Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Historia parafii
23-10-2009 16:37 • Ks. Stanisław Rząsa

2024

W dniach od 3 do 10 lutego zorganizowaliśmy pielgrzymkę do Fatimy i różnych miejsc Portugalii. Z pielgrzymami udał się jako opiekun duchowy Ks. Tomasz Pązik. Od 22 do 24 marca przeżywamy rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosi ks. Łukasz Dziedzic student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pochodzący z diecezji przemyskiej. W Niedzielę Palmową przeżywamy Plenerową Drogę Krzyżową do Brzezin i powrót przez Stary Lisów. W kwietniu udało nam się dokończyć układanie kostki na parkingu przy kościele. 12 maja przeżywamy odpust parafialny. Sumę odpustową odprawił Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Lublinie Ks. dr Adam Jaszcz. On też wygłosił okolicznościową homilię.

2023

15 stycznia zakończyliśmy wizytę duszpasterską. W naszej parafii znajduje się 1206 domów w których mieszkają rodziny lub pojedyncze osoby. Zostaliśmy przyjęci w 1150 domach. 56 domów zostało przed nami zamknięte.W dniach 21-28 stycznia zorganizowaliśmy pielgrzymkę do Ziemii Świętej. Pielgrzymom towarzyszył Ks. Tomasz Pązik student KUL.W dniach od 29 marca do 2 kwietnia przeżywaliśmy Misje Święte pod hasłem "Wierzę w Kościół Chrystusowy". Misje poprowadził Ks. Kanonik Roman Skowron. Na zakończenie w Niedzielę Palmową ulicami osiedla Kopernika (ul. Polesie i Północną) odprawiliśmy Drogę Krzyżową. W tym dniu przeżywaliśmy 18 rocznicę śmierci Świętego Jana Pawła II. Dziękowaliśmy Opatrzności Bożej za dar tego Świętego. W przeżywanie Misji Świętych zaangażowała się bardzo duża ilość wiernych, jak również bardzo dużo parafian pojednało się z Bogiem w Sakramencie Pokuty. Pamiatką tego wydarzenia jest Krzyż Misyjny postawiony przed kościołem uroczyście poświęcony na zakończenie Drogi Krzyżowej ulicami osiedla Kopernika. 25 maja przeżywamy odpust parafialny i 25 lecie powstania naszej wspólnoty parafialnej. Uroczystość celebruje Ks. Marian Zając Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W niedzielę Zesłania Ducha Świętego i Trójcy Przenajświętszej przeżywamy I Komunię Świętą na dodatkowej Mszy o godz. 13.00. A w sobotę 27 maja Ks. Biskup Józef Wróbel udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodziezy. W okresie letnim udało nam się wyłożyć kostką brukową znaczną część parkingu przy kościele. Tradycyjne w III rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. nauki rekolekcyjne wygłosił Ks. Marian Zając Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Bezpośrednio po Świętach Bożego Narodzenia rozpoczynamu odwiedziny duszpasterskie naszych rodzin.

2022

Na początku kwietnia rozpoczeliśmy prace przy termomodernizacji w kaplicy w Brzezinach. 7 i 8 kwietnia przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne wygłosił Ks. dr Jakub Dąbrowski z diecezji katowickiej. Należy podkreslić, że po okresie zwiazanym z epidemią, która u wielu osób osłabiła więź z kościołem, bardzo dużo osób przystąpiło do spowiedzi świętej. W Niedzielę Palmową zorganizowaliśmy Plenerową Drogę Krzyżową, rozpoczynając od kościoła drogą w kierunku Firleja do kaplicy w Brzezinach i z powrotem przez Lisów wieś do kościoła. Trasa liczy ponad 10 km. Drogę Krzyżową poprowaadził Ekonom naszej Archidiecezji Ks. dr Jarosław Orkiszewski. W maju zakończylismy prace przy termomodernizacji kaplicy w Brzezinach. W ramach tych prac wykonano ocieplenie kaplicy, wymianę rynien i okuć klacharskich oraz wykonano opaskę odwadniającą wokół kaplicy. 24 maja Ks. Biskup Adam Bab udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. Sakrament przyjęło 41 osób. 29 maja przeżywamy Odpust Parafialny. Sumę Odpustową odprawił i wygłosił okolicznościową Homilię Ks. Kanonik Tadeusz Klej, nasz rodak pochodzący z Lisowa. W czerwcu przeżywamy I Komunie naszych dzieci na dodatkowych Mszach Świętych w 3 kolejne niedziele o godz. 13.00. 22 i 23 sierpnia wraz z prafianami pielgrzymowaliśmy do Strachociny, miejscu narodzin Św. Andrzeja Boboli, zwiedziliśmy zaporę na Solinie, następnie modliliśmy się w Kalwarii Pacławskiej i zwiedzaliśmy Przemyśl. W niedzielę 2 października gościliśmy Ks. Biskupa Józefa Wróbla z wizytacją kanoniczną naszej parafii.Przed Mszą Swiętą o godz. 7.30 Ks. Biskup został przywitany w wejściu do naszej świątyni. Na pierwszej Mszy Świętej Ks Proboszcz dokonał sprawzdania, a Ks. Biskup wygłosił kazanie. O godz. 10.00 spotkał się w kościele z przedstawicielami wspólnot duszpasterskich. O godz. 10.30 odprawił Mszę Świętą w naszym kościele, a o godz. 12.00 w kaplicy w Brzezinach Mszę Świętą odpustową z procesją wokół kaplicy. W III niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy rekolekcje adwentowe. Nauki rekolekcyjne wygłosił Ks. Paweł Kościuk, obecnie wikariusz w parafii MBNP w Lubartowie. Bezpośrednio po Świętach Bożego narodzenia rozpoczęliśmy wizytę duszpasterską po okresie epidemii.

2021

Z powodu epidemii nie organizowaliśmy wizyty duszpasterskiej. Parafianie wykazali się wielką troską o utrzymanie parafii, składając ofiary na tacę z tej okazji. W dalszym ciągu przeżywamy epidemię limity ograniczające ilość uczestników we Mszy św. 1 osoba na 15 m2. Od 26 do 28 marca przeżywamy rekolekcje wielkopostne w reżimie sanitarnym 1 osoba na 20 m2. Wiele osób pozostało na zewnątrz światyni. rekolekcje wygłosił Ks. Krzysztof Orlicki pracujący w Kiwercach na Ukrainie. Parafianie hojnie wsparli Jego pracę finansowo i darami w postaci ofiarowanych intencji mszalnych oraz żywności i środków czystości. W Wielkanoc parafianie mimo epidemii licznie uczestniczyli we Mszach Świętych pozostając na zewnątrz wokół kościoła. 16 maja przeżywamy odpust parafialny przy licznym udziele parafian i gości. Kazania na wszystkich Mszach Świętych wygłosił Ks. Tomasz Jarząbek z diecesji sosonowieckiej. On też odprawił sumę odpustową. Zaś Msze św. o godz. 10.30 sprwował ekonom naszej Archidiecezji Ks. Kanonik Jarosław Orkiszewski. W maju zamówiliśmy nowe oświetlenie do naszej świątyni zaprojektowane przez Pana Marcina Szczepaniaka z Rzeszowa. Wykonawcą oświetlenia będzie Pan Czesław Buczak z Rzeszowa. W czerwcu przez trzy pierwsze niedziele przeżywaliśmy I Komunię św. naszych dzieci na dodatkowych Mszach św. o godz. 13.00. We wrześniu rozpoczyname prace termomodernizacyjne plebanii. 20 listopada młodzież naszej parafii przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk Ks. Biskupa Mieczysława Cisło. W niedzielę 10 i 11 grudnia zakładamy nowe oświetlenie do Kościoła. Wykonał je Pan Czesław Buczak z Rzeszowa. 12 grudnia rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. nauki rekolekcyjne wygłosił ks. Tomasz Jarząbek z diecezji sosnowieckiej. Z powodu epidemii odprawiamy w kościele prafialnym dwie pasterki o godz. 20.00 i 23.00, w Brzezinach o godz. 21.30. Również z powodu epidemii nie chodzimy z wizytą duszpasterską. Odprawiamy Msze Święte w kościele zapraszając parafian z poszczególnych ulic i wiosek. Bardzo duża ilość parafian uczestniczy we Mszach Świętych, niestety bardzo mało dzieci i młodzieży.

2020

Dzięki łagodnej zimie cały czas trwają prace przy termomodernizacji kościoła. Z pwodu wybuchu epidemii koronawirusa od 8 marca wprowadzono ograniczenia ilości osób uczstniczących we Mszy św. By ułatwić wiernym kontakt z parafią przed świętami wielkanocnymi uruchamiamy transmisję Mszy św. i nabożeństw online z naszego kościoła. Z powodu epidemii nie mieliśmy możliwości zorganizowania rekolekcji i spowiedzi dla wiernych. Na okres wielkanocy z powodu epidemii wprowadzono drastyczne ograniczenia w świątyniach do 5 osób. Dla wierzacych pozostały jedynie Msze święte w środkach masowego przekazu. Z powodu epidemii nie możemy zorganizować uroczystości I Komunii św. i Sakramentu Bierzmowania w wyznaczonych wcześniej terminach. 22 maja ogłoszono nominację na biskupa pomocniczego naszej archidiecezji dla Ks. Adama Baba. 24 maja przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w ograniczonych możliwościach uczestniczenia we Mszy św. 1 osoba na 10 m2. Kazanie odpustowe na wszystkich Mszach Świętych wygłosił Ks. Jarosław Orkiszewski ekonom naszej archidiecezji. Od niedzieli 31 maja zniesiono limity ograniczające udział w nabożeństwach. W czasie trwania epidemii każdego dnia do 31 maja o godz. 20.30 odmawialiśmy modliwę różańcową w intencji opanowania epidemii. Trwają prace przy modernizacji kościoła. 30 września zakończylismy realizacje projektu termomodernizacji naszego kościoła. Przy tej okazji dokonaliśmy dodatkowo niezbędnych remontów, wymiana rynien, niektórych obróbek blacharskich i wymiana okien w podpiwniczeniu kościoła. Ponadto wykonaliśmy nowe nagłośnienie na zewnątrz świątyni. 10 października młodzież naszej parafii (39 osób) przyjęła Sakrement Bierzmowania z rąk Ks. Biskupa Adama Baba, który przybył na uroczystość w zastępstwie Ks. Biskupa Mieczysława Cisło. Nie mógł byc z nami z powodu choroby. Od 24 października z powodu rozwijającej się epidemii, cały kraj znalazł się w tzw. strefie czerwonej, co wiąże się z ograniczeniami ilości osób bioracych udział w liturgii. Z powodu epidemii i limitem osób uczestniczących we Mszy św. Nie zorganizowaliśmy rekolekcji adwentowych. Organizowaliśmy dodatkowe Msze św. przed Świętami Bożego Narodzenia i spowiedź św. dla mniejszej ilości uczestników. Uroczystość Bożego Narodzenia rozpoczęliśmy Pasterką w Brzezinach o godz. 20.00, a w kościele parafialnym o godz. 21.30 i 23.00. Kazania na Pasterce wygłosił Ks. Ekonom naszej Archidiecezji Jarosław Orkiszewski.

2019

Przed Niedzielą Palmową rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Prowadzi je ks. Paweł Sproncel, stydent KUL z diecezji sosnowieckiej. 2 czerwca przeżywamy odpust parafialny. Sumę odpustową odprawił i kazania w tym dniu wygłosił Ks. Michał Bator kustosz Sanktuarium Przemienienia Pańskiego w Cmolasie. W sobotę 8 czerwca Ks. Biskup Mieczysław Cisło udzielił Sakremantu Bierzmowania młodzieży z klasy VIII. 10 czerwca przeżywaliśmy uroczystość nadania Szkole Podstwowej w Brzezinach imienia Błogosławionej Karoliny Kózki. Z tej okazji Mszę Świętą odprawił Ks. Krzysztof Gałan dyrektory Wydziału katechetycznego. 1.09.2019 z inicjatywy Ks. Kanonika Tadeusza Kleja rodaka pochodzącego z Lisowa w dniu 1.09.2019 roku w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej w Lisowie odbyła się Msza Święta i odsłonięcie tablicy poświęconiej ofiarom I i II wojny światowej pochodzących z Lisowa. Głównym Celebransem był Ks. Kanonik Tadeusz Klej, kazanie wygłosił Ks. Prałat Władysław Kowalik, obecny był Ks. Profesor Czesław Krakowiak. Uroczystość licznie zgromadziła mieszkańców Lisowa. W listopadze rozpoczęliśmy realizowanie projektu: „Termomodernizacja budynku kościoła pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie”, który został dofinansowany ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Lublinie. Projekt zakłada wymianę źródła ogrzewania na gazowe, ocieplenie ścian budynku kościoła i docieplenie stropu. Projekt realizuje firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie Benet-Juszczyński. Zakupiliśmy nowy system nagłaśniający do kościoła - wzmacniacz i dwa miksery. W III niedzielę Adwentu rozpoczynamy rekolekcje, które prowadzi Ks. Jerzy Węzka – proboszcz z parafii św. Floriana i św. Katarzyny w Gołębiu.

2018

Tradycyjnie przed Niedzielą Palmową przeżywamy rekolekcje wielkopostne. prowadzi je ks. dr Jakub Dąbrowski z diecezji katowickiej. Trwają prace budowlane przy budowie przedszkola. Kończymy je 30 marca. Złożylismy zamówienie na wyposażenie. 13 maja o godz. 12.00 w Uroczystość Wniebiowstapienia Pańskiego Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik Metropolita Lubelski dokonał konsekracji kościoła. Przed uroczystością zostały zamontowane stacje Drogi krzyżowej i "Zacheuszki", które ufundował nasz rodak Ks. Kan. Tadeusz Klej. Ks. Arcybiskup tego uroczytego aktu dokonał przy licznie zgromadzonych kapłanach, władzach samorządowych, przedstawicielach różnych instytucji i mieszkańcach parafii. W dniach od 20 do 22 sierpnia zorganizowalismy trzydniową pielgrzymkę. Byliśmy we Włocławku na tamie przy pomniku upamiętniającym śmierć Ks. Jerzego Popiełuszki, w Toruniu w sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i na Starówce, w Licheniu, Gnieźnie, na Polach Lednickich, w Mogilnie i Niepokalanowie. 25 sierpnia w sobotę zorganizowaliśmy kolejny festyn na zakończenie wakacji. 3 września rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny. Rozpoczyna działalność nasze Niepubliczne Integracyjne Przedszkole Małego Karola. W 3 grupach w zajęciach uczestniczy 50 dzieci. W czwartek 18 paździenika Ks. Arcybiskup dokonał poświęcenia przedszkola. Budowę realizowała firma Pana Czesława Sternika. Kierownikiem budowy był Pan Krzysztof Dudzik, a inspektorem nadzoru Pan Aleksander Woźniak, a następnie Pan Krzysztof Kwiatkowski. Budynek zaprojektowali Pan Sławomir Wierzchoń i Pan Andrzej Marciniak. Projekt Unijny napisali i rozliczyli Państwo Iwona i Andrzej Grzeszukowie z Lublina. Na poświęceniu obecni byli kapłani: Ks. Jarosław Orkiszewski, ekonom naszej archidiecezji, Ks. Wiesław Kosicki dyrektor Caritas, Ks. Andrzej Juźko, dziekan dekanatu lubartowskiego, ks. Andrzej Sarna wicedziekan, Ks. dziekan senior Józef Huzar, Burmistrz Miasta Lubartów wraz z zastępcą Pan Janusz Bodziackii Radosław Szumiec, Wójt Gminy Lubartów Pan Krzysztof Kopyść, Dyrektor Urzędu Pracy Pan Ryszard Smerdel, Komendanta Powiatowej Policji w Lubartowie młodszy inspektor Andrzej Porczak, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Lubartowie młodszy brygadier Tomasza Podkański i zastępca brygadier Krzysztof Romanek, Nadleśniczy Nadleśnictwa Lubartów Piotr Kiszczak, Prezes Zarządu Społem Lubartów Grzegorz Poznański, Józef Klajda były Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie i przedstawicele różnych instytucji. niedzielę 21 pażdziernika dokonaliśmy policzenia wiernych obecnych na Mszach Świętych w naszym kościele. Obecnych było 1698 osób co daje 44% parafian, a do Komunii św. przystąpiło 561 osób, czyli 33% uczestniczących we Mszach św. To więcej niż w ubiegłym roku. W niedzielę 11 listopada przeżywamy 100 lecie odzyskania Niepodległości. Główne uroczystości przeżywamy w Bazylice św. Anny, a w parafii na Mszy św. o godz. 10.30. Piękne wprowadzenie patriotyczne do Mszy św. przygotowali nauczyciele wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Brzezinach. W III niedzielę Adwentu rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Prowadzi je ks. Robert Farian, wikariusz z parafii Trójcy Świętej w Krasnymstawie.

2017

w dniach od 9 do 12 lutego przeżywamy misje ewangelizacyjne. Gościliśmy ekipę ewangelizacyjną z Ks. Mirosławem Bieleckim. 11 lutego witaliśmy relikwię Krzyża Świętego, które były w naszej parafii do 18 lutego. W tym to dniu gościliśmy Ks. Biskupa Józefa Wróbla. Krzyż Trybunalski przekazaliśmy do parafii Matki Kościoła w Tarle. W lutym podpisaliśmy umowę z Urzędem Marszałkowskim na budowę przedszkola. W marcu rozpoczynamy budowę. Tradycyjne przed Niedzielą Palmową przeżywamy rekolekcje wielkopostne. Prowadzi je Ks. Kan. Waldemar Taracha, proboszcz parafii w Rogóźnie.28 maja przeżywamy nasz doroczny odpust parafialny. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. dr Adam Jaszcz sekretarz Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika. Przez cały czas kontynuujemy budowę przedszkola. W lipcu podejmujemy prace przy malowaniu wnętrza kościoła wg projektu Pana Marcina Szczepaniaka. Zamówiliśmy też stacje Drogi Krzyżowe wg Jego projektu. W ostatnią sobotę sierpnia na zakończenie wakacji zorganizowaliśmy kolejny festyn "... trzeba spojrzenia miłości". Festyn pięknie się wpisuje w tradycję naszej parafii. W paździeniku zamontowaliśmy granitowe płyty, które stanowią tło stacji drogii krzyżowej. Poprzednie stacje zostały zawieszone w kaplicy w Brzezinach. w niedziele 5 listopada przeżywamy wizytację kanoniczną. Gościmy Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika. W grudniu prowadzimy zbiórke zabawek, słodyczy i przyborów szkolnych. Zebraliśmy 148 kg. Wysyłamy je na Syberię do Ks. Adama Romaniuka pochodzącego z  Parczewa. W dniach od 17 do 19 grudnia przeżywamy reokolekcje adwentowe. Prowadzi je Ks. dr Dariusz Piasecki – z diecezji sosnowieckiej wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

2016 

24 stycznia gościmy orkiestrę Ochotniczej Straży Pożarnej z Lubartowa z koncertem kolęd. W dniach 18 i 19 marca przeżywamy rekolekcje wielkopostne. Wygłosił je ks. Robert Musiał kapelan Domu Opieki Społecznej w Lublinie. Pod koniec kwietnia zostały zamontowane: ołtarz, ambonka, miejsce przewodniczenia, podstawa pod krzyż i kwietnik z granitu wg projektu Pana Marcina Szczepaniaka, a wykonane przez Zakład Kamieniarski KAMRES Krzysztofa Czarnoty z Rzeszowa. W dniach od 14 do 16 kwietnia przeżywamy uroczystości związane z jubileuszem 1050 lecia Chrztu Polski. W naszym mieście z tej okazji w bazylice św. Anny Mszę św. odprawił Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik 18 maja, a następnie uczestniczyliśmy w Koncercie Chwały na Rynku naszego miasta. 8 maja przeżywamy odpust parafialny. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. Prałat Wojciech Pęcherzewski, pochodzący z Lubartowa. 11.VI w sobotę odbyła się diecezjalna pielgrzymka do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach z okazji Roku Miłosierdzia. Z parafii udało sie 35 osób. 28 czerwca złożyliśmy projekt unijny na prowadzenie przedszkola. 29 czerwca podziękowaliśmy Ks. Pawłowi Kościukowi za pięcioletnią pracę w naszej parafii. Z dniem 1 lipca pracę w parafii jako wikariusz rozpoczął ks. Mariusz Wójcik, który przybył z parafii w Podgórzu. 23 lipca w ramach diecezjalnych obchodów Światowych Dni Młodzieży młodzież spotyka się na stadionie "Arena Lublin". 15 sierpnia od kilku już lat gromadzą się na Mszy św. energetycy. 27 sierpnia na parkingu przy parafii wraz z Centrum Pomocy zorganizowaliśmy familijny festyn rekreacyjny na zakończenie wakacji. 23 października w Niedziele Misyjną gościmy Ks. Misjonarza, który wygłosił kazanie i zbierał ofiary na prowadzenie placówki misyjnej. 27 listopada gościmy Chór Ziemi Lubartowskiej z koncertem pieśni patriotycznych. W tym roku prowadziliśmy zbiórkę zabawek w ramach św. Mikołaja dla dzieci z Papui Nowej Gwinei, gdzie pracuje ks. Marek Konrad pochodzący z Tarła. Zebraliśmy około 128 kg zabawek. W III niedzielę Adwentu rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Prowadzi je Ks. Łukasz Plata, kapłan z diecezji tarnowskiej, student KUL, który pracował w sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie. Rekolekcjonista ukazał świętość życia bł. Karoliny.

2015

W styczniu rozpoczynamy serię nauk przedślubnych. Problem staje się wspólne mieszkanie przed ślubem i prośby takich osób o sakrament chrztu dziecka. Zwracamy uwagę na duchowe przygotowanie do tego sakramentu. Organizujemy pielgrzymkę do Ziemi Świętej i Jordanii na przełomie stycznia i lutego. Uczestniczy w niej znaczna ilość parafian. W parafii jeden krąg Domowego Kościoła. troszczymy się o powstanie drugiego. W III niedzielę Wielkiego Postu gościmy Ks. Mirosława Skałbana proboszcza budującego się kościoła w Skrobowie. Ks. Mirosław wygłosił kazanie i zbierał ofiary na budowę kościoła. Staramy się każdego roku wspomóc parafię budująca swój kościół. 26 i 27 marca przeżywamy rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosi znany rekolekcjonista ks. Kan. Roman Skowron. 17 maja przeżywamy odpust parafialny. Sumę odpustową celebruje Ks. dziekan Józef Huzar, a kazanie wygłosił Ks. Wicekanclerz Kurii Metropolitalnej Ks. Krzysztof Podstawka. 13 czerwca młodzież z naszej parafii uczestniczy w autokarowej pielgrzymce do Zabawy - sanktuarium błogosławionej Karoliny. 27 i 28 lipca w roku poświęconym św. Janowi Pawłowi II organizujemy pielgrzymkę "Śladami Jana Pawła II" do Łagiewnik, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej.  29 sierpnia wraz z Centrum Pomocy organizujemy Festyn dla dzieci na zakończenie wakacji. 31 sierpnia naszą parafię nawiedzają Symbole Światowych Dni Młodzieży - krzyż i ikona Solus Populi Romani. Organizujemy pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego Mariapócs (Węgry) do którego pielgrzymował św. Jan Paweł II i do najpiękniejszych zakątków Rumunii do Transylwanii w dniach 20.09 - 1.10. 26 października wraz z Urzędem Miasta organizujemy wyjazd dla seniorów do Tarnowa i Dębna - śladami Księcia Sanguszki. Na początku grudnia została zamontowana mozaika w głównym ołtarzu, oraz mensa i nowe tabernakulum wg projektu Pana Marcina Szczepańskiego z Rzeszowa. W III Niedzielę Adwentu Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik a Archikatedrze Lubelskiej dokonuje otwarcia Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. Tradycyjnie w III niedzielę Adwentu rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Prowadzi je ks. Maciej Gierula pracujący w Administracji Apostolskiej dla katolików obrządku łacińskiego na Kaukazie, pochodzący z diecezji przemyskiej. Tematem rekolekcji jest Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia. W grudniu złożyliśmy projekt unijny na budowę przedszkola.

2014

W niedzielę 2 II rozpoczynamy serię nauk przedślubnych. Należy stwierdzić, że mniej młodych ludzi decyduje się na zawarcie Sakramentu Małżeństwa. Coraz więcej młodych osób zamieszkuje wspólnie najczęściej poza parafią. 11 lutego z okazji Światowego Dnia Chorego sprawujemy specjalną Mszę Świętą dla chorych i udzielamy Sakramentu Namaszczenia Chorych. 11-12 kwietnia przeżywamy rekolekcje wielkopostne. Prowadzi je Ks. Mirosław Ładniak, kapelan Straży Pożarnej. Parafianie licznie w nich uczestniczą. 27 kwietnia w dniu kanonizacji Jana Pawła II poświęcamy kaplicę Jemu poświęconą. Wykonaliśmy posadzkę marmurową, relikwiarz i klęczniki z marmuru. Relikwie Św. Jana Pawła II podarował nam Ks. Jarosław Kowalczyk. Witraże z przesłaniem Jana Pawła II ufundowali parafianie. W niedzielę 1 czerwca przeżywamy odpust parafialny. Sumę odpustową celebruje i głosi kazania Ks. Profesor Marian Zając. W II sobotę czerwca młodzież gimnazjalna naszej parafii uczestniczy w wyjeździe do Zakroczymia. 12 czerwca Ks. Biskup Ryszard Karpiński udziela sakramentu Bierzmowania młodzieży z klasy II i III Gimnazjum. 23 sierpnia organizujemy festyn dla dzieci na zakończenie wakacji. Na festynie odbyła się zbiórka ofiar i kiermasz ciast. Zebraliśmy ponad 7 tyś t3z zł na operację Julii Piskorskiej. We wrześniu w kościele zamontowaliśmy nowe nagłośnienie firmy Rduch. W II połowie września uczestniczymy w pielgrzymce do Medjuigorie i Chorwacji. W październiku rozpoczęliśmy prace nad dociepleniem zewnętrznym okien w kościele. W grudniu w 3 niedzielę adwentu rozpoczynamy rekolekcje. Nauki rekolekcyjne głosi Ks. dr Jakub Dąbrowski z archidiecezji katowickiej. Rekolekcje były wielkim przeżyciem dla parafian.

2013

22 stycznia Ks. Arcybiskup Stanisław Budzik dokonał poświęcenia budynku Centrum Pomocy. 3 marca rozpoczął działalność Zakład Rehabilitacji w Centrum Pomocy. W dniach 22-23 marca przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne wygłosił ks. dr Jarosław Kowalczyk z diecezji legnickiej. Po świętach wielkanocnych rozpoczęliśmy prace przy tworzeniu kaplicy Błogosławionego Jana Pawła II. 12 maja przypadła uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - odpust parafialny. Ks. Mirosław Ładniak celebrował Sumę Odpustową i wygłosił kazanie. W maju rozpoczęliśmy prace w bocznej kaplicy. Chcemy ją poświęcić Bł. Janowi Pawłowi II. Mamy zamiar ją poświęcić w dzień kanonizacji. Wymieniliśmy drzwi wejściowe od strony kaplicy i kancelarii.  22 lipca organizujemy wyjazd dla seniorów do Warszawy.  21 września nasi seniorzy wyjeżdzają w pielgrzymce do Kałkowa i na Święty Krzyż. We wrześniu rozpoczęliśmy prace przy tworzeniu terenu rekreacyjno-sportowego pomiędzy Przychodnia Zdrowia a budynkiem Centrum Pomocy. Została wymieniona część dachu na plebani gdyż była źle zrobiona i została zabudowana część tarasu nad garażami. Zorganizowaliśmy pielgrzymkę do Włoch w dniach od 3 do 12 października. 3 grudnia wyruszamy jako parafia do Sanktuarium Matki Bożej Katedralnej. Celem jest zaprezentowanie parafii i wspólna modlitwa przed obrazem Matki Bożej Płaczącej. W dniach od 15 do 17 grudnia przeżywaliśmy rekolekcje adwentowe. Wygłosił je znany autor i wykonawca wielu piosenek religijnych Ks. Stefan Ceberek. Rekolekcje zgromadziły wyjątkową ilość uczestników. W niedziele odbył się specjalny koncert.

2012

Od początku roku jak tylko pozwala pogoda trwają prace wewnątrz budynku Centrum Pomocy. Przed niedzielą Palmową przeżywamy rekolekcje wielkopostne. Prowadzi je ks. Paweł Maciąg. W Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego Sumę Odpustową celebrował i wygłosił kazanie Ks. Profesor Marian Zając z KUL. Przez cały rok trwają prace budowlane przy Centrum Pomocy. W kościele wykonujemy witraże do okien w dolnej części kościoła. 1 czerwca o godz. 11.00, Ks. Biskup Artur Miziński udziela Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży z klasy II i III Gimnazjum. 18 listopada przeżywamy wizytację parafii, której dokonuje Ks. Biskup Mieczysław Cisło. W czasie wizytacji obecny jest ks. Jarosław Kowalczyk, który przekazuje nam relikwie Bł. Jana Pawła II.  W dniach od 10 do 13 października organizujemy pielgrzymkę do Pragi i do Sanktuariów na Dolnym Śląsku. 11 listopada odprawiamy Mszę św. w intencji Ojczyzny poprzedzoną występem patriotycznym dzieci z Brzezin. Każdego roku w grudniu organizujemy paczki mikołajkowe dla biedniejszych dzieci z naszej parafii. Rekolekcje adwentowe rozpoczynamy w 3 niedzielę adwentu. Prowadzi je Ks. Paweł Mąkosa Profesor KULu.

2011

Od 14 do 16 kwietnia przed niedzielą Palmową przeżywamy rekolekcje wielkopostne. Prowadzi je Ks. Kanonik Jarosław Orkiszewski, proboszcz w Bełżycach. 05 czerwca przeżywamy odpust parafialny. Sumę odpustową, a zarazem mszę św. prymicyjną odprawia ks. Konrad Szlachta. Kazanie wygłosił ks. Kanonik Andrzej Kuś, proboszcz w Bychawie. Zamówiliśmy dwa witraże - jeden nad a drugi pod chórem. Wyposażamy świetlicę na spotkania grup parafialnych w meble i sprzęt audiowizualny. Pieniądze uzyskaliśmy z małych projektów. 24 i 25 czerwca zorganizowaliśmy pielgrzymkę do Lewoczy - sanktuarium maryjne na Słowacji, do Dukli, Komańczy i Miejsca Piastowego. W czerwcu ks. Tomasz Nadbereżny został skierowany do pracy duszpasterkiej w diecezji charkowsko-zaporowskiej na Ukrainie. W jego miejsce wikariuszem został Ks. Paweł Kościuk, neoprezbiter. 3.08 zorganizowaliśmy pielgrzymkę do Wąwolnicy dla osób chorych i najstarszych. 8 sierpnia rozpoczęliśmy prace przy budowie Centrum Pomocy. Na ten cel uzyskaliśmy środki z projektu na tworzenie mikroprzedsiębiorstw. Pod koniec sierpnia rozpoczynamy prace przy budowie Przychodni Rehabilitacyjnej w ramach realizacji projektu unijnego na tworzenie mikroprzedsiębiorstw. 25-27.08 pielgrzymowaliśmy do Tuchowa, Tropia nad Dunajcem Zakopanego Ludźmierza, Słowackiego Raju, Starego Sącza i Dębowca. We wrześniu zamontowaliśmy witraże, nad chórem przedstawia scenę Wniebowstąpienia Pańskiego, a pod chórem gołębicę - symbol Ducha świętego. 17.IX seniorzy uczestniczyli w pielgrzymce do Krasnobrodu i Zamościa. 13.XI po Mszy św. o godz. 10.30 wystąpił Chór Dzieci polskich rodzin z Kołomyji na Ukrainie z koncertem pieśni patriotycznych. 20.XI po Mszy o godz. 10.30 wystąpił Chór Ziemi Lubartowskiej pod kierunkiem Pana Alfreda Kędziory z koncertem pieśni patriotycznych. Cały czas trwają prace przy budowie Centrum Pomocy. Udało się wybudować w stanie surowym, przykryć i ocieplić budynek oraz wstawić okna. W adwencie przeżywamy rekolekcje, które wygłosił Ks. Profesor Marian Zając z KUL.

2010

W marcu rozpoczynamy prace przy budowie Centrum Pomocy. W czwartek przed Niedzielą Palmową rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosi pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ks. Zbigniew Krzeszowski. 24 i 25 kwietnia zorganizowaliśmy pielgrzymkę do Piekar Śląskich, Kamienia Śląskiego, Góry św. Anny i do Sanktuarium Matki Bożej Ostrobramskiej w Kamieniu Śląskim. Po świętach rozpoczęliśmy prace przy tworzeniu sali spotkań w ramach rozwijania Centrum Pomocy. 16 maja przeżywamy odpust parafialny. W parafii gościmy  Kanclerza Kurii Metropolitalnej Ks. dr Wojciecha Pęcherzewskiego, który odprawił sumę odpustową i wygłosił kazanie. 4 i 5 czerwca zorganizowaliśmy pielgrzymkę do Gniezna, Lichenia i Studziannej. 12 czerwca Ks. Biskup Mieczysław Cisło udzielił Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. Jednocześnie Ks. Biskup poświęcił kolejne 4 witraże przedstawiające błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszkę, świętego Maksymiliana Kolbe, świętego Brata Alberta i świętego Stanisława Kostkę. We wrześniu ukończyliśmy prace przy sali Centrum Pomocy i złożyliśmy dwa wnioski Unijne na jej wyposażenie. Dnia 23 i 24 października udaliśmy się z pielgrzymką do Krakowa, a w szczególny sposób do Łagiewnik i katedry wawelskiej,gdzie modliliśmy się przy grobie śp. Lecha Kaczyńskiego, następnie do Czernej, klasztoru karmelitów bosych gdzie przebywał bł. Alfons Mazurek urodzony w Baranówce, następnie udaliśmy się do Częstochowy na nocleg w domu pielgrzyma. W drodze powrotnej wstąpiliśmy do sanktuarium w Gidlach. W dniach 12-14 grudzień przeżywamy rekolekcje adwentowe. Prowadzi je ks. Krzysztof Koch z diecezji pelplińskiej dyrektor biblioteki diecezjalnej i wychowawca w Seminarium Duchownym. W grudniu złożyliśmy wniosek unijny o dofinansowanie budowy Centrum Pomocy w którym planujemy przychodnię rehabilitacyjną.

2009

W II niedzielę Wielkiego Postu gościmy Ks. Mirosława Skałbana – proboszcza parafii Chrystusa Odkupiciela w Skrobowie, który głosi kazania i zbiera ofiary na budujący się kościół. W czwartek przed Niedzielą Palmową rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne głosi ks. Hubert Czarnecki – notariusz Kurii Biskupiej. 25 i 26 kwietnia zorganizowaliśmy pielgrzymkę do Ludźmierza, Zakopanego, Limanowej i Lipnicy Murowanej. 1 i 2 maja zostały zamontowane dwa witraże w prezbiterium przedstawiające papieża Jana Pawła II i Prymasa Stefana Wyszyńskiego. 9 maja alumn Metropolitalnego Seminarium Duchownego Konrad Szlachta pochodzący z naszej parafii przyjął święcenia diakonatu w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Lubartowie. 24 maja przeżywamy odpust parafialny. Sumę odpustową  odprawił i kazanie wygłosił Ks. Prałat Stanisław Sieczka – pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 2 i 3 czerwca zostały zamontowane kolejne dwa witraże przedstawiające św. Faustynę i błogosławioną Karolinę Kózkę. 31 lipca dekretem Ks. Arcybiskupa zostało utworzone Centrum Pomocy "Otoczmy troską życie" im. Karola Wojtyły, jako wewnętrzna jednostka Kościoła. 26 i 27 września organizujemy pielgrzymkę do Lichenia i Niepokalanowa. 4 października przeżywamy odpust w Brzezinach. Mszę św. odprawił i wygłosił kazanie ks. Jakub Dąbrowski. 9, 10 i 11 października organizujemy pielgrzymkę do Wilna i sanktuariów na Mazurach. 18 października gościmy Ks. Mirosława Skałbana, który głosi Słowo Boże i zbiera ofiary na budujący się kościół w Skrobowie. W dniach 13 - 15 grudzień przeżywamy rekolekcje adwentowe. Poprowadził je Ks. Jakub Dąbrowski, student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pochodzący z diecezji katowickiej.

2008

Zamówiliśmy boczne ołtarze wg własnego projektu. Będą wykonane na uroczystości odpustowe. W lewym umieścimy obraz Matki Bożej, który ofiarował ks. Kan. Tadeusz Klej w uroczystość poświęcenia kościoła, a w prawym kopię obrazu św. Anny. Przed Niedzielą Palmową rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Prowadzi je ks. Tomasz Małkiński z diec. Siedleckiej, duszpasterz młodzieży akademickiej. W czasie rekolekcji w sobotę przeżywamy misterium męki Pańskiej wokół kościoła i w kościele wykonane przez mieszkańców parafii w Świerszczowie. 19 i 20 kwietnia organizujemy pielgrzymkę do Świętej Lipki i Gietrzwałdu. Na przełomie kwietnia i maja zostały wstawione witraże do dwóch największych okien. Jeden przedstawia scenę Przemienienia Pańskiego, a drugi scenę Wniebowzięcia NMP. 4 maja przeżywamy odpust parafialny i 10 rocznicę powstania parafii. Z tej okazji gościmy Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego. Po Mszy św. Ks. Arcybiskup poświęcił witraże i boczne ołtarze. 25 maja wsłuchujemy się w koncert pieśni w wykonaniu Pani Krystyny Szydłowskiej, solistki Teatru Muzycznego w Lublinie i Zespołu. Koncert zorganizowaliśmy z okazji rocznicy powstania parafii. 11 i 12 października organizujemy pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic i Łagiewnik. W III niedzielę Adwentu rozpoczynamy rekolekcje. Prowadzi je ks. Kan. Roman Skowron.

2007

Na przełomie stycznia i lutego prowadzimy prace przy frontonie chóru. Zakupiliśmy główny żyrandol zawieszony w środku świątyni. W czwartek przed Niedzielą Palmową rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Prowadzi je ks. Robert Jasiak dyrektor programowy radia eR. 20 maja uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego – nasz odpust parafialny. Mszę św. odprawia ks. Dziekan Józef Huzar, a kazanie odpustowe głosi ks. Jarosław Orkiszewski dyrektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego. W czerwcu został zwolniony z obowiązków wikariusza ks. Adam Gil i przeniesiony do parafii w Chodlu. Na jego miejsce przybył neoprezbiter ks. Tomasz Nadbereżny. W październiku organizujemy parafialną pielgrzymkę do Lichenia i Kalisza. W listopadzie zakupiliśmy nowy piec do ogrzewania kościoła. Musieliśmy wybudować nowy komin i przebudować instalacje grzewczą w kościele. W III niedzielę rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Rekolekcje prowadzi Ojciec Piotr Zajączkowski – Kapucyn.

2006

Pod koniec stycznia rozpoczynamy prace przy suficie. który wykładamy płytami gipsowo-włóknowymi. Następnie malujemy wnętrze kościoła. 6 - 8 kwietnia przeżywamy rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje poprowadził Ks. Andrzej Lupa – proboszcz w Łęcznej. 5 maja w piątek ks. Biskup Artur Miziński udzielił sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży. 26 maja przeżywamy spotkanie z Ojcem Św. Benedyktem XVI w Warszawie. Na to spotkanie z naszej parafii wyjechało autokarem 46 osób. 28 maja przeżywamy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Sumę odpustową odprawił Ks. Prałat Andrzej Tokarzewski, a kazanie wygłosił proboszcz z Brzeźnicy Bychawskiej ks. Kan. Władysław Poździk. W czerwcu został zwolniony z obowiązków wikariusza ks. Zbigniew Gąbka i przeniesiony do parafii w Krasnymstawie. Do naszej parafii przybył ks. Adam Gil. 8 października przeżywamy wizytację naszej parafii. Wizytacji dokonuje Ks. Biskup Artur Miziński. W spotkaniu Ks. Biskupa z kapłanami uczestniczy ks. Prałat Andrzej Tokarzewski, który walczy z choroba nowotworową. 16 października o godz. 9.00 odprawiamy Mszę św. w intencji sługi Bożego Jana Pawła II dla uczniów naszej szkoły z okazji święta Patrona. Po Mszy św. dociera do nas smutna wiadomość: „Ks. Prałat Andrzej Tokarzewski odszedł do Domu Ojca”. Jego pogrzeb był wielką manifestacją szacunku dla Jego pracy kapłańskiej. W III niedzielę adwentu rozpoczęliśmy rekolekcje. Poprowadził je student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Ks. Dariusz Sobczak pochodzący z diecezji gnieźnieńskiej.

2005

W okresie zimy wykonujemy meble do zakrystii. Przed Niedzielą Palmową w czwartek rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne wygłosił ks. Stanisław Staśko - proboszcz w Dulczy Wielkiej, diecezja tarnowska. Po świętach kończymy prace przy chodniku wokół kościoła. W maju przygotowujemy się do Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Uroczystość "Nawiedzenia" poprzedzają misje, które organizujemy jednocześnie dla wszystkich lubartowskich parafii. Prowadzą je ks. Prałat Czesław Przech z Bełżyc i ks. Kanonik Roman Skowron z Krasnegostawu. 31 maja na ul. Kopernika witamy obraz Matki Bożej, który do naszej parafii przybywa z Tarła. Mszę św. celebruje ks. Biskup Mieczysław Cisło. W następnym dniu licznie gromadzimy się przy Matce Bożej i po południu odprowadzamy obraz do parafii św. Anny. Od I soboty lipca odprawiamy nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 4 września w naszym kościele przeżywamy powiatowe dożynki. Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ks. Prałat Andrzej Tokarzewski. Od 16 do 18 grudnia przeżywamy rekolekcje adwentowe. Prowadzi je ks. Andrzej Biernat - proboszcz i budowniczy kościoła w Parczewie.

2004

Od 1 do 3 kwietnia przeżywamy rekolekcje wielkopostne. Prowadzi je ks. Arkadiusz Paśnik - kapelan Domu Opieki w Jadwinowie. 23 maja w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, ks. Jarosław Orkiszewski - dyrektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego, odprawił sumę odpustową i wygłosił kazanie. Wczesną wiosną zakupiliśmy drewno dębowe i zamówiliśmy ławki do naszego kościoła. Wykonujemy drugi konfesjonał stały, a także wykładamy kostką połowę chodnika procesyjnego wokół kościoła. 10 paździenika w naszym kościele przeżywamy koncert zespołu "Gospel Rain". 10 grudnia gościmy w naszym kościele ks. Prałata Andrzeja Tokarzewskiego, który poświęcił nowe organy. W III niedzielę adwentu rozpoczynamy rekolekcje. Prowadzi je ks. Jan Krynicki - proboszcz parafii p.w. bł. Karoliny Kózkówny w Rzeszowie i Wojewódzki Kapelan Straży Pożarnej.

2003

Od 10 do 12 kwietnia przeżywamy rekolekcje Wielkopostne. Prowadzi je Ks. Kan. Roman Skowron. 29 maja przeżywamy odpust parafialny. Sumę odpustową odprawił ks. Władysław Poździk - proboszcz parafii p.w. Królowej Anielskiej w Brzeźnicy Bychawskiej, a kazanie wygłosił ks. Andrzej Biernat - proboszcz nowej parafii p.w. Bożej Opatrzności w Brzeźnicy Bychawskiej. W czasie tej Uroczystości ks. Prałat Andrzej Tokarzewski poświęcił dzwony elektroniczne. Po odpuście wyłożyliśmy kostką brukową plac przed kościołem i zamontowaliśmy nowe drzwi wejściowe do kościoła. W III niedzielę Adwentu rozpoczynamy rekolekcje adwentowe. Prowadzi je ks. Adam Otwinowski - student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pochodzący z diecezji legnickiej.

2002

Od 21 do 23 kwietnia przeżywamy rekolekcje wielkopostne. Poprowadził je ks. Stupikowski ze Zgromadzenia Księży Klaretynów z Wrocławia. 25 kwietnia nasza młodzież przyjęła Sakrament Bierzmowania z rąk Ks. Biskupa Ryszarda Karpińskiego. Po Świętach Wielkanocnych rozpoczęliśmy prace przy budowie wieży. 9 maja przeżywamy nasz odpust parafialny. Mszę św. odprawił i wygłosił kazanie ks. Janusz Stępniak Wicerektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.

montowanie wieżypoświęcenie wieżyW połowie czerwca kończymy prace przy wznoszeniu murów wieży i zalaniu stropu. Następnie montujemy elementy metalowe wieży. We wrześniu rozpoczęliśmy prace przy wykonywaniu ogrodzenia od ul. Kopernika. 27 października Ks. Biskup Mieczysław dokonał poświęcenia wieży. 18 i 19 grudnia przeżywamy rekolekcje adwentowe. Poprowadził je Ks. Piotr Goliszek - wizytator katechetyczny naszej archidiecezji.

 

 

2001

W okresie zimowym trwają prace wykończeniowe na plebanii. Od 5 do 7 kwietnia przeżywamy rekolekcje wielkopostne , które prowadzi ks. Andrzej Bubicz - duszpasterz młodzieży akademickiej. Po świętach porządkujemy teren i wykonujemy ogrodzenie między terenem kościelnym a parkingiem. 24 maja w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przeżywamy wizytację parafii. Gościmy ks. Biskupa Mieczysława Cisło, który poświęcił plebanię. W październiku wykonaliśmy jeden konfesjonał stały i gromadzimy materiały na budowę wieży. Przed IV niedzielą adwentu przeżywamy rekolekcje. Nauki rekolekcyjne wygłosił ks. Jarosław Orkiszewski - dyrektor Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie.

2000

W lutym rozpoczęliśmy prace przy plebanii. Ze względu na lekką zimę, mogliśmy doprowadzić wszystkie przyłącza, zamontować okna i drzwi i wykonać wewnętrzne instalacje. Jako pamiątkę Roku Jubileuszowego zamówiliśmy figurę Chrystusa do głównego ołtarza. W IV niedzielę Wielkiego Postu na wszystkich Mszach św. gościmy Ks. Dziekana, który wygłosił kazanie i w tym dniu poświęcił boczną kaplicę. Od 8 do 16 kwietnia przeżywamy Misje św. z okazji Roku Jubileuszowego. Prowadzą je Ojcowie Dominikanie z Warszawy - Ojciec Bogusław Golak i Stanisław Gołąb. W sobotę 8 kwietnia nastąpiło uroczyste rozpoczęcie. W tym dniu w czasie kazania Ojciec Bogusław Golak doznał porażenia mózgowego i natychmiast został przewieziony do szpitala. W Niedzielę Palmową poświęciliśmy Krzyż Misyjny. Po świętach prowadzimy prace na plebanii. 1 czerwca przeżywamy odpust parafialny. Mszę św. odprawił wicedziekan ks. Józef Huzar, a kazanie wygłosił Ks. Roman Skowron Proboszcz w Wierzchowiskach. Przed Mszą św. Ks. Dziekan Andrzej Tokarzewski poświęcił nową ambonkę i ołtarz. 28 pażdziernika przeżywaliśmy uroczystość nadania imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej nr 4. Msze św. celebrował ks. Biskup Ryszard Karpiński. Po II niedzieli adwentu we wtorek, środę i czwartek przeżywamy rekolekcje adwentowe. Poprowadził je Ojciec Ireneusz kapucyn. W grudniu udało się zakupić od Kółka Rolniczego część działki i wiatę. Pasterkę odprawił nowomianowany Ks. Prałat Andrzej Tokarzewski. Poświęcił figurę Chrystusa w głównym ołtarzu. Figurę wykonał Pan Stanisław Bałos z Makowa Podhalańskiego

1999

W IV niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne. Nauki rekolekcyjne wygłosił ks. Piotr Kawałko - duszpasterz młodzieży akademickiej w Lublinie. 13 maja w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przeżywamy odpust parafialny. Msze św. odprawił ks. Kanonik Tadeusz Klej - rodak pochodzący z Lisowa, proboszcz parafii w Kluczkowicach, a kazanie wygłosił ks. Andrzej Majchrzak - rektor Kościoła św. Ducha w Kraśniku. Rozpoczęliśmy starania o budowę plebanii. 15 sierpnia odbył się koncert najlepszych zespołów folklorystycznych powiatu lubartowskiego. 27 sierpnia rozpoczęliśmy prace przy budowie plebanii. W pierwszych dniach września zalaliśmy fundament i rozpoczęliśmy wznoszenie murów. 7 października zalano strop i dokończono wznoszenie murów. W drugiej połowie października rozpoczęły się prace przy konstrukcji dachowej. Na przełomie listopada i grudnia plebania została pokryta blachą. W III niedzielę Adwentu rozpoczęły się rekolekcje. Nauki wygłosił ks. Andrzej Majchrzak - rektor kościoła św. Ducha w Kraśniku

1998

Ze względu na dobrą pogodę już 15 stycznia rozpoczęto prace przy zakładaniu sufitu, okien i drzwi. W marcu i kwietniu ułożono marmur w całym kościele. Ks. Dziekan Andrzej Tokarzewski zaprosił Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego na poświęcenie kościoła na dzień 21 maja. W tym dniu dekretem Ks. Arcybiskupa Józefa Życińskiego została utworzona nowa parafia, a proboszczem został Ks. Stanisław Rząsa.

7 czerwca w kościele parafialnym Ojciec Wojciech Gwiazda odprawił Mszę św. Prymicyjną. 23 czerwca Ks. Arcybiskup Józef Życiński mianował Ks. Zbigniewa Gąbkę wikariuszem w naszej parafii. W tym roku prowadzimy dalsze prace przy kościele. Przykryliśmy blachą dach na kopule ołtarzowej i nad zakrystiami i kaplicą. Zakupiliśmy małe prowizoryczne organy domowe. Zalaliśmy posadzki w piwnicach i doprowadziliśmy wodę. Zamontowaliśmy okna i drzwi w zakrystiach, kaplicy i w podpiwniczeniu. Te pomieszczenia zostały otynkowane i zostały w nich ułożone posadzki. Zakupiliśmy piec i wykonaliśmy instalację grzewczą oraz zamontowaliśmy drzwi wejściowe główne z drewna dębowego. W III niedzielę Adwentu  rozpoczęliśmy rekolekcje. Przeprowadził je Ks. Jacek Kiciński ze Zgromadzenia Księży Klaretynów. (ks. Jacek 13.II.2016 roku został Biskupem pomocniczym archidiecezji wrocławskiej). Pierwszą Pasterkę odprawił Ks. Biskup Ryszard Karpiński.

1997

W 10 kwietnia rozpoczęto budowę. 8 maja Ks. Arcybiskup Bolesław Pylak w murach budującego się kościoła udziela młodzieży Sakramentu Bierzmowania. W tym dniu pada obfity deszcz. Przez okres lata wznoszono mury i w sierpniu postawiono stalową konstrukcję dachową. Jednocześnie rozpoczęto krycie blachą bocznych naw kościoła, a od września nawy głównej. Pokrycie dachu zakończono w listopadzie. Zalano również pierwszą warstwę posadzki i ułożono marmur w prezbiterium.

1996

15 kwietnia wznowiono prace przy budowie. 5 maja Ks. Arcybiskup Bolesław Pylak wmurowuje kamień węgielny i w murach budującego się kościoła udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania. W sierpniu zalano stropy nad zakrystią. Do końca roku wzniesiono mury do wysokości górnych okien.

 

1995

30 kwietnia w niedzielę o godz. 16.00 Ks. Arcybiskup Bolesław Pylak dokonał poświęcenia placu pod budowę kościoła. 17 maja rozpoczęto budowę kościoła, którego projektantem jest Pan Wojciech Kożuchowski, a kierownikiem budowy Pan Piotr Juszczyński. 29 maja położono pierwszą cegłę i przez dwa miesiące budowano podpiwniczenie pod zakrystią. We wrześniu zalano pierwsze stropy. Do końca tego roku wznoszono mury kościoła.

1994

Udało się zakupić pół hektarową działkę od Kółka Rolniczego i 5 sierpnia spisano Akt Notarialny. Pod koniec roku zaczęto zwozić cegłę z Kraśnika, którą Ks. Dziekan Andrzej Tokarzewski otrzymał od braci jako rodzinny spadek i przeznaczył ją na nowo powstający kościół.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl