Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
5 Niedziela Wielkanocna
24-04-2016 11:16 • Ks. Stanisław Rząsa

 

Każdy z nas ma pewne doświadczenie życia w jakiejś wspólnocie. Nieraz wydają się one bardzo trudne. Tę trudność potęguje grzech, który jest przecież udziałem każdego człowieka. Dzisiejsza liturgia słowa zachęci nas do podjęcia próby życia w miłości. Dzieje Apostolskie powiedzą nam o tym, że Pan Bóg działa i objawia się przez drugiego człowieka − w ten sposób nawiązuje się relacja miłości. Apokalipsa Świętego Jana z kolei zwróci uwagę, że trzeba stać się ludem Bożym, a zatem wspólnotą, aby otrzymać życie wieczne. Natomiast Święty Jan wskaże, że miłość jest przykazaniem samego Chrystusa. Żaden człowiek nie może nazwać siebie uczniem Pana Jezusa, jeśli nie ma w sobie miłości.  
Słuchajmy z uwagą słowa Bożego i przyjmijmy je do naszych serc.

Każdy z nas ma pewne doświadczenie życia w jakiejś wspólnocie. Nieraz wydają się one bardzo trudne. Tę trudność potęguje grzech, który jest przecież udziałem każdego człowieka. Dzisiejsza liturgia słowa zachęci nas do podjęcia próby życia w miłości. Dzieje Apostolskie powiedzą nam o tym, że Pan Bóg działa i objawia się przez drugiego człowieka − w ten sposób nawiązuje się relacja miłości. Apokalipsa Świętego Jana z kolei zwróci uwagę, że trzeba stać się ludem Bożym, a zatem wspólnotą, aby otrzymać życie wieczne. Natomiast Święty Jan wskaże, że miłość jest przykazaniem samego Chrystusa. Żaden człowiek nie może nazwać siebie uczniem Pana Jezusa, jeśli nie ma w sobie miłości.   Słuchajmy z uwagą słowa Bożego i przyjmijmy je do naszych serc.

 


Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania
24-04-2016 10:37 • Ks. Stanisław Rząsa

Spotkanie dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania będzie w niedzielę 29 maja o godz. 16.00.

Spotkanie kandydatów i świadków Sakramentu Bierzmowania w niedzielę 5 czerwca po Mszy Świętej wieczornej.

Przygotowanie do I Komunii Świętej
17-04-2016 17:48 • Ks. Stanisław Rząsa

Spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących sie do I Komunii Świętej będzie w niedzielę 17 kwietnia po Mszy Świętej o godzinie 12.00. Zapraszamy!

4 niedziela Wielkanocna - 17 kwietnia
17-04-2016 10:14 • Ks. Stanisław Rząsa

Mieszkańcy Izraela za czasów Jezusa trudnili się hodowlą owiec. Stada dawały utrzymanie i zapewniały wyżywienie rodzinom. Stąd do owiec odnoszono się wręcz z pietyzmem. To codzienne doświadczenie wykorzystał również Pan Jezus, który porównuje siebie do Dobrego Pasterza. Zapewnia, że nie tylko potrafi ochronić swoje owce, ale jest w stanie dać im życie wieczne. Prawdę tę potwierdza Apokalipsa, która w dzisiejszym fragmencie ukaże nam profetyczną wizję nieba.

To porównanie Jezusa do pasterza każe nam nazywać tę niedzielę niedzielą Dobrego Pasterza. Dziś przypada Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Módlmy się o gorliwych kapłanów i osoby zakonne, którzy będą naśladować przykład Chrystusa – Dobrego Pasterza. 

Dajmy się poprowadzić przez słowo Boże i nie miejmy zatwardziałych serc jak Żydzi, o których słyszymy w pierwszym czytaniu.


3 niedziela Wielkanocy - 10 kwietnia
10-04-2016 08:34 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiaj często słyszymy o męczennikach za wiarę. Zastanawiać może nas fakt, skąd czerpią oni siłę do podjęcia cierpienia. Święty Łukasz, w czytanym dziś fragmencie z Dziejów Apostolskich, powie nawet, że Apostołowie „cieszyli się, że stali się godni cierpieć dla imienia Jezusa”. Odpowiedź na to pytanie daje nam dzisiejsza perykopa ewangeliczna. Moc płynie od zmartwychwstałego Pana, który pokonawszy śmierć, uzdalnia innych do przyjęcia jej z pełnym pokojem i nadzieją. Warunkiem jednak otrzymania tej łaski jest miłość, którą trzeba przylgnąć do Boga. Przekonał się o tym Święty Piotr, który usłyszał od Chrystusa potrójne pytanie o swoją miłość do Niego.

            Przyjmijmy z radością dzisiejsze słowo Boże.

Po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus wielokrotnie ukazywał się swoim uczniom i przyjaciołom, spotykał się z nimi i dawał im dowody, że żyje. Dziś o jednym z takich spotkań opowiada nam Ewangelia. Od 8 lat trzecia niedziela Wielkanocy w naszej Ojczyźnie, dzięki inicjatywie Dzieła Biblijnego im. Jana Pawła II, jest Niedzielą Biblijną, inaugurującą w Kościele w Polsce Tydzień Biblijny. Znajdźmy w tym tygodniu czas na spotykanie się z Panem w Jego słowie. Zachęcamy do indywidualnej lektury i medytacji słowa Bożego


Niedziela Miłosierdzia - 3 kwietnia
03-04-2016 10:17 • Ks. Stanisław Rząsa

 

Najbardziej niebezpiecznymi wrogami wiary są zwątpienie i wyrachowanie. Bywa nawet, że odchodząc od konfesjonału, sami nie potrafimy sobie wybaczyć, bo nie dowierzamy Panu Bogu, że On nam przebaczył. Tymczasem, jak usłyszymy dziś w Dziejach Apostolskich, warunkiem każdego uzdrowienia, również duchowego, jest wiara. Dopiero zaufanie rodzi pokój i usuwa z serca lęk. Przychodzący zmartwychwstały Pan nieustannie apeluje do człowieka, aby przestał się lękać. Słowa te usłyszymy zarówno w czytaniu z Apokalipsy Świętego Jana, jak i w Ewangelii. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, jest Początkiem i Końcem wszystkiego. Co więcej, jest miłosiernym Bogiem. 
Przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże z wiarą i gorącą prośbą o pełne zaufanie Bogu.

Najbardziej niebezpiecznymi wrogami wiary są zwątpienie i wyrachowanie. Bywa nawet, że odchodząc od konfesjonału, sami nie potrafimy sobie wybaczyć, bo nie dowierzamy Panu Bogu, że On nam przebaczył. Tymczasem, jak usłyszymy dziś w Dziejach Apostolskich, warunkiem każdego uzdrowienia, również duchowego, jest wiara. Dopiero zaufanie rodzi pokój i usuwa z serca lęk. Przychodzący zmartwychwstały Pan nieustannie apeluje do człowieka, aby przestał się lękać. Słowa te usłyszymy zarówno w czytaniu z Apokalipsy Świętego Jana, jak i w Ewangelii. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, jest Początkiem i Końcem wszystkiego. Co więcej, jest miłosiernym Bogiem.  Przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże z wiarą i gorącą prośbą o pełne zaufanie Bogu.

Dzisiejsza niedziela w tradycji ma wiele przydomków: przewodnia, biała, Miłosierdzia Bożego. O ten ostatni tytuł prosił sam Pan Jezus za pośrednictwem Świętej Siostry Faustyny. Ustanowił ją w 2000 roku Święty Jan Paweł II. Od kilku lat niedziela ta rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Chcemy uwielbiać nieskończone Boże miłosierdzie, a jednocześnie podjąć refleksję, czy sami jesteśmy miłosierni. Warto się nad tym zastanowić zwłaszcza w trwającym jubileuszowym Roku Miłosierdzia.

 


I piątek i I sobota miesiąca
01-04-2016 11:44 • Ks. Stanisław Rząsa

 

Podczas paschalnej oktawy będziemy przeżywać czwartek przed pierwszym piątkiem, pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca. W te dni zapraszamy do kościoła na wspólną modlitwę: 
w czwartek w intencji powołań do służby Bożej, w piątek do Najświętszego Serca Jezusowego 
w duchu wynagrodzenia za grzechy nasze i całego świata, w sobotę – na różaniec fatimski. 

Podczas paschalnej oktawy będziemy przeżywać pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca. W te dni zapraszamy do kościoła na wspólną modlitwę: w piątek do Najświętszego Serca Jezusowego w duchu wynagrodzenia za grzechy nasze i całego świata o godz. 9.00 i 18.00 i w sobotę – Msza Święta i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi o godz. 18.00.

 

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl