Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Zakończenie 2018 roku
31-12-2018 14:24 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedfziałek kończymy 2018 rok. Podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno błagalnego podziękujemy Bogu za miniony czas, za dobro, którego w tym czasie doznaliśmy. Przeprosimy za błędy i odejścia od wiary i miłości. Odśpiewamy hymn: „Ciebie Boga wysławiamy”. Za odśpiewanie tego hymnu będzie można zyskać odpust zupełny. Wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy na godz. 16.00. Będziemy modlili się też w intencji zmarłych w mijającym roku. Zmarłych w minionym roku, za których odprawimy Mszę św., prosimy zgłaszać do kancelarii.

Niedziela Świętej Rodziny - 30 grudnia
30-12-2018 14:16 • Ks. Stanisław Rząsa

Dość często mamy wrażenie, że wielu ludzi traktuje swoją rodzinę jako osobiste osiągnięcie czy własność. Spotykamy też innych, którzy do tego od lat bezskutecznie dążą. Tymczasem dzisiejsze czytania mówią nam, że udane małżeństwo i rodzina to największy dar Pana Boga dla człowieka, pod warunkiem że konkretny człowiek potrafi to zauważyć i docenić z wszystkimi tego konsekwencjami. Świat nie zaczyna się od nas czy nawet od bardzo dalekiego znanego nam przodka. Patrząc na własną rodzinę, powinniśmy dostrzec, że jesteśmy dziećmi samego Boga. Jak za chwilę to usłyszymy, nie było to łatwe nawet dla Maryi i Józefa.

Niech słowo Boże pomoże nam na nowo odkryć i docenić własną rodzinę.


Św. Szczepana - 26 grudnia
26-12-2018 20:25 • Ks. Stanisław Rząsa

Święty Szczepan w mocy Ducha Świętego składa świadectwo o Jezusie wobec Żydów w Jerozolimie. Duch Święty nie tylko obdarzył Szczepana wspaniałą wymową, ale napełnił też duchem prorockim i wizją nieba. Tak ubogacony Szczepan swoje świadectwo potwierdza heroicznym męczeństwem i w ten sposób staje się wzorem wszystkich męczenników. Niech nam nie umknie podobieństwo opisów śmierci Świętego Szczepana i Pana Jezusa. Zwróćmy uwagę na każde słowo tej historii, bo ona uczy nas, jak współpracować z Duchem Świętym, by przetrwać życiowe doświadczenia i trudne próby wiary.

Msze Święte tak jak w niedzielę. Zapraszamy!


Sakrament Chrztu - 26 grudnia
26-12-2018 14:59 • Ks. Stanisław Rząsa

Sakramentu Chrztu św. udzielimy w uroczystość św. Szczepana na Mszy św. o godz. 12.00. Dzieci zapisujemy w środę i czwartek od godz. 17.00.

Boże Narodzenie 25 grudnia
25-12-2018 20:17 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorok Izajasz zapowie dzisiaj nadejście takiej chwili, gdy nad ruinami Jeruzalem zobaczymy królowanie Boga. To pociecha dla zniewolonych wygnańców. Autor zapewnia nas, że wolność daje więcej radości niż przyzwoite warunki życia w niewoli. To, co materialne, można zawsze odbudować. Bóg daje człowiekowi Słowo, które stało się Ciałem. Syn Boży staje się człowiekiem, by ukazać sposób wyjścia z niewoli egoizmu i wewnętrznej izolacji.

Wczoraj wymieniliśmy dary, dzisiaj przyjmijmy dar od Boga, Jego Słowo – Jezusa Chrystusa. 


Pasterka
25-12-2018 20:13 • Ks. Stanisław Rząsa

Obchody Bożego Narodzenie rozpoczynamy Pasterką o godzinie 23.00 w intencji parafian. W Brzezinach o 21.30. Przed Pasterką będziemy śpiewać kolędy. Taca na Pasterce przeznaczona jest na fundusz obrony życia dziecka poczętego i na domy samotnej matki.


Wizyta duszpasterska
25-12-2018 18:16 • Ks. Stanisław Rząsa

Rozpoczynamy doroczne odwiedziny duszpasterskie tzw. Kolędę. Odwiedzamy naszych parafian, by wspólnie pomodlić się z wami i pobłogosławić wasze domy. W Polsce przyjęcie księdza jest znakiem przynależności do wspólnoty parafialnej. Jeśli ktoś w wyznaczonym czasie nie może nas przyjąć, prosimy umówić się w innym, dogodnym dla was terminie. Na stole stawiamy krzyż, zapaloną świecę i wodę poświęconą. Jeśli nie mamy wody poświęconej, prosimy o tym poinformować. Dzieci i młodzież ucząca się przygotują zeszyty do religii. Kandydaci do bierzmowania z klasy VII i VIII oraz I Komunii Świętej przygotują indeksy. 


Wigilia Bożego Narodzenia - 24 grudnia
24-12-2018 20:12 • Ks. Stanisław Rząsa

Wigilia - wyjątkowa okazja do pojednania w naszych rodzinach i sąsiedztwie. Jest to czas szczególnej pamięci o ludziach biednych i samotnych. To dodatkowe miejsce przy stole wigilijnym może być zajęte przez kogoś zaproszonego do rodziny. Pamiętajmy także o tych, którzy odeszli do wieczności. Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy od odczytania fragmentu Ewangelii św. Łukasza o Bożym Narodzeniu. Pamiętajmy o wspólnej modlitwie i śpiewie kolęd. Pod żadnym pozorem nie podawajmy alkoholu na wigilijny stół. Tradycyjnie zachowajmy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.


IV niedziela Adwentu - 23 grudnia
23-12-2018 20:09 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorok Micheasz podkreśla w pierwszej części swojej księgi, że dom Dawidowy nie dotrzymał warunków przymierza, a skoro Boża obietnica jest niezmienna, to musi ona być wypełniona i dokona się to na pewno w Betlejem. Proroctwo, zapewne w zamyśle proroka dotyczące tylko Izraela, w osobie Jezusa Chrystusa otwiera Boży plan na wszystkie ludy ziemi. Więcej, List do Hebrajczyków podejmuje drugi wątek mesjański w historii Izraela – kapłański. Także synowie Aarona nie byli w pełni wierni warunkom przymierza i dlatego Mesjasz dla wielu pobożnych Żydów miał być nowym kapłanem, który godnie będzie sprawował kult należny Bogu. Błogosławiony Owoc łona Maryi wypełnił mesjańskie oczekiwania Żydów i otworzył nam drogę do prawdziwej wiary.

Niech słuchanie słowa Bożego umocni naszą wiarę.


Rekolekcje Adwentowe - 16-18 grudnia
16-12-2018 14:54 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 16 grudnia rozpoczynamy rokolekcje adwentowe. Nauki rekoloekcyjne wygłosi Ks. Robert Farian pracujący w parafii Trójcy Przenajświętrzej w Krasnymstawie. Zapraszamy do udziału!


III Niedziela Adwentu
16-12-2018 13:04 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorok Sofoniasz w swej księdze posługuje się kontrastem: w pierwszej części ogłasza zniszczenie, a w drugiej odnowienie. Grzech zasługuje na zniszczenie, a Boże miłosierdzie, wyrażone w odsunięciu wyroków, zapowiada odnowienie. Działalność tego proroka pod koniec VII wieku przed Chrystusem uprzedzała reformę religijną króla judzkiego Jozjasza. Podobną rolę odegrał Jan Chrzciciel, który pouczał przybyłych nad Jordan, jak zmienić swoje życie, aby przygotować serce na spotkanie z Mesjaszem.

Słuchajmy z uwagą słowa Bożego.


Termomodernizacja
12-12-2018 20:07 • Ks. Stanisław Rząsa

Ogłoszenie nr 1 - Opracowanie treści dokumentacji przetargowej


II Niedziela Adwentu - 9 grudnia
08-12-2018 14:44 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorocki fragment Księgi Barucha, skierowany do zburzonej Jerozolimy i do cierpiących wygnańców, zbliża nas do „światła chwały” Bożej. To sam Bóg czeka na nas, aby uwolnić nas od smutku i utrapienia i wprowadzić do radości, która nie ma końca. Wspominane przez Świętego Pawła dobre dzieło znajdzie swoje ukoronowanie w „dniu Chrystusa”. Dla wielu jednak praca dopiero się rozpoczyna, trzeba rozpoznać grzechy, pokutować za nie i stawać się nowym człowiekiem. Stąd w czasie Adwentu powraca od nas Janowe wołanie zaczerpnięte z księgi proroka Izajasza: „prostujcie ścieżki dla Pana”.

Oby nic z tego, co ważne, nie umknęło naszej uwagi podczas dzisiejszej liturgii słowa.


Ur. Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 grudnia
08-12-2018 09:19 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msza św. roratnia o godz. 7.30, następna o 10.30 i popołudniowa o godz. 17.00. Na Mszy świętej o godz. 10.30 poświęcenie medalików dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej.

W czasie Mszy św. o godz. 10.30 będzie spowiedź dla klasy VIII, a po Mszy Świętej będzie spotkanie. W Brzezinach Msza św. o godz. 9.00. W czasie Mszy Świętej spowiedź dla klasy VIII, a po Mszy św. będzie krótkie spotkanie.

I piątek miesiąca - 7 grudnia
07-12-2018 09:17 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek przeżywamy I piątek miesiąca. W tym dniu jesteśmy na spowiedzi rekolekcyjnej w Sernikach, dlatego Masza Święta roratnia o godz. 7.00, a do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18.00.

Roraty
02-12-2018 15:14 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 2 grudnia rozpoczynamy nowy rok liturgiczny i nowy okres adwentu. W czasie adwentu przygotowujemy się na przeżycie tajemnicy Bożego Narodzenia. 

Roraty codziennie odprawiamy o godz. 7.00. Pół godziny przed roratami, godzinki do Najświętszej Maryi Panny. Dodatkowo roraty dla dzieci i młodzieży we środę i czwartek o godz. 18.00. Zachęcamy, aby dzieci przychodziły na roraty z lampionami. Zmobilizujmy się do uczestniczenia w roratach.

I niedziela Adwentu - 2 grudnia
02-12-2018 10:13 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym roku liturgicznym w kolejne niedziele skupimy się na lekturze Ewangelii według Świętego Łukasza, która według tradycji była przeznaczona dla chrześcijan nieżydowskiego pochodzenia. To próba głoszenia Ewangelii o Jezusie Chrystusie w języku zrozumiałym dla Greków. Jej głównym przesłaniem jest ukazanie Jezusa jako źródła nadziei dla tych, którzy ją stracili. Dziś w pierwszym czytaniu Bóg obiecuje przez proroka Jeremiasza sprawiedliwość i bezpieczne mieszkanie. Tymczasem Święty Paweł będzie nas zachęcał do wzrastania w doskonałości i świętości, bo dla uczniów Chrystusa to jest właśnie droga do realizacji tych pragnień. Bo jak bez świętości poradzi sobie człowiek z pożądliwościami ciała, które czynią go nieprzygotowanym na przyjście Chrystusa?

Otwórzmy nasze serca na słowo Boże, by szybciej bijąc, dały nam znak, że są otwarte na tchnienie Ducha Świętego.


I sobota miesiąca - 1 grudnia
01-12-2018 10:12 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 i na nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl