Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
V Niedziela Wielkanocna - 29 kwietnia
29-04-2018 09:57 • Ks. Stanisław Rząsa

Za pomocą alegorii o winnym krzewie i latoroślach w Ewangelii znajdujemy zachętę, aby mocno przylgnąć do Pana Jezusa. To On sam nas zaprasza i zapewnia, że trwanie w Nim przynosi piękne, błogosławione owoce. Opowie o nich pierwsze czytanie, gdzie nawrócony Szaweł – św. Paweł po spotkaniu ze Zmartwychwstałym z wielką gorliwością niósł Dobrą Nowinę wielu narodom, przyczyniając się do rozwoju wspólnoty Kościoła.

Podejmijmy zdecydowanie to zaproszenie. Niech wyraża się ono w naszym działaniu, w czynach miłości, o których wartości przypomni drugie czytanie. Uważne słuchanie słowa Bożego niech będzie pierwszym krokiem do zmiany naszego życia.


IV niedziela wielkanocy - 22 kwietnia
22-04-2018 10:07 • Ks. Stanisław Rząsa

W Ewangelii Pan Jezus porównuje siebie do pasterza troszczącego się o swoje owce, czyli o każdą i każdego z nas. Jest On pasterzem, który oddaje życie za swoje owce, który za nas oddaje życie, abyśmy cieszyli się jego pełnią. Jest On źródłem i dawcą wszelkiego dobra i jedynie w Nim jest nasze zbawienie, o czym mówi św. Piotr do arcykapłanów i żydowskiej starszyzny.

Słuchajmy zatem słowa Bożego, szukając w nim wskazówek, jak jeszcze bardziej upodobnić się do Tego, który nas obdarza nieskończoną miłością i czyni z nas swoje dzieci.


Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania
21-04-2018 17:16 • Ks. Stanisław Rząsa

Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania zapraszamy w niedziele 22 kwietnia na Msze Świętą o godz. 17.00. Po Mszy Świętej będzie krótkie spotkanie.

Przygotowanie do I Komunii Świętej
20-04-2018 17:17 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 22 kwietnia będzie krótkie spotkanie dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej, po Mszy Świętej o godz. 12.00. 

Zapraszamy!

III Niedziela Wielkanocy - 15 kwietnia
15-04-2018 09:27 • Ks. Stanisław Rząsa

Śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, zbawcze wydarzenia, które wspominamy i uobecniamy podczas każdej Mszy Świętej, były zapowiadane przez proroków, co przypomina w swojej katechezie Apostoł Piotr. Pan Jezus również mówi o tym, gdy po swoim zmartwychwstaniu pokazuje się swoim uczniom, dając im się poznać. Dzięki Niemu zostaliśmy odkupieni. Jaka jest na to nasza odpowiedź? Czy podejmiemy wezwanie, zaproszenie do nawrócenia, do życia zgodnego z Bożymi przykazaniami? Czy staniemy się świadkami Zmartwychwstałego?

Chciejmy w tę szczególną niedzielę, w Niedzielę Biblijną, jeszcze gorliwiej słuchać słowa Bożego, by rzeczywiście podjąć trud przemiany życia i by świadczyć o Jezusie żyjącym i działającym pośród nas.


Święto Bożego Miłosierdzia - 8 kwietnia
08-04-2018 10:42 • Ks. Stanisław Rząsa

Niedziela, kończąca oktawę Wielkanocy to Święto Bożego Miłosierdzia.

Wiara w zmartwychwstałego Jezusa jest sensem życia Jego uczniów wszystkich czasów. Ona daje siły, aby żyć Ewangelią na co dzień, by miłować Pana Boga i bliźniego i by świadczyć, że Jezus jest Panem i Mesjaszem. Ta wiara również czyni nas błogosławionymi, czyli szczęśliwymi.

Niech spotkanie z Panem Jezusem w Jego słowie umocni nas i uzdolni do powtarzania za św. Tomaszem Apostołem, że Jezus jest naszym Panem i naszym Bogiem.


I sobota miesiąca - 7 kwietnia
07-04-2018 10:27 • Ks. Stanisław Rząsa

W I sobotę miesiąca zapraszamy na Mszę św. do Niepokalanego Serca Maryi o godz. 18.00 i na nabożeństwo fatimskie.

I piątek miesiąca - 6 kwietnia
06-04-2018 10:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W I piątek miesiąca Msza Święta do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Na Mszę Świętą o godz. 18.00 zapraszamy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Po Mszy św. będzie spotkanie.

Poniedziałek Wielkanocny - 2 kwiatnia
02-04-2018 09:48 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa przedstawi nam dwie reakcje na widok pustego grobu. Po pierwszych uczuciach lęku i bojaźni – radość z potwierdzonego spotkaniem ze Zmartwychwstałym, z faktu, że Jezus żyje. Inną postawę przyjmują ci, którzy próbują zafałszować to wszystko, co się wydarzyło. Tak! Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i ukazał się swoim przyjaciołom: niewiastom i uczniom. A oni głoszą tę prawdę.

Dziś my słuchamy ich świadectwa. Niech ono pomaga nam w dokonywaniu właściwych wyborów i stawaniu po stronie prawdy, dobra i życia.

Dzisiaj modlimy się za katolickie uczelnie wyższe i wydziały teologiczne w Polsce, a ofiary zebrane na tacę są przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 1 kwietnia
01-04-2018 08:15 • Ks. Stanisław Rząsa

Nie umiem być srebrnym aniołem
ni gorejącym krzakiem –
tyle Zmartwychwstań już przeszło
a serce mam byle jakie.

Tyle procesji z dzwonami
tyle już alleluja –
a moja świętość dziurawa
na ćwiartce włoska się buja.

Ks. Jan Twardowski


Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl