Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedziela Trójcy Świętej - 31 maja
31-05-2015 14:23 • Ks. Stanisław Rząsa

Czytane dziś teksty Pisma Świętego są swoistego rodzaju argumentacją za działaniem Boga. Pierwszy argument wynika z historii. Oto Mojżesz przed śmiercią daje ostatnie pouczenia swemu narodowi, zachęcając do wdzięczności za objawienie się osobowego Boga. Drugi argument zawarty jest w Ewangelii i dotyczy naszego działania. Chrystus kierując słowa do Apostołów, kieruje je do nas. W życiu chrześcijanina nie ma więc nieważnych wydarzeń, gdyż zawsze jest świadkiem Chrystusa. I wreszcie trzeci argument wynika z obecności Ducha Bożego w nas, który uzdalnia nas, abyśmy stali się dziećmi Bożymi. Stąd chrześcijaństwo to nie ideologia, ale osobowa relacja z Bogiem Trójjedynym.

            Przyjmijmy z wiarą słowo Boże, które wypowiada dziś i kieruje do nas Pan Bóg.

 

I Komunia Święta - niedziela 31 maja
31-05-2015 14:02 • Ks. Stanisław Rząsa

I Komunia Święta naszych dzieci będzie w niedzielę 31 maja na Mszy Świętej o godz. 12.00. Spowiedź przed I Komunią Świętą w sobotę od godz. 9.00. W środę po Mszy św. wieczornej próba przed Komunia Świętą. 

Poświęcenie pól
27-05-2015 15:12 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu będziemy modlić się o urodzaje i poświęcimy pola i ogrody. I tak w poniedziałek poświęcenie w Woli Lisowskiej o godz. 9.00, w środę poświęcenie w Wincentowie o godz. 18.00. W czwartek w Brzezinach o godz. 18.00 i w piątek w Lisowie o godz. 17.00, a Msza Święta w kościele o godz. 18.00.

Święto Matki Kościoła - 25 maja
25-05-2015 14:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek – drugi dzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, obchodzimy święto Matki Kościoła. Msze św. o godz. 7.30, 10.30 i po południu o godz. 17.00. W Brzezinach o godz. 9.00.

Zachęcamy do udziału we Mszy świętej. 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego - 24 maja
24-05-2015 07:48 • Ks. Stanisław Rząsa

Św. Paweł w Liście do Koryntian stwierdza, że „nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: «Panem jest Jezus»”. W stwierdzeniu tym jawi się podstawowa prawda o roli Trzeciej Osoby Boskiej w życiu każdego człowieka. Duch Święty jest Dawcą wszelkich darów i Tchnieniem mądrości. Stąd też Chrystus już w dniu zmartwychwstania, o czym powie nam dzisiejsza Ewangelia, tchnie na Apostołów Ducha Świętego, aby mogli stać się bez lęku i obaw prawdziwymi świadkami Zmartwychwstałego. Natomiast opis zesłania Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy jest objawieniem tego, co dokonało się w poranek wielkanocny.

            Przyzywajmy zatem Ducha Świętego, aby oświecił nasze umysły, by przyjąć z odwagą słowo Boże.


Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 17 maja
17-05-2015 07:01 • Ks. Stanisław Rząsa

 

Odpust w parafii Wniebowstąpienia Pańskiego


Zarówno Dzieje Apostolskie, jak i Ewangelia według św. Mateusza przedstawiają nam w sposób opisowy wniebowstąpienie Chrystusa. Ta fundamentalna prawda naszej wiary została udokumentowana na sposób historyczny. Znamy miejsce wydarzenia, świadków, jak również i czas. Nie można więc podawać w wątpliwość tego wydarzenia, które zamyka niejako ziemską działalność Jezusa. Natomiast św. Paweł w Liście do Efezjan daje nam teologiczną wykładnię tegoż faktu. Wynika z niej z kolei jasna prawda, że Ojciec posadził Chrystusa po swojej prawicy, a to w języku biblijnym oznacza prawdę, że Syn i Ojciec mają jedną naturę. Chrystus zatem jest Bogiem.

            Wsłuchajmy się w słowo Boże, abyśmy mogli stać się świadkami Chrystusa.

Odpust parafialny
16-05-2015 15:23 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 17 maja uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, nasz odpust parafialny. Msze św. wg porządku niedzielnego. Główna Msza święta odpustowa o godz. 12.00. Odprawi ją Ks. Dziekan Józef Huzar a kazanie wygłosi Ks. Krzysztof Podstawka, Kanclerz Kurii Metropolitalnej. W sposób szczególny postarajmy się przybyć na sumę odpustową. Na odpust zapraszamy nasze rodziny i przyjaciół. Odpust parafialny, to główne święto parafii, dlatego zadbajmy o odświętny wygląd naszych ulic i posesji. W kaplicach nie będzie Mszy św.

VI niedziela Wielkanocna - 10 maja
10-05-2015 15:10 • Ks. Stanisław Rząsa

Ciekawa jest dziś kolekcja czytań liturgii słowa. Otóż relacja w Dziejach Apostolskich z włączenia pogan do wspólnoty pierwszych chrześcijan, zestawiona jest z Listem i Ewangelią, które napisał św. Jan. I właśnie obydwa pisma Janowe jednoznacznie wskazują na obowiązek wypełniania przykazania miłości, gdyż tego domaga się sam Bóg, który jest miłością. W kontekście więc pierwszego czytania odpowiedź na pytanie, kogo mam kochać, jest prosta. Chrześcijanin to człowiek, który kocha wszystkich, bez względu na wyznawane poglądy, wiarę, czy też przynależność do jakiejś grupy społecznej.

            Wiedząc, że to wymaganie Ewangelii nie jest łatwe, prośmy dziś Jezusa – Słowo Ojca – objawiające się jako Miłość, aby uzdolniło nas do tej cnoty.


I sobota miesiąca - 2 maja
02-05-2015 10:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę przypada I sobota miesiąca. Zapraszamy na Mszę św. wieczorną i na nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

V niedziela Wielkanocna - 3 maja
02-05-2015 09:31 • Ks. Stanisław Rząsa

Sytuacja nawróconego Szawła była wyjątkowo trudna. Z polecenia Chrystusa ma iść do chrześcijan, których wcześniej gorliwie prześladował. Co więcej, św. Paweł sam chciał wejść we wspólnotę wierzących, bo wiedział, że bez jedności nie ma głoszenia Chrystusa. Co więc stanowi zasadę więzi we wspólnocie Kościoła? Odpowiedź daje przypowieść o winnym krzewie z dzisiejszej Ewangelii. Źródłem jedności jest tylko Chrystus. Św. Jan w swoim Liście odwraca nieco sytuację i stwierdza, że pozostawanie w łączności z Kościołem, jest znakiem tego, czy ktoś ma właściwy obraz Boga, czy też żyje jakąś iluzją.

            Prośmy dziś Chrystusa – żywe Słowo – aby uzdolniło nas kochać braci, takich, jacy są i w ten sposób trwać we wspólnocie wierzących.


Nabożeństwa Majowe
01-05-2015 01:33 • Ks. Stanisław Rząsa

Codziennie w maju gromadzimy się na nabożeństwie majowym pół godziny przed Mszą św. wieczorną. Zatroszczmy się o udział w tych nabożeństwach oraz o Jej wizerunki w naszych domach i przydrożnych kapliczkach.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl