się na nabożeństwach różańcowych.

30 niedziela zwykła - 24 października
24-10-2021 08:45 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Bóg przywraca nam zdrowie, siły i radość. Tę prawdę przypomina nam dziś liturgia słowa. Prorok Jeremiasz wzywa do radości z odnalezienia Bożej drogi prowadzącej do zbawienia. Autor Listu do Hebrajczyków mówi o Chrystusie, który jest Arcykapłanem, jedynym Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, który może w pełni zadośćuczynić za nasze grzechy. Kiedy zgrzeszymy, możemy, jak dzisiejszy bohater Ewangelii, rozpaczliwie wołać o pomoc do Pana Jezusa. Mimo naszej biedy, zarówno tej duchowej, jak i materialnej, będziemy wysłuchani dzięki naszej wierze. Zatroszczmy się o nią.

Wysłuchajmy słowa Bożego z wiarą i pragnieniem uzdrowienia duszy i ciała przez łaskę Bożą.


29 niedziela zwykła - 17 października
17-10-2021 10:14 • Ks. Stanisław Rząsa

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza kieruje dzisiaj nasz wzrok na cierpiącego Sługę Boga, który sam oddaje się na ofiarę. Sprawować władzę to służyć. Służyć to ofiarować się. Ofiara kosztuje, dlatego Pan Bóg towarzyszy także w naszych trudach i cierpieniu przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. On jest dla nas wzorem bycia przełożonym, odpowiedzialnym za drugiego człowieka, niezależnie, czy jest to miejsce pracy, czy rodzinny dom.

Nie bójmy się służyć innym w naszym środowisku parafialnym i dzielmy się tym, w co Bóg nas obficie wyposażył.


Sakrament Bierzmowania
16-10-2021 10:26 • Ks. Stanisław Rząsa

Spotkanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z klas I Szkół Średnich będzie w sobotę 16 paździenika o godz. 11.00 w kościele. Obecność obowiązkowa.

28 niedziela zwykła - 10 paździenika
10-10-2021 11:07 • Ks. Stanisław Rząsa

Dziś słowo Boże chce nas prowadzić, ukazując nam Bożego ducha ubóstwa. Tak przeżywane ubóstwo daje nam wolność od zbytnich trosk. Autor Księgi Mądrości przeżywa radość z powodu poznania Bożej mądrości, która jest prawdziwym bogactwem człowieka. Objawia się ona w słowie, które czyni nasze serce przejrzystym. Doskonale wiemy, ile niepotrzebnych spraw i rzeczy zamyka nasze serce na to co naprawdę ważne. Pan Bóg może zajmować w naszym życiu istotne miejsce, ale nie zawsze jest to pierwsze miejsce. Mogę przestrzegać przykazań, ale równocześnie może mi brakować zaufania Panu Bogu.

Przeprowadźmy dzisiaj dialog z Panem Jezusem, jak bohater dzisiejszej Ewangelii, i zastanówmy się, czy nasze serce jest wolne od ziemskich przywiązań.


Trwają zapisy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z klasy VII
03-10-2021 17:02 • Ks. Stanisław Rząsa

Klasa VII na katechezie otrzyma deklaracje kandydata przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania. Ci, którzy uczęszczaja do szkoły poza naszą parafią zgłaszają się po deklarację do kancelarii. Wypełnione i podpisane również przez rodziców przynosimy na spotkanie w niedzielę 3 października o godz. 16.00. Spotkanie będzie w sali Centrum Pomocy. Sakrament Bierzmowania przyjmujemy w parafii zamieszkania.

27 niedziela zwykła - 3 paździenika
03-10-2021 16:57 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli chce nam przypomnieć, że Pan Bóg stworzył człowieka do wspólnoty. Szczególnym wyrazem wspólnoty ludzkiej jest małżeństwo. Małżeństwo zakłada w swoim istnieniu jedność, która powinna wzorować się na tej, jaką ma Bóg ze swoim ludem. Niestety bardzo łatwo tę relację i jedność zniszczyć. Można powołać się nawet na najbardziej błahe powody. Pan Jezus, rozmawiając z faryzeuszami, odwołuje się do Księgi Rodzaju, czyli do pierwotnego zamysłu Pana Boga, który pokazuje, że zasadniczym rysem małżeństwa jest jego nierozerwalność.

Niech słowo Boże, które usłyszymy, odnowi w nas nasze pierwotne piękno i rozraduje nas z powodu istnienia drugiego człowieka.


Odpust w kaplicy w Brzezinach
03-10-2021 12:19 • Ks. Stanisław Rząsa

 

W niedzielę 3 października odpust w Brzezinach o godz. 12.00 z okazji wspomnienia św. Franciszka. Mieszkańcy Brzezin zapraszaja do wspólnej modlitwy!

I sobota miesiąca - 2 paździenika
02-10-2021 12:29 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę przeżywamy I sobotę miesiąca. Zapraszamy na nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi połączone z różańcem i na Mszę św. o Niepokalanym Serca Maryi. W sobotę nie mamy możliwości spowiadania, dlatego odprawiających I soboty miesiąca prosimy o skorzytanie z Sakramentu Pokuty w piątek.

I piątek miesiąca - 1 paździenika
01-10-2021 12:27 • Ks. Stanisław Rząsa

W I piątek miesiąca sprawujemy Mszę św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Pragniemy rozszerzać kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, dlatego szczególnie zapraszamy na Mszę o godz. 9.00. Zachęcamy starszych do spowiedzi od godz. 8.30 i do odprawiania 9 pierwszych piątków miesiąca, natomiast kandydaci do Sakramentu Bierzmowania z klasy VIII mają spowiedź od 15.30, następnie spotkanie i Komunia Święta.

Nabożeństwa Różańcowe
01-10-2021 11:59 • Ks. Stanisław Rząsa

W naszym kościele nabożeństwo różańcowe w dni powszednie o godz.17.20 a w niedzielę o godz. 16.20 przed Mszą św. wieczorną. Zatroszczmy się o  tę modlitwę i uczmy jej nasze dzieci. Jeśli nie możemy w świątyni odmawiać różańca, to starajmy się to czynić indywidualnie lub z rodziną. Kandydaci do I Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania są zobowiązani do uczestniczenia w tych nabożeństwach zgodnie z ustaleniami.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl