Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Roraty w naszym kościele
28-11-2016 15:27 • Ks. Stanisław Rząsa

Roraty w dni powszednie odprawiamy o godz. 7.00. Pół godziny przed roratami, godzinki do Najświętszej Maryi Panny. Natomiast roraty dla dzieci i młodzieży we wtorek i czwartek o godz. 18.00, a w środę o godz. 7.00. Zachęcamy, aby dzieci przychodziły na roraty z lampionami. Zmobilizujmy się do uczestniczenia w roratach. 

I niedziela Adwentu - 27 listopada
27-11-2016 15:33 • Ks. Stanisław Rząsa

Rozpoczyna się Adwent. Kościół zaprasza dzisiaj każdego z nas, abyśmy skupili się na Chrystusie przychodzącym w dniu ostatecznym. Czytania wzywają nas do „przebudzenia się”, do „założenia zbroi światła”, do „bycia gotowym”. W Narodzie Wybranym od wieków trwało gorące oczekiwanie na Mesjasza, dlatego psalmista zapewnia, że już sama myśl o spotkaniu ze Zbawicielem napełnia serce i ciało radością i pokojem. Jest to oczekiwanie z niecierpliwością, bo Pan jest blisko. Kto w taki sposób czeka na Jezusa, już stoi w przedsionkach nieba i prosi o pokój dla braci i sióstr. Pełne tęsknoty oczekiwanie ludzi Starego Przymierza ma swoją kontynuację w Nowym Testamencie. Ewangelista Mateusz dodaje, że choć przyjście Pana jest pewne, to jednak dla każdego będzie zaskakujące. Dlatego czas oczekiwania powinien być wypełniony miłością i czynieniem dobra.

Wysłuchajmy więc z uwagą słowa Bożego, które uzdolni nas do tego, byśmy żyli jak dzieci światła, gotowe na spotkanie z Panem każdego dnia i w każdej chwili.


Nowy Rok Liturgiczny i czas Adwentu
26-11-2016 12:50 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 27 listopada rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod hasłem „Idźcie i głoście” i nowy okres adwentu. W czasie adwentu przygotowujemy się na przyjście Jezusa Chrystusa w tajemnicy Bożego Narodzenia. Postarajmy się liczniej zgromadzić na Mszy św. o godz. 7.30. Każdego dnia w okresie adwentu pół godziny przed roratami śpiewamy Godzinki do Najświętszej Maryi Panny. Postarajmy się, by zabawy andrzejkowe nie były okazją do nieodpowiedzialnego i nietrzeźwego wejścia w ten okres. Czyńmy to również z zatroskaniem o młode pokolenie. 

Akt przyjęcia Jezusa za Króla i Pana - 20 listopada
20-11-2016 15:16 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 20 listopada będziemy przeżywali Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Będzie to ostatnia niedziela przed Adwentem i ostatnia niedziela Roku Liturgicznego. W Roku 1050 rocznicy Chrztu Polski i Wielkiego Jubileuszy Miłosierdzia, to szczególna niedziela przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Centralna uroczystość będzie w najbliższą sobotę w Łagiewnikach, a jej przedłużeniem będzie podjęcie Jubileuszowego Aktu podczas liturgii parafialnych w całej Polsce. Uczynimy to również w naszej parafii na wszystkich Mszach Świętych przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. 


Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata - 20 listopada
20-11-2016 08:05 • Ks. Stanisław Rząsa

W uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata Święty Paweł w swoim liście wyśpiewuje hymn o boskiej godności Chrystusa i Jego zbawczym dziele. Hymn ten w sposób jednoznaczny wyjaśnia, jakim Królem jest Chrystus. Głównym przymiotem Chrystusa Króla jest Jego absolutne pierwszeństwo przed wszystkim, co istnieje i co zostało stworzone. Czytając jednak dzisiejszą perykopę ewangeliczną możemy zauważyć, że Chrystus jest Królem wzgardzonym i przybitym do krzyża. Tronem Chrystusa Króla jest więc krzyż, a najważniejszym prawem Jego królestwa jest prawo miłości przebaczającej. Warto więc wsłuchać się uważnie w czytanie z Księgi Samuela i wraz ze wszystkimi oddającymi pokłon Dawidowi, będącemu zapowiedzią innego Króla, oddać cześć Jezusowi Chrystusowi.

            Otwórzmy nasze serca na głos Pana Boga.


33 niedziela zwykła - 13 listopada
13-11-2016 14:10 • Ks. Stanisław Rząsa

W modlitwie Pańskiej powtarzamy każdego dnia wezwanie, aby przyszło na ziemię królestwo Boże. Słuchając jednak słowa Bożego, może zrodzić się w nas wątpliwość, czy warto o to prosić? Zgodnie ze słowami Chrystusa, dni poprzedzające Jego przyjście mają być naznaczone niespotykanymi dotąd zjawiskami, budzącymi lęk i grozę. W rzeczywistości jednak dni ostateczne, o których będzie mowa w dzisiejszej liturgii słowa, już trwają. Pan Bóg bowiem już sądzi i ratuje ludzi. Słuchając uważnie słowa Boże, nabierzmy odwagi i nie popadajmy w przerażenie i rozpacz. W chwale Boga, który przyjdzie ponownie na ziemię i objawi się, spełnią się nasze nadzieje, a wierność zostanie wynagrodzona. Pozostaje nam więc czekać z wiarą na przyjście królestwa Bożego.

Przyjmijmy słowo Boże z otwartością naszych serc, byśmy chętnie podejmowali obowiązki naszego powołania.


Święto Odzyskania Niepodległości - 11 listopada
11-11-2016 09:52 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek 11 listopada Święto Odzyskania Niepodległości. Pamiętajmy w modlitwie za tych, którzy za niepodległą Polskę polegli, ale także o tych, którzy w trudzie budowali i budują jej niepodległy byt. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Szczególnie zgromadźmy się w kościele o godz. 10.30. Msza Święta będzie poprzedzona występem patriotycznym dzieci ze Szkoły Podstawowej w Brzezinach. Nie zapomnijmy o wywieszeniu flagi biało czerwonej. Pozostałe Msze św. o godz. 7.30 i wieczorowa o godz. 17.00.

Natomiast główne Uroczystości w naszym mieście w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 10.30. Około godz. 12.00 przemarsz w asyście orkiestry pod klasztor Ojców Kapucynów, gdzie będzie Apel Pamięci i złożenie wieńców pod płytą pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudzkiego. Drużyna Harcerzy zaprasza na Grę Niepodległościową, która będzie na Rynku miasta o godz. 13.30. Więcej informacji znajdziemy na plakatach w gablocie.

32 niedziela zwykła - 6 listopada
06-11-2016 09:36 • Ks. Stanisław Rząsa

W dzisiejszym fragmencie Księgi Machabejskiej odnajdziemy najbardziej wyraźny tekst starotestamentowy odnoszący się do wiary w zmartwychwstanie. Autor tej księgi za pośrednictwem  trzeciego syna, który ponosi śmierć w imię wiary w jedynego Boga, mówi o tej prawdzie bardzo jednoznacznie. Powszechna wiara w życie po śmierci rozwinęła się jednak dopiero w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Jej źródłem mogą być słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii, który objawia Boga jako Boga żyjących, a nie umarłych. Chrystus mówi, że istnieje życie po śmierci wtedy, gdy wyjaśnia tzw. prawo lewiratu. Warto przyjąć zachętę Świętego Pawła i pełnić dobre uczynki, by osiągnąć życie wieczne z Panem Bogiem.

Z uwagą wsłuchajmy się teraz w słowo Boże.


I sobota miesiąca - 5 listopada
05-11-2016 09:14 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przeżywamy I sobotę miesiąca dlatego zapraszamy na Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi połączone z modlitwą wypominkową o godz. 17.30, a następnie na Mszę Świętą.

I piątek miesiąca - 4 listopada
04-11-2016 09:10 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Msza św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Okazja do spowiedzi świętej.

Dzień Zaduszny - 2 listopada
02-11-2016 08:58 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę, 2 listopada, przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W tym dniu modlimy się za tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wieczności. Modlimy się za zmarłych, w sposób szczególny za tych, którzy przez proces oczyszczenia w czyśćcowym ogniu oczekują wiecznego zjednoczenia z Panem.

Ur. Wszystkich Świętych - 1 listopada
01-11-2016 08:53 • Ks. Stanisław Rząsa

We wtorek 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. w naszym kościele o godz. 7.30 i 10.30.

W tym dniu pragniemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie. Pamiętajmy, że każdy chrześcijanin jest powołany do świętości, że niebo jest naszą prawdziwą ojczyzną.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl