Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
4 niedziela zwykła - 28 stycznia
28-01-2018 08:57 • Ks. Stanisław Rząsa

Mojżesz zapowiada przyjście wyjątkowego proroka. Ta przepowiednia wypełnia się w Jezusie Chrystusie, który naucza w synagogach z wielką mocą i władzą oraz dokonuje wielkich znaków tak, że słuchacze są zdumieni. Nauczający Jezus jawi się jako nowy Mojżesz, a opis wyrzucenia złego ducha w synagodze w Kafarnaum wskazuje na główny cel Jego misji – wyzwolenie z niewoli zła i grzechu. Pouczenia św. Pawła mają nas uwrażliwić, byśmy na nowo nie popadli w tę niewolę.

Z wiarą i uwagą słuchajmy słowa, które daje wskazówki, jak jeszcze ściślej zjednoczyć się z Bogiem, który jest naszym Panem, Mistrzem i Prawodawcą.


3 niedziela zwykła - 21 stycznia
21-01-2018 15:27 • Ks. Stanisław Rząsa

Wezwanie do nawrócenia, przemiany życia wybrzmiewa z dzisiejszych czytań: oto prorok Jonasz, przełamawszy swe opory, idzie do Niniwy, by upomnieć jej mieszkańców. Znamienne, że Pan Jezus swoje nauczanie rozpoczyna właśnie od tego wezwania. Święty Paweł wyjaśnia natomiast, jak ważne jest pójście za tym głosem, albowiem ulotne i nietrwałe jest to, co proponuje ten świat.

My także chcemy podjąć ów trud przemiany i nawrócenia, więc z uwagą słuchamy słowa Bożego, aby poznać drogi Pana i nimi kroczyć.


Nauki Przedślubne
21-01-2018 15:07 • Ks. Stanisław Rząsa

Informujemy, że rozpoczeliśmy serię nauk przedślubnych w niedzielę 21 stycznia. Nauki odbywają się w niedzielę o godz. 16.00 w Sali Centrum Pomocy.

2 niedziela zwykła - 14 stycznia
14-01-2018 16:01 • Ks. Stanisław Rząsa

Biblijne karty ukazują wiele opisów powołania. Powołanie Samuela i pierwszych uczniów, o których usłyszymy w pierwszym czytaniu i Ewangelii, wskazują na fakt, że Pan Bóg w każdym czasie wybiera ludzi do wyłącznej służby dla siebie. Święty Paweł natomiast przypomina o szczególnym powołaniu, które dotyczy wszystkich wierzących: przypomina o powołaniu do świętości.

„Mów, Panie, bo sługa Twój słucha” – powtarzamy z młodym Samuelem, bo pragniemy żyć tym, co usłyszymy z ust Pana Boga i realizować wezwanie do bycia świętym.


Niedziela Chrztu Pańskiego - 7 stycznia
07-01-2018 14:54 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorok Izajasz zapowiada nowe i wieczne przymierze między Bogiem i Jego ludem. Dokona się ono w znaku wody oraz przez nawrócenie i posłuszeństwo Bogu. Przymierze to wypełnia się w przyjściu na świat Jezusa Chrystusa i Jego objawieniu się nad Jordanem. Bóg „przedstawia” światu swojego Syna i wzywa, by świat w Niego uwierzył, gdyż wiara ta, jak pisze św. Jan, prowadzi do udziału w życiu samego Boga. Otrzymaliśmy je w sakramencie chrztu świętego, którego zapowiedzią jest wydarzenie wspominane dziś w liturgii Kościoła i opisywane przez św. Marka Ewangelistę.

Wspomnijmy zatem  nasz chrzest i słuchając słowa, dziękujmy Panu Bogu, że dał wodzie tak wielką moc oraz że chciał zawrzeć z każdą i każdym z nas nowe i wieczne przymierze.


Ur. Objawienia Pańskiego - 6 stycznia
06-01-2018 08:29 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli. To bardzo ważna uroczystość w okresie Bożego Narodzenia. Msze św. tak jak w niedzielę. Na wszystkich Mszach św. poświęcenie kadzidła i kredy. Taca w tym dniu przeznaczona na Fundusz Misyjny, czyli na pomoc finansową polskim misjonarzom.

Paczki dla dzieci na Syberii
05-01-2018 19:22 • Ks. Stanisław Rząsa

W pierwszych dniach stycznia wysłaliśmy zabawki, przybory szkolne i słodycze, które zbieraliśmy z okazji św. Mikołaja. Razem było 13 paczek o łącznej wadze 148 kg. Wysłaliśmy je na Syberię do pracującego tam Ks. Adama Romaniuka, pochodzącego z Parczewa, który w 2016 r. w wakacje gościł w naszej parafii. Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom oraz nauczycielom i strażakom z Brzezin za pomoc w zbiórce i wysyłce.

I piątek miesiąca - 5 stycznia
05-01-2018 08:28 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 9.00 i 18.00. Spowiedź dla klasy II Gimnazjum od godziny 17.00, a dla klasy III od godziny 17.30.

Nowy Rok 2018
01-01-2018 08:25 • Ks. Stanisław Rząsa

Słowa modlitwy-błogosławieństwa z pierwszego czytania mogą stanowić piękne życzenia z okazji rozpoczynającego się dzisiaj nowego roku. To prośba, aby Pan Bóg błogosławił, obdarzał wieloma darami i łaskami, aby towarzyszył każdej chwili naszego życia. On nam towarzyszy, bo stał się człowiekiem, naszym bratem, byśmy stali się synami i dziedzicami z Jego woli.

Uwielbiajmy Boże miłosierdzie i łaskawość, a to, co za chwilę usłyszymy, weźmy głęboko do serca jak Maryja, i z Maryją rozważajmy te słowa.

Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki maryi zobowiązuje nas do udziału we Mszy Świętej.


Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl