Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Odpust parafialny - 28 maja
28-05-2017 12:15 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 28 maja uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, nasz odpust parafialny. Gromadzimy się i zapraszamy nasze rodziny szczególnie na sumę odpustową o godz. 12.00. Odprawi ją i wygłosi kazanie ks. Adam Jaszcz, sekretarz Ks. Arcybiskupa. W tym dniu nie będzie Mszy św. w kaplicach.

Wniebowstąpienie Pańskie - 28 maja
28-05-2017 10:15 • Ks. Stanisław Rząsa

Zakończenie Ewangelii według Świętego Mateusza jest kluczem do jej zrozumienia. Zmartwychwstały Chrystus otrzymał od swego Ojca pełnię władzy, mocą której posyła uczniów do świata, aby złączyć ze sobą wszystkie narody. Zbawienia nie osiąga się bowiem przez deklaracje, ale przez całkowite przylgnięcie do Chrystusa. Dlatego Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich zwraca uwagę na ciągłość między życiem Pana Jezusa w Duchu Świętym a życiem Kościoła, w którym działa ten sam Duch. Jak powie Święty Paweł w Liście do Efezjan, Kościół znajduje swoją pełnię w Panu Jezusie wtedy, gdy realizuje Jego posłannictwo i urzeczywistnia Jego obecność jako Pana i Zbawiciela we współczesnym sobie świecie.

            Wysłuchajmy teraz z wiarą słowa Bożego, które chce uczynić nas wiarygodnymi świadkami prawdy.

Dzisiaj przypada też 36. rocznica śmierci sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego. Pamiętajmy, że ten Prymas Polski oddał nasz naród w macierzyńską niewolę Maryi. Starajmy się wypełniać jego testament, a jednocześnie módlmy się o jego rychłą beatyfikację.


Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania
21-05-2017 16:35 • Ks. Stanisław Rząsa

Spotkanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania w niedzielę 21 maja po Mszy św. wieczornej. Spotkanie będzie w kościele.

Rocznica I Komunii Świętej - 21 maja
21-05-2017 11:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 21 maja Rocznica I Komunii Świętej na Mszy Świętej o godz. 12.00. Spowiedź dla dzieci w czasie nabożeństwa majowego w czwartek, piątek i sobotę. Spotkanie i próba przed tą uroczystością dla rodziców i dzieci w poniedziałek po Mszy Świętej wieczornej.

VI Niedziela Wielkanocy - 21 maja
21-05-2017 08:33 • Ks. Stanisław Rząsa

 

Dzisiejsza Ewangelii przywołuje czas po zmartwychwstaniu, kiedy Pan Jezus przygotowuje uczniów na moment swego odejścia do Ojca. Zapowiada jednocześnie, że Jego obecność w Kościele będzie kontynuowana przez Ducha Świętego. Zgodnie z tym, co powie Święty Piotr, uzdolni On wierzących do postawy wynagradzającej na wzór Chrystusa, który cierpiał jako sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Wydarzenia opisane w Dziejach Apostolskich wskazują, że doświadczenie obecności Ducha Świętego skierowane jest do całej ludzkości, ponieważ łaska Boża nie ma względu na pochodzenie człowieka.
Prośmy Ducha Świętego, aby pozwolił nam zrozumieć słowo Boże i przyjąć je do serca.

Dzisiejsza Ewangelii przywołuje czas po zmartwychwstaniu, kiedy Pan Jezus przygotowuje uczniów na moment swego odejścia do Ojca. Zapowiada jednocześnie, że Jego obecność w Kościele będzie kontynuowana przez Ducha Świętego. Zgodnie z tym, co powie Święty Piotr, uzdolni On wierzących do postawy wynagradzającej na wzór Chrystusa, który cierpiał jako sprawiedliwy za niesprawiedliwych. Wydarzenia opisane w Dziejach Apostolskich wskazują, że doświadczenie obecności Ducha Świętego skierowane jest do całej ludzkości, ponieważ łaska Boża nie ma względu na pochodzenie człowieka.

 Prośmy Ducha Świętego, aby pozwolił nam zrozumieć słowo Boże i przyjąć je do serca.

 


V niedziela Wielkanocy - 14 maja
14-05-2017 11:41 • Ks. Stanisław Rząsa

 

Dzisiejsze czytania mszalne koncentrują się na wspólnocie Ludu Bożego Nowego Przymierza. Fundamentem tej wspólnoty jest zmartwychwstały Chrystus. Dlatego Święty Piotr powie, że wszyscy, którzy naśladują Pana Jezusa, są jakby żywymi kamieniami w budowli Kościoła i są powołani, by być w takiej samej bliskiej relacji z Bogiem Ojcem, w jakiej pozostaje Jego Syn, o czym wspomni Święty Jan w Ewangelii. Dzieje Apostolskie natomiast opisują kolejny etap rozwoju Kościoła, jako odpowiedź na pojawiające się potrzeby młodej społeczności wierzących. Rozpoznanie zaistniałych trudności i próbę ich rozwiązania wspólnota podejmuje w sposób kolegialny. Efektem tej refleksji jest ustanowienie posługi diakonów, której celem będzie troska o dzieła chrześcijańskiej miłości. 
Otwórzmy teraz nasze serca na słowo Boże, aby mogło budować nas wewnętrznie w prawdzie i miłości.

Dzisiejsze czytania mszalne koncentrują się na wspólnocie Ludu Bożego Nowego Przymierza. Fundamentem tej wspólnoty jest zmartwychwstały Chrystus. Dlatego Święty Piotr powie, że wszyscy, którzy naśladują Pana Jezusa, są jakby żywymi kamieniami w budowli Kościoła i są powołani, by być w takiej samej bliskiej relacji z Bogiem Ojcem, w jakiej pozostaje Jego Syn, o czym wspomni Święty Jan w Ewangelii. Dzieje Apostolskie natomiast opisują kolejny etap rozwoju Kościoła, jako odpowiedź na pojawiające się potrzeby młodej społeczności wierzących. Rozpoznanie zaistniałych trudności i próbę ich rozwiązania wspólnota podejmuje w sposób kolegialny. Efektem tej refleksji jest ustanowienie posługi diakonów, której celem będzie troska o dzieła chrześcijańskiej miłości. 

 Otwórzmy nasze serca na słowo Boże, aby mogło budować nas wewnętrznie w prawdzie i miłości.

 


Nabożeństwa majowe
11-05-2017 12:58 • Ks. Stanisław Rząsa

W naszym kościele codziennie pół godziny przed Mszą św. wieczorną gromadzimy się na nabożeństwach majowych ku czci Matki Bożej. Niestety to piękne nabożeństwo zanika. Każdego roku jest nas coraz mniej, a dzieci już znikoma ilość. Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania mają obowiązek uczestniczenia przynajmniej w kilku nabożeństwach. Dzieci otrzymają specjalny medalion do wyklejania przez cały miesiąc.

Ur. św. Stanisława BM - 8 maja
08-05-2017 16:22 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek przypada uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Msza św. o godz. 18.00 to intencja zbiorowa za zmarłych Stanisławów i Stanisławy. Zmarłych prosimy zgłaszać do kancelarii.

I Komunia św.- 7 maja
07-05-2017 09:39 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 7 maja dzieci z klasy III Szkoły Podstawowej przytąpią po raz pierwszy do Komunii św na Mszy św. o godz. 12.00. Na Mszę św. zapraszamy w sposób szczególny rodziny i najbliższych dzieci przezywających tę uroczystość. Spowiedź dla dzieci, rodziców, rodziców chrzestnych i rodzin będzie w sobotę od godz. 10.00 do 10.45.

IV niedziela Wielkanocy - 7 maja
07-05-2017 09:11 • Ks. Stanisław Rząsa
Słowa z dzisiejszej Ewangelii, w których Pan Jezus utożsamia siebie z bramą i pasterzem, są nauką o Kościele. Jezus jest bramą, ponieważ tylko przez Niego można dojść do Ojca. Bramą jest także nauka Chrystusa, którą trzeba przyjąć, aby przystąpić do wspólnoty Jego uczniów i osiągnąć życie wieczne. Jezus jest pasterzem, ponieważ prowadzi wiernych do Ojca, karmi ich swoim słowem, opiekuje się nimi, a nawet naraża własne życie. Święty Piotr w drugim czytaniu również przedstawia Jezusa jako dobrego pasterza i stróża dusz wiernych. Abyśmy mogli wzrastać w wierze i odważnie ją wyznawać, konieczny jest dar Ducha Świętego, przyjęty w postawie otwarcia i zaufania wobec tego, jak Pan Bóg działa w życiu swoich wiernych.
Wysłuchajmy teraz z wiarą słowa, którym Jezus, Dobry Pasterz, karmi dzisiaj nasze dusze.

Słowa z dzisiejszej Ewangelii, w których Pan Jezus utożsamia siebie z bramą i pasterzem, są nauką o Kościele. Jezus jest bramą, ponieważ tylko przez Niego można dojść do Ojca. Bramą jest także nauka Chrystusa, którą trzeba przyjąć, aby przystąpić do wspólnoty Jego uczniów i osiągnąć życie wieczne. Jezus jest pasterzem, ponieważ prowadzi wiernych do Ojca, karmi ich swoim słowem, opiekuje się nimi, a nawet naraża własne życie. Święty Piotr w drugim czytaniu również przedstawia Jezusa jako dobrego pasterza i stróża dusz wiernych. Abyśmy mogli wzrastać w wierze i odważnie ją wyznawać, konieczny jest dar Ducha Świętego, przyjęty w postawie otwarcia i zaufania wobec tego, jak Pan Bóg działa w życiu swoich wiernych. Wysłuchajmy teraz z wiarą słowa, którym Jezus, Dobry Pasterz, karmi dzisiaj nasze dusze.

IV niedziela Wielkanocy zwana jest niedzielą Dobrego Pasterza. Rozpoczyna ona dni modlitw o liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. Pamiętajmy o tej intencji modląc się także o liczne powołania z naszej parafii.


I sobota miesiąca - 6 maja
06-05-2017 09:06 • Ks. Stanisław Rząsa

W I sobotę miesiąca modlimy się do Niepokalanego do Serca Maryi. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 i na nabożeństwo.

I piątek miesiąca - 5 maja
05-05-2017 09:52 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Msza św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Okazja do spowiedzi św.

Ur. NMP Królowej Polski - 3 maja
03-05-2017 09:54 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę 3 maja, będziemy przeżywali uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, głównej patronki naszej Ojczyzny. Msze św. w naszym kościele o godz. 7.30, 10.30 i 17.00. W Brzezinach o godz. 9.00. Nabożeństwo majowe połączone z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 16.30.

Zachęcamy wszystkich do wspólnej modlitwy w której wyrażamy wdzięczność Matce Bożej za opiekę nad nami. 

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - 2 maja
02-05-2017 10:04 • Ks. Stanisław Rząsa

We wtorek, 2 maja, przypada doroczny Dzień Polonii i Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Modlitwą ogarniemy rodaków żyjących poza granicami naszej Ojczyzny. Nie zapomnijmy też o wywieszeniu flag, by w ten sposób zademonstrować nasze przywiązanie do barw narodowych. 

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl