Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
I niedziela Adwentu - 28 listopada
28-11-2021 15:42 • Ks. Stanisław Rząsa

Bóg pragnie być bisko nas. Stąd wsłuchujemy się w tęsknotę proroka Jeremiasza. Ten starotestamentalny wysłannik Boga zapowiada narodziny potomka Dawida, który będzie wymierzał sprawiedliwość. On też ma przynieść długo oczekiwane wyzwolenie. Aby oczekiwać owocnie na Chrystusa, jesteśmy wezwani do stawania się coraz doskonalszymi, czyli do wzrastania w świętości. Ufna modlitwa i wytrwałe czuwanie mają nam pomóc także w dobrym przygotowaniu się do paruzji, która nastąpi przy końcu czasów. Wtedy dokona się ostateczne zwycięstwo nad śmiercią, a Chrystus zapanuje nad całym stworzeniem.

Słuchajmy z uwagą słowa, które ma moc przemieniać nasze serca i uczyć nas zaufania wobec Bożych planów dotyczących naszego życia.


Błogosławieństwo opłatków
27-11-2021 13:39 • Ks. Stanisław Rząsa

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10.30 błogosławieństwo opłatków, które dotrą do naszych rodzin po I niedzieli Adwentu. Postaramy się dostarczyć opłatek bez kontaktu z rodziną. Proszę o pomoc w rozprowadzeniu.

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata
21-11-2021 13:04 • Ks. Stanisław Rząsa

Słowo Boże kreśli dziś przed nami obraz królestwa Bożego. Pan Jezus na końcu czasów będzie sprawować wieczną władzę i trwałe panowanie nad wszystkimi narodami, ludami i językami. Ta wizja prorocka koresponduje z opisem z Apokalipsy według Świętego Jana. Prawda, będąca kluczem w ewangelicznym dialogu między Panem Jezusem a Piłatem, jest obrazem wierności Pana Boga, który przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie i budować królestwo prawdy i pokoju.

Słuchając słowa Bożego, przylgnijmy mocno do Chrystusa Króla i uznajmy w Nim naszego Pana i Zbawiciela.


Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata - 21 listopada
21-11-2021 12:59 • Ks. Stanisław Rząsa

Słowo Boże kreśli dziś przed nami obraz królestwa Bożego. Pan Jezus na końcu czasów będzie sprawować wieczną władzę i trwałe panowanie nad wszystkimi narodami, ludami i językami. Ta wizja prorocka koresponduje z opisem z Apokalipsy według Świętego Jana. Prawda, będąca kluczem w ewangelicznym dialogu między Panem Jezusem a Piłatem, jest obrazem wierności Pana Boga, który przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie i budować królestwo prawdy i pokoju.

Słuchając słowa Bożego, przylgnijmy mocno do Chrystusa Króla i uznajmy w Nim naszego Pana i Zbawiciela.


Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania
14-11-2021 12:17 • Ks. Stanisław Rząsa

Młodzież klas I Szkół Średnich przygotowuje się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Spotkanie Kandydatów i Świadków Sakramentu Bierzmowania będzie w niedzielę 14 listopada o godz. 17.00. Sakrament Bierzmowania będzie 20 listopada o godz. 10.00. Spowiedź dla Kandydatóew i Świadków w piątek o godz. 17.00.

33 niedziela zwykła - 14 listopada
14-11-2021 12:13 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa przedostatniej niedzieli roku liturgicznego skupia naszą uwagę na czasach ostatecznych. Wizja zawarta w Księdze Proroka Daniela zapowiada wystąpienie Archanioła Michała w okresie największego ucisku, zbawienie zapisanych w Bożej księdze i zmartwychwstanie umarłych. O takim ucisku wspomina również Pan Jezus w Ewangelii, obrazując wydarzenia, które w człowieku budzą przerażenie i lęk. Ale jest to jednocześnie moment przyjścia Syna Człowieczego na końcu czasów i ostateczny triumf, kiedy zasiądzie po prawicy Boga.

Posłuchajmy słowa Bożego, chwytając się mocno Chrystusa, abyśmy pozostali Mu wierni, a zwłaszcza w chwili próby, bo w Bożych rękach będziemy zawsze bezpieczni.

Obchodzimy dziś Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku obejmujemy szczególną modlitwą prześladowanych chrześcijan w Libanie, którzy znajdują się w szczególnie trudnym położeniu. Tych chrześcijan możemy wesprzeć ofiarą złożoną do puszki przed Kościołem.


Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada
11-11-2021 10:07 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości. Pamiętajmy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Msze Święte w naszym kościele o godz. 7.30, 10.30 i 17.00. Natomiast główne Uroczystości w naszym mieście w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 10.30. Po Mszy Świętej tradycyjny przemarsz pod klasztor Ojców Kapucynów i złożenie wieńców po płytą Marszałka Piłsudzkiego.

Nie zapomnijmy o wywieszeniu flagi narodowej.

32 niedziela zwykła - 7 listopada
07-11-2021 09:50 • Ks. Stanisław Rząsa

Ludzie ubodzy nierzadko wykazują się ogromną hojnością i pragnieniem dzielenia się z innymi. Słowo Boże ukazuje nam to dziś, wspominając postawę wdowy, której sytuacja szczególnie w ówczesnych czasach była trudna. Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej opisuje współpracę proroka Eliasza z wdową z Sarepty. Ewangeliczny opis hojności wdowy wrzucającej do skarbony całe swe utrzymanie poruszył Serce Pana Jezusa, który pochwalił nie tylko jej gest, ale gorliwość kobiety. Być ofiarnym w pełni i bez ograniczeń to cecha Mesjasza, który składa ofiarę z samego siebie Ojcu.

Posłuchajmy słowa Bożego, niech ono nas uczy bycia hojnymi wobec Pana Boga i ludzi.


I sobota miesiąca
06-11-2021 12:15 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przeżywamy I sobotę miesiąca. O godz. 17.30 modlitwa różańcowa z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, a o godz. 18.00 Msza Święta do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

I piątek miesiąca
05-11-2021 12:14 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek przypada I piątek miesiąca. Zapraszamy na Mszę św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Spowiedź dla klasy VIII od godz. 15.30, następnie konferencja i Komunia Św.

Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada
01-11-2021 12:20 • Ks. Stanisław Rząsa

Święci to domownicy Pana Boga. Księga Apokalipsy wspomina, że święty to  uczestnik zgromadzenia przed Panem Bogiem, ubrany w białą, czystą szatę, trzymający  palmę zwycięstwa w dłoni, oddający Bogu cześć wraz z wszystkimi mieszkańcami nieba. Tę charakterystykę uszczegóławia Święty Jan w drugim czytaniu, opisując świętego jako dziecko Boże, niezwykle podobne do Pana Boga, którego ogląda. Święci są szczęśliwi, o czym wspomina dzisiejsza Ewangelia. Szczęściem jest przebywać z Bogiem, współczuć i współdziałać z Nim, nawet cierpieć w Jego imię, choć z pełną nadzieją wynagrodzenia wierności w trudach. Świętości uczymy się od samego Boga i świętych, tych wyniesionych na ołtarze i tych bezimiennych.

Wsłuchujmy się w słowo Boże. Niech Pan Bóg nas prowadzi do świętości.


Uroczystość Wszystkich Świętych
01-11-2021 12:15 • Ks. Stanisław Rząsa

Święci to domownicy Pana Boga. Księga Apokalipsy wspomina, że święty to  uczestnik zgromadzenia przed Panem Bogiem, ubrany w białą, czystą szatę, trzymający  palmę zwycięstwa w dłoni, oddający Bogu cześć wraz z wszystkimi mieszkańcami nieba. Tę charakterystykę uszczegóławia Święty Jan w drugim czytaniu, opisując świętego jako dziecko Boże, niezwykle podobne do Pana Boga, którego ogląda. Święci są szczęśliwi, o czym wspomina dzisiejsza Ewangelia. Szczęściem jest przebywać z Bogiem, współczuć i współdziałać z Nim, nawet cierpieć w Jego imię, choć z pełną nadzieją wynagrodzenia wierności w trudach. Świętości uczymy się od samego Boga i świętych, tych wyniesionych na ołtarze i tych bezimiennych.

Wsłuchujmy się w słowo Boże. Niech Pan Bóg nas prowadzi do świętości.


Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl