Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
26 niedziela zwykła - 29 września
29-09-2013 13:02 • Ks. Stanisław Rząsa

Przywódcy społeczeństw żyją na wyższym poziomie niż przeciętny człowiek. Ale człowiekowi bez wyobraźni także łatwo uderza woda sodowa do głowy! Odważne spojrzenie na faktyczny dystans między bogactwem i ubóstwem życia pozwala na zachowanie roztropnego umiaru i właściwej relacji. Kontakt przywódców i bogatych z najuboższymi powinien ich pobudzać do szukania sposobów eliminowania skrajnego ubóstwa. O wiele większe wymagania stawiane są przełożonym wśród wierzących. Ich poziom życia materialnego, chociaż wymaga większych środków ze względu na pogłębianie wiedzy i sprawowanie funkcji, niewiele powinien odbiegać od życia ubogich. Środki materialne mają służyć głoszeniu królestwa niebieskiego i wyrównywaniu szans najbardziej potrzebujących. W ten sposób pozwalają odkryć miłość wzajemną. O tych sprawach traktują dzisiejsze czytania mszalne. Słuchajmy z uwagą. 


Modlitwa na skrzyżowaniach ulic
28-09-2013 17:06 • Ks. Stanisław Rząsa

W najbliższą sobotę będziemy przeżywać koleją rocznicę beatyfikacji Ks. Spopoćki, spowiednika św. Faustyny. Z tej okazji o godz. 15.00  na skrzyżowaniach ulic w wielu krajach wierni odmawiają Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Również na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Kleberga przy sklepie z art. Metalowymi o godz. 15.00 będzie taka modlitwa. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w tę akcje modlitewną.

25 niedziela zwykła - 22 września
22-09-2013 17:02 • Ks. Stanisław Rząsa

Pragnienie bogactwa może uczynić człowieka bezdusznym i bezwzględnym. Taka osoba potrafi wytłumaczyć sobie każde bezeceństwo jako działanie konieczne. Bóg ostrzega, że przyjdzie czas, kiedy takie osoby odpowiedzą za swoje czyny. Natomiast Chrystus Pan zachęca nas do dobrego używania rzeczy materialnych będących w naszej dyspozycji. Wielkoduszność to znak prawdziwej roztropności, ona otwiera serca na poznanie prawdy, ona pobudza obdarowanego do myślenia. Dlatego Święty Paweł zachęca wierzących do modlitwy o pokój i o pomyślność wszystkich ludzi, bo takie warunki sprzyjają pobożności i wielkoduszności. Otwórzmy nasze serca na miłość Boga i bliźniego.


24 niedziela zwykła 15 września
15-09-2013 10:09 • Ks. Stanisław Rząsa

Krnąbrne dzieci takimi się nie rodzą, ale powoli takimi się stają w trakcie wychowania. Niejedno złośliwe i uparte dziecko stało się wspaniałym człowiekiem. Pod wpływem Bożej łaski nie tylko Szaweł z Tarsu, bluźnierca i prześladowca, stał się Pawłem – Apostołem Chrystusa, ale także każdy z nas może stać się świadkiem Bożego miłosierdzia. Łatwiej jest odmówić Koronkę do Bożego miłosierdzia, niż przygarnąć złośliwego i zazdrosnego brata, czy siostrę. Jak nam przypomina Święty Paweł Apostoł w Liście do Tymoteusza, Jezus Chrystus przyszedł na świat zbawić grzeszników. Stąd musimy uzbroić się w cierpliwość i wytrwałość, aby doprowadzić do zbawienia przynajmniej niektórych. Sam Chrystus chce dzisiaj przemówić do naszej wyobraźni przez przypowieści o zaginionej owcy i o zaginionej drachmie.


23 niedziela zwykła - 8 września
08-09-2013 11:08 • Ks. Stanisław Rząsa

Autor Księgi Mądrości nas zapewnia, że bez pomocy Ducha Świętego człowiek jest w okowach własnej małości i przyziemnego myślenia. Właśnie do wyrwania się z kajdanów myślenia w kategoriach ówczesnej epoki zachęca Święty Paweł Filomena, legalnego właściciela niewolnika Onezyma, uciekiniera w świetle prawa ludzkiego zasługującego na śmierć. Niewolnik Onezym stał się bratem umiłowanym dla Apostoła Pawła. Przyszedł czas, aby takim stał się również dla swojego pana, Filemona. Ile czasu potrzebuje każdy z nas, aby Ewangelia przeniknęła do naszego serca, do naszego umysłu i w końcu do naszego postępowania? Kiedy nasza wyobraźnia stanie się chrześcijańska? Chrystus zachęca nas, aby to stało się już dzisiaj.


I sobota miesiąca - 7 września
07-09-2013 15:36 • Ks. Stanisław Rząsa

W I sobotę miesiąca zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi o godz. 18.00. 

I piątek miesiąca - 6 wrzesnia
06-09-2013 15:35 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Msza św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. O godz. 17.00 Komunia św. dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania i spowiedź dla tych którzy zaniedbali spowiedź na rozpoczęcie roku szkolnego.

Rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny - 2 września
02-09-2013 15:53 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego w naszym kościele o godz. 9.00. W Brzezinach o godz. 8.00. Na Mszę św. zapraszamy rodziców i wszystkich mogących przybyć.

22 niedziela zwykła - 1 września
01-09-2013 15:38 • Ks. Stanisław Rząsa

Łagodność i pokora to cnoty, które nam proponuje dzisiejsza liturgia słowa. Niewielu obiera sobie te cnoty za środek do doskonałości. Większość woli gwałtowność i pancerz wiary jako przymioty prowadzące do królestwa niebieskiego. Stąd Księga Syracydesa uprzedza nas, że nie ma lekarstwa na chorobę pyszałka. Także Ewangelia według Świętego Łukasza mówi nam, że nawet spotkanie z Jezusem Chrystusem nie było w stanie wielu uwolnić od pychy. Dlatego autor Listu do Hebrajczyków woli nam zaproponować wizję tego, co czeka pokornych w niebie. Czy jesteśmy w stanie zrezygnować z przyjętych schematów i przełamać strach przed pokorą i łagodnością? Tak, wielu uważa, że gdyby stali się cisi i pokorni, to natychmiast inni ich zjedzą. Jakże daleko nam do Świętego Ignacego Antiocheńskiego, który dla Chrystusa pragnął być pożarty przez dzikie zwierzęta!

Słuchajmy z uwagą Bożego słowa. 


Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl