Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Iskra Bożego Miłosierdzia - 28 września
28-09-2014 08:55 • Ks. Stanisław Rząsa

„Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia” - wołał papież św. Jan Paweł II.

W niedzielę 28 września będziemy przeżywać koleją rocznicę beatyfikacji Ks. Sopoćki, spowiednika św. Faustyny. Z tej okazji o godz. 15.00  na skrzyżowaniach ulic w wielu krajach wierni odmawiają Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Również na skrzyżowaniu ulic Kopernika i Kleberga przy sklepie z art. Metalowymi o godz. 15.00 będzie taka modlitwa. Zachęcamy wszystkich do włączenia się w tę akcję modlitewną i do świadectwa naszej wiary.

26 niedziela zwykła - 28 września
28-09-2014 08:21 • Ks. Stanisław Rząsa

Człowiek, doświadczając zła w życiu, niejednokrotnie obwinia za to samego Boga. Zapomina natomiast, że to nie Bóg, a grzech jest źródłem cierpień. Pierwsze czytanie z dzisiejszej liturgii słowa zapewni nas nawet, że Bóg nie jest chwiejny w swym postępowaniu, ale dotrzymuje obietnicy zbawienia. Jednakże, aby móc dostąpić tej łaski, trzeba nawrócić się do Boga. W sposób obrazowy przedstawi nam tę prawdę przypowieść o dwóch synach z dzisiejszej perykopy ewangelicznej. Chcąc więc cieszyć się życiem wiecznym, trzeba nie tyle pozostać na płaszczyźnie słownych deklaracji, ale podjąć konkretny czyn. Uczy nas takiej postawy samo słowo Boże, które wypowiedziane przez Boga, staje się i jest skuteczne.

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania
21-09-2014 14:03 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 21 września kandydaci do Sakramentu Bierzmowania otrzymają indeksy po Mszy Św. o godz. 17.00. 

25 niedziela zwykła - 21 września
21-09-2014 08:19 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiaj prorok Izajasz zachęca nas do poszukiwania Boga, używając hebrajskiego słowa darasz, które nacechowane jest wielką żarliwością i intensywnością. Chcąc jednak podjąć trud poszukiwań, trzeba najpierw gorąco pragnąć Boga. Z drugiej zaś strony poszukujący może być pewny, że Bóg jest blisko niego, ale często tam, gdzie się tego nie spodziewa. Stąd więc trzeba umieć czytać znaki czasu i nie zasklepiać się w egoizmie. Przypowieść z dzisiejszej Ewangelii, wzięta z realiów palestyńskich, dobitnie wskaże, że małoduszność zamyka człowieka na dobro, które mogłoby zaistnieć dzięki łasce Boga.

A Bóg wciąż przychodzi w drugim człowieku i w swoim słowie. Czy jestem gotów przyjąć tę łaskę?


Przygotowanie do I Komunii Świętej
14-09-2014 10:08 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 14 września rozpoczniemy przygotowanie do I komunii świętej dzieci z klasy III. Po Mszy św. o godz. 12.00 dzieci otrzymają specjalne indeksy i informacje o przygotowaniu. Prosimy o obecność rodziców.

24 niedziela zwykła - Podwyższenie Krzyża Świętego - 14 września
13-09-2014 07:47 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsze pierwsze czytanie dotyka problemu buntu Izraelitów na pustyni podczas wędrówki do Ziemi Obiecanej, jak również kary zesłanej za rebelię przez Boga. Lekarstwem miał być swoistego rodzaju paradoks – Izraelici mieli bowiem umieścić na palu węża i spojrzenie na ten znak było zbawienne. Widzimy tu pewną zapowiedź tego, czego dokonał Chrystus również na drzewie – na krzyżu został pokonany wąż – Szatan. Na pustyni Izraelitów ocaliło ufne spojrzenie na uczyniony przez Mojżesza znak. Również i dzisiaj ludzie mogą znaleźć ratunek w spojrzeniu pełnym wiary na Tego, który został „wywyższony” na drzewie krzyża.

Przybliżmy się więc i my do Słowa, które daje życie, lecz nie potępia.


Zadania w Nowym Roku Szkolnym
09-09-2014 10:10 • Ks. Stanisław Rząsa

Za nami pierwszy tydzień zajęć szkolnych. Zwracajmy uwagę na to, czym zajmują się nasze dzieci, jakie czynią postępy w nauce, już od początku roku poświęcając im czas i razem z nimi odkrywając to, o czym się uczą. Nie wystarczy wysyłać dzieci na coraz to nowe zajęcia dodatkowe, bo one potrzebują przede wszystkim naszego zainteresowania i przykładu. Bądźmy także przykładem dla naszych dzieci w przeżywaniu niedzieli. Zachęcamy rodziców z dziećmi do uczestnictwa we Mszy św. o godz. 12.00. Jest z elementami przygotowanymi przez dzieci.

Święto Narodzenia NMP - 8 września
08-09-2014 10:07 • Ks. Stanisław Rząsa

8 września celebrujemy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, zwane popularnie w Polsce świętem Matki Bożej Siewnej, gdyż dopiero po tym święcie obsiewano pola. Msze św. z poświęceniem ziarna siewnego o godz. 7.30 i 10.30 i popołudniowa Msza św. o godz. 17.00. W Brzezinach o godz. 9.00. Zapraszamy do uczczenia Matki Bożej. 

23 niedziela zwykła - 7 września
07-09-2014 10:00 • Ks. Stanisław Rząsa

Trudnym obowiązkiem wynikającym z miłości bliźniego jest upomnienie. Nie odnosi się on jedynie do funkcji proroczej czy też kapłańskiej, jak można byłoby odnieść takie wrażenie, wysłuchując dziś jedynie czytania z Księgi proroka Ezechiela. Tym, który ustanawia „reguły wspólnoty”, jest Chrystus i to On wskazuje swoim uczniom, a więc również każdemu z nas, na konieczność upominania. Taka postawa nie ma na celu czyjegoś poniżenia, ale dania impulsu do zyskiwania prawdziwego życia w wolności. Człowiek często bowiem nie widzi własnych błędów. Potrzebny jest brat, pełen miłości, i konieczne jest lustro słowa Bożego, aby móc wyeliminować grzech.


I piątek i I sobota miesiąca
04-09-2014 19:11 • Ks. Stanisław Rząsa
  1. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Msza św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00.
  2. W sobotę I sobota miesiąca. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 i na nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 
Rozpoczęcie Roku Szkolnego - 1 września
01-09-2014 19:10 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego w naszym kościele o godz. 9.00. W Brzezinach o godz. 8.00. Na Mszę św. zapraszamy rodziców i wszystkich mogących przybyć. Bardzo prosimy rodziców o punktualne przybycie na Mszę św. i wejście do świątyni z dziećmi. Pokażmy naszym dzieciom, że spotkanie z Bogiem ma dla nas wielką wartość, a Msza św. jest integracyjną częścią rozpoczęcia Roku Szkolnego.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl