Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
30 niedziela zwykła - 27 października
27-10-2019 11:17 • Ks. Stanisław Rząsa

Mędrzec Syracydes w swojej mowie przyjmuje przekupność sędziów, którzy nie liczą się z prawdą, ale zawsze stają po stronie bogatego. Wobec tej smutnej rzeczywistości zapewnia, że Pan Bóg jest sprawiedliwy i w swoim czasie odda każdemu, co mu się należy. Apostoł Paweł upomina Tymoteusza, aby pamiętał, że Pan jest sprawiedliwym sędzią dla wszystkich, którzy Go miłują. Perspektywa życia wiecznego i Bożego sądu powinna mobilizować tych, którzy jeszcze się nie wydoskonalili w miłości.

Słuchajmy z uwagą słowa Bożego.


Informacja o wyborze wykonawcy robót budowlanych
22-10-2019 08:02 • Ks. Stanisław Rząsa

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowstąpienia Pańskiego, informuje, że na wykonawcę robót budowlanych pn. „Termomodernizacja budynku kościoła pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie” realizowanego przy wsparciu NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Lublinie, w ramach programu priorytetowego nr 3.1.2 "Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie" zostało wybrane Przedsiębiorstwo Budowlano-Konserwatorskie Benet-Juszczyński, 21-100 Lubartów, ul. Szaniawskiego 47.

29 niedziela zwykła
20-10-2019 11:30 • Ks. Stanisław Rząsa

Jak długo człowiek potrafi gorliwie się modlić? Słabość ciała i woli wyznaczają niezbyt długi czas. Niektórzy nie potrafią wytrwać w ciszy na modlitwie nawet minuty, po chwili zaczynają się kręcić i szukać jakiegoś zajęcia. Tymczasem zwycięstwo nad pokusą podczas próby zależy od wytrwałej modlitwy. Przypowieść i zachęta Jezusa skierowane do Apostołów są bardzo wymowne. Chrystus mówi o wołaniu w dzień i w nocy. Któż poza mistykami potrafi poświęcić tyle czasu na modlitwę? Czyż nawet wierzący katolicy nie mówią o darmozjadach, którzy tylko się modlą i nic nie robią? Nie byłoby zwycięstwa nad Amalekitami bez modlitwy Mojżesza. Nie byłoby mądrości bez wytrwałego studiowania Pisma Świętego. Co dla nas więcej znaczy: opinia ludzi czy słowa Chrystusa?


Spotkanie uczniów klasy VII - niedziela 20 października
19-10-2019 16:12 • Ks. Stanisław Rząsa

Spotkanie uczniów klasy VII w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania w niedzielę o godz. 16.00 w Sali Centrum Pomocy.

Poświęcenie różańców - 13 paździenika
13-10-2019 11:16 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 13 października poświęcenie różańców dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej na Mszy Świętej o godz. 12.00. Rodzice sami zakupują różańce. Po Mszy Świętej będzie spotkanie dla rodziców.

Dzień Papieski - 13 października
13-10-2019 11:04 • Ks. Stanisław Rząsa

W przyszłą niedzielę kolejny 19 Dzień Papieski pod hasłem „Wstańcie, chodźmy!”. Na ulicach naszych miast i przed kościołami są zbierane ofiary zasilające fundusz na stypendia dla uczniów z uboższych rodzin. W ten sposób utrwalamy pamięć o świętym Janie Pawle II i budujemy Jego żywy pomnik. Zechciejmy włączyć się w to dzieło.

28 niedziela zwykła - 13 października
13-10-2019 09:04 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiaj dwukrotnie usłyszymy, że człowiek niewychowany w wierze może spotkać Pana Boga i Go uwielbić lepiej niż ludzie o kulturze religijnej. Jednak by mogło to doprowadzić człowieka do zbawienia, potrzebuje on wytrwałości, o której mówi Święty Paweł w Liście do Tymoteusza. Apostoł znosi prześladowanie ze względu na wybranych, aby wytrwali w cierpliwości. Właśnie trwanie w wierze automatycznie przyczynia się do tworzenia kultury religijnej. Ale by ona wydała owoce, potrzeba osobistego zaangażowania w żywą relację z Panem Bogiem. Gdy prorok Elizeusz nie chce podarków za wskazanie drogi do uzdrowienia, Syryjczyk Naaman rozumie, że oddawanie czci Panu Bogu nie jest czymś jednorazowym i dlatego obiecuje odtąd czcić Boga nieustannie. Będąc tutaj, kroczymy tą samą drogą.


27 niedziela zwykła - 6 października
06-10-2019 10:39 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorok Habakuk przedstawia Panu Bogu oburzonych młodych ludzi, którzy zawsze oczekują radykalnych i natychmiastowych rozwiązań. A przecież Pan Bóg odpowiada z perspektywy wieczności. Tylko cierpliwy jest w stanie przyjąć Boży plan zbawienia. Według Świętego Pawła, poznanie i życie według tego planu wymaga trzeźwego myślenia. Stąd potrzeba nam pomocy Ducha Świętego, aby wytrwać w miłości i rozsądku, nie wyolbrzymiając zła ani go nie lekceważąc. Kluczem do wytrwałości jest wiara. Ona pozwala człowiekowi zachowywać zdrowe zasady i ciągle szukać ich najlepszego zastosowania w danej sytuacji.

Spróbujmy żyć przez całą niedzielę tym, co za chwilę usłyszymy.


Odpust w Brzezinach - 6 października
06-10-2019 10:36 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 6 października zapraszamy na uroczystośc odpustową ku czci św Franciswzka w kaplicy w Brzezinach. Msza Święta odpustowa o godz. 12.00.

Natomiast w klasztorze Ojców Kapucynów odpust ku czci św. Franciszka w piątek 4 października o godz. 18.00.

I sobota miesiąca - 5 października
05-10-2019 14:07 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę przeżywamy I sobotę miesiąca. Zapraszamy na nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi połączone z różańcem i na Mszę św. o Niepokalanym Serca Maryi.

I piatek miesiąca - 4 października
04-10-2019 14:05 • Ks. Stanisław Rząsa

W I piątek miesiąca sprawujemy Mszę św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Pragniemy rozszerzać kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, dlatego szczególnie zapraszamy na Mszę o godz. 9.00. Zachęcamy starszych do spowiedzi od godz. 8.30 i do odprawiania 9 pierwszych piątków miesiąca, natomiast kandydaci do Sakramentu Bierzmowania z klasy VIII mają spowiedź od 17.15, następnie Msza św. i spotkanie po Mszy Świętej.

Miesiąc modlitwy na różańcu - październik
01-10-2019 14:10 • Ks. Stanisław Rząsa

We wtorek rozpoczynamy miesiąc październik i nabożeństwa różańcowe. W naszym kościele w dni powszednie i w niedzielę odmawiamy różaniec pół godziny przed Mszą św. wieczorną. W szczególny sposób w nadzwyczajnym miesiącu misyjnym będziemy się modlić za misje. Zatroszczmy się o  tę modlitwę i uczmy jej nasze dzieci. Jeśli nie możemy w świątyni odmawiać różańca, to starajmy się to czynić indywidualnie lub z rodziną. Kandydaci do I Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania są zobowiązani do uczestniczenia w tych nabożeństwach zgodnie z ustaleniami.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl