Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Ur. Chrystusa Króla Wszechświata - 26 listopada
26-11-2017 08:35 • Ks. Stanisław Rząsa

Księga Ezechiela ukazujący nam dziś obraz Pana Boga, jako pasterza zatroskanego o los swej trzody, został podjęty również przez ewangelistów. Święty Mateusz przedstawia Syna Człowieczego jako Boga i pasterza. Opis sądu ostatecznego stanowi podsumowanie nauki Chrystusa o miłości Pana Boga i bliźniego, bowiem sąd Boży będzie przebiegał w oparciu o miłość. Dla chrześcijanina fragment ten powinien być zachętą do refleksji nad własnym miejscem w społeczności Kościoła, gdyż pełnienie dzieł miłosierdzia lub ich zaniechanie wiąże się z decyzją  o swym wiecznym losie. Święty Paweł powie, że Syn Boży przyszedł na świat, aby wybawić ludzkość od grzechu i śmierci wiecznej, jednak nie dokona się to bez osobistego zaangażowania każdego człowieka.

Otwórzmy nasze serca na słowo Boże, które ma moc uzdolnić je do dokonywania czynów miłości wobec braci.


Zaproszenie na debatę społeczną - 22 listopada
22-11-2017 09:00 • Ks. Stanisław Rząsa

Komenda Powiatowa Policji w Lubartowie i Burmistrz Miasta Lubartów zapraszają na debatę społeczną pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Spotkanie będzie środę o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Urzedu Miasta Lubarów.

33 niedziela zwykła - 19 listopada
19-11-2017 09:02 • Ks. Stanisław Rząsa

Czytania przedostatniej niedzieli roku liturgicznego ponownie koncentrują się na temacie mądrości. Księga Przysłów ukazuje ją jako doskonałą towarzyszkę życia człowieka. Autor przestrzega jednak, że celem mądrości nie jest gromadzenie teoretycznej wiedzy, ale zapewnienie powodzenia we wszystkich wymiarach życia człowieka. Wraża się ona w pracowitości, sprawiedliwości i trosce o ubogich. Jednak szczytem mądrości jest bojaźń Boża, gdyż dobra duchowe należy przedkładać nad wszystko inne na tym świecie. Dlatego poprzez dzisiejszą przypowieść o talentach Pan Jezus chce nam powiedzieć, że kto w oczach Pana Boga jest bogaty, tego Pan Bóg uczyni jeszcze bogatszym przy ostatecznej zapłacie. Kto jednak nie posiada skarbów, które mają wartość w niebie, na sądzie Bożym zostanie z niczym.

Otwórzmy się na dar słowa Bożego, aby być przygotowanym na dzień Pański, który – jak podaje Święty Paweł – nadejdzie dla wszystkich niespodziewanie.


32 niedziela zwykła - 12 listopada
12-11-2017 14:09 • Ks. Stanisław Rząsa

Starotestamentalne pojęcie mądrości, jako jedynej drogi prowadzącej do nieśmiertelności, utożsamiane było ze sprawiedliwością i uczciwością. Takie rozumienie było niewątpliwie krokiem w stronę świata pogańskiego, w którym mianem mądrości określano gromadzone przez ludzi i przekazywane z pokolenia na pokolenie praktyczne wskazania życiowe. Dotychczasowe spojrzenie na mądrość zostanie pogłębione przez nauczanie Pana Jezusa. W przypowieść o dziesięciu pannach utożsami On ją z czujnym oczekiwaniem na swoje powtórne przyjście, które wyraża się w zachowywaniu Bożych przykazań. Warto więc wziąć sobie do serca przesłanie Świętego Pawła, według którego mądry jest ten, kto wierzy w zmartwychwstanie.

Otwórzmy się na dar Bożej mądrość zawarty w słowie Bożym.


Święto Odzyskania Niepodległości - 11 listopada
11-11-2017 09:56 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę 11 listopada Narodowe Święto Odzyskania Niepodległości. Pamiętajmy w modlitwie za tych, którzy za niepodległą Polskę polegli, ale także o tych, którzy w trudzie budowali i budują jej niepodległy byt. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. O godz. 10.30. uroczysta Msza Święta poprzedzona występem patriotycznym dzieci ze Szkoły Podstawowej im św. Jana Pawła II. Nie zapomnijmy o przyozdobieniu naszych domów flagą biało czerwoną. Pozostałe Msze św. o godz. 7.30 i wieczorowa o godz. 17.00. W Brzezinach o godz. 9.00.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

31 niedziela zwykła - 5 listopada
05-11-2017 09:48 • Ks. Stanisław Rząsa

W pierwszym czytaniu usłyszymy naganę proroka Malachiasza skierowaną do starotestamentalnych kapłanów za zaniedbywanie obowiązków związanych z kultem oraz uchylanie się od moralnego przywództwa wobec Narodu Wybranego. Pan Bóg przez proroka wzywa ich do nawrócenia, przestrzegając, że jeśli nie odstąpią od lekceważenia kultu, zostaną wyrzuceni poza świątynię. Temat ten podejmuje również Pan Jezus, demaskując hipokryzję i próżność nauczycieli Pisma i faryzeuszy. Przestrzega jednocześnie swoich uczniów przed takim postępowaniem mówiąc, że osoby stojące na czele wspólnoty powinny traktować swoją misję jako służbę, a nie wyróżnienie. Święty Paweł powie również, że uczeń Chrystusa powinien charakteryzować się skromnością i pokorą wobec wspólny, której służy.

Wypełniając obowiązek kultu Bożego, otwórzmy nasze serca na przyjęcie słowa Bożego.


I sobota miesiąca - 4 listopada
04-11-2017 14:38 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę przypada I sobotę miesiąca dlatego zapraszamy na Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi połączone z modlitwą wypominkową o godz. 17.30, a następnie na Mszę Świętą o Niepokalanym Sercu Maryi.

I piątek miesiąca - 3 listopada
03-11-2017 14:37 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Msza św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Spowiedź dla klasy II Gimnazjum od godz. 16.30, a dla klasy III Gimnazjum od godziny 17.00. Starszych zapraszamy szczególnie na godz. 8.30.

Listopadowa modlitwa za zmarłych
02-11-2017 12:14 • Ks. Stanisław Rząsa

W listopadzie pamiętamy i modlimy za zmarłych. Czynimy to przed Mszą Święta wieczorną, codziennie odmawiając różaniec. Przy filarach i przy wyjściu ze świątyni są do zabrania kartki wypominkowe na których możemy wypisać imiona naszych zmarłych za których chcemy się modlić. W dolnej części kartki można wpisać dzień w którym chcemy się modlić za naszych zmarłych. Wypełnione kartki składamy do kancelarii lub na tacę.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

 

Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada
01-11-2017 14:40 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele o 7.30, 10.30 i 17.00. Na cmentarzu parafialnym o godz. 12.00, a na cmentarzu komunalnym o godz. 10.00. Na cmentarzu parafialnym będzie kwesta na odnowienie zabytkowych pomników.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl