Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Nabożeństwa Różańcowe
30-09-2017 12:29 • Ks. Stanisław Rząsa

Przeżywamy miesiąc październik i nabożeństwa różańcowe. W naszym kościele w dni powszednie i w niedzielę odmawiamy różaniec pół godziny przed Mszą św. wieczorną. Zatroszczmy się o  tę modlitwę i uczmy jej nasze dzieci. Jeśli nie możemy w świątyni odmawiać różańca, to starajmy się to czynić indywidualnie lub z rodziną. Kandydaci do I Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania są zobowiązani do uczestniczenia w tych nabożeństwach. Zapraszamy!

Iskra Bożego Miłosierdzia - 28 września
28-09-2017 12:56 • Ks. Stanisław Rząsa

Zaproszamy na Koronkę na ulicach miast świata. W naszej parafii na skrzyżowaniu ul. Kopernika z ul. Kleberga.

28 września w rocznicę beatyfikacji bł. Michała Sopoćki, spowiednika św. Faustyny o godzinie 15.00 na skrzyżowaniach i placach naszych miast odmawiamy Koronke do Bożego Miłosierdzia.


25 niedziela zwykła - 24 wrzesnia
24-09-2017 12:27 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorok Izajasz podkreśla w pierwszym czytaniu, że zamysły i plany Pana Boga wykraczają często poza możliwości zrozumienia ich przez człowieka. Dlatego wierzący powinien nieustannie rozważać słowo Boże i według niego kształtować swój sposób myślenia i wartościowania, aby rozeznać, co jest prawdziwym dobrem. W tym kontekście należy oceniać pretensje robotników z dzisiejszej Ewangelii, zarzucających Panu Jezusowi zbyt wielkie miłosierdzie. Wolą Pana Boga jest zbawienie wszystkich ludzi i musimy przyjąć, że niektórzy osiągają je w ostatniej chwili życia, choć wcześniej byli obojętni na Pana Boga. Święty Paweł powie nawet, że przeciwności losu nie powinny osłabiać ducha chrześcijanina, ponieważ wszystko może służyć chwale Chrystusa.

Niech słowo, upodabnia nasze myśli do myśli Bożych.


Spotkanie dla rodziców i kandydatów do Sakramentu Bierzmowania
24-09-2017 09:10 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 24 września spotkanie dla Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania i rodziców po Mszy Świętej o godzinie 17.00. Zapraszamy!

Spotkanie dla rodziców i dzieci klasy III Szkoły Podstawowej
17-09-2017 16:36 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 17 września spotkanie dla dzieci i rodziców klas III przed przygotowaniem do I Komunii po Mszy świętej o godzinie 12.00. Prosimy o obecność rodziców, gdyż bez zaangażowania rodziców sami nie podejmujemy się przygotowania dzieci do tych sakramentów.

24 niedziela zwykła - 17 wrzesnia
17-09-2017 08:50 • Ks. Stanisław Rząsa

Zakaz zemsty i wezwanie do przebaczenia, o których usłyszymy w Księdze Syracydesa, jest zapowiedzią nauki ewangelicznej. Realizacja tych wezwań jest trudna, dlatego konieczna jest religijna motywacja. Światu zemsty i nienawiści Pan Jezus przeciwstawił nowy świat bezgranicznego przebaczenia. Pan Bóg obdarza grzesznika miłosierdziem, ale wymaga jednocześnie, aby darował winy swoim bliźnim. Dlatego w Liście do Rzymian Święty Paweł powie, że wszystko, co człowiek czyni, ma swoje odniesienie do Pana Boga i tylko On może dokonać słusznego osądu ludzkich czynów. Każdy z nas jest ostatecznie odpowiedzialny przed Panem Bogiem, którego nie można oszukać.         

Przyjmijmy teraz z wiarą słowa prawdy, które Pan Bóg kieruje do naszych serc, aby je uświęcać.


23 niedziela zwykła - 10 wrzesnia
10-09-2017 16:10 • Ks. Stanisław Rząsa

Główną myślą dzisiejszych czytań jest troska o dobro braci. Księga Ezechiela, mówiąc o posłannictwie proroka, porównuje go do roli strażnika odpowiadającego za bezpieczeństwo ludzi oddanych jego opiece. Prorokowi nie wolno milczeć, w przeciwnym razie spadnie na niego kara za grzechy innych. Jest to zadanie wciąż aktualne w odniesieniu do współczesnych proroków, którym Pan Bóg powierzył troskę o swój lud. W tym kontekście Święty Mateusz, wspominając o upomnieniu braterskim, przestrzega, że przede wszystkim ma ono mieć na względzie dobro grzesznika, polegające na zażegnaniu niebezpieczeństwa utraty zbawienia. Według Świętego Pawła taka postawa wypływa z najgłębszego powołania człowieka, które wypełnia się w miłości do Pana Boga i ludzi.

Wysłuchajmy teraz słowa, przez które Pan Bóg kształtuje nasze serca i zbawia dusze.


Święto Narodzenia NMP - 8 września
08-09-2017 12:20 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek 8 września celebrujemy jedno z najstarszych świąt maryjnych: Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, zwane popularnie w Polsce świętem Matki Bożej Siewnej, gdyż dopiero po tym święcie obsiewano pola. Msze św. z poświęceniem ziarna siewnego o godz. 7.30, 10.30 i popołudniowa Msza św. o godz. 17.00. W Brzezinach o godz. 9.00.

Zapraszamy do uczczenia Matki Bożej. 

Rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny
07-09-2017 16:34 • Ks. Stanisław Rząsa

Za nami pierwsze dni zajęć szkolnych. Interesujmy się postępami naszych dzieci, poświęcajmy im czas i razem z nimi odkrywajmy to, o czym się uczą. Nie wystarczy wysyłać dzieci na coraz to nowe zajęcia dodatkowe, bo one potrzebują przede wszystkim naszego zainteresowania i przykładu. Bądźmy także przykładem dla naszych dzieci i młodzieży w przeżywaniu niedzieli. Zachęcamy rodziców z dziećmi do uczestnictwa we Mszy św. o godz. 12.00.

Wszelkie katechizmy są do nabycia w sklepiku przy parafii św. Anny.

W trosce o dzieci
05-09-2017 12:16 • Ks. Stanisław Rząsa

Od początku roku szkolnego zwróćmy szczególną uwagę na uczestnictwo dzieci i młodzieży we mszy św. niedzielnej. Uczmy chrześcijańskiego przeżywania niedzieli. Msza św. przygotowywana przez dzieci o godz. 12.00. Prosimy rodziców, aby dzieci gromadziły się w kościele na tej Mszy św. Prosimy także, by rodzice zadbali o katechizmy dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Są do nabycia w sklepiku przy parafii św. Anny.

Rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny - 4 września
04-09-2017 12:15 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek rozpoczynamy Nowy Rok Szkolny. Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego w naszym kościele o godz. 9.00. W Brzezinach o godz. 8.00. Na Mszę św. zapraszamy także rodziców i wszystkich mogących przybyć. Zatroszczmy się o punktualne przybycie na Mszę św. i wejście do świątyni z dziećmi. Dawajmy świadectwo wobec naszych dzieci, że spotkanie z Bogiem ma dla nas wielką wartość, a Msza św. jest integracyjną częścią rozpoczęcia Roku Szkolnego. 

22 niedziela zwykła - 3 września
03-09-2017 10:25 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorok Jeremiasz, usiłujący uwolnić się od swej uciążliwej misji, jest przykładem człowieka, który podejmuje próbę uwolnienia się od cierpienia. Jednak w Ewangelii Pan Jezus uświadamia nam, że uczeń musi iść tą samą drogą, jaką przeszedł Mistrz. Kto idzie za Jezusem, musi uczyć się przyjmowania różnych utrapień życia. W pewnych okolicznościach musi być nawet gotowy do oddania życia za Chrystusa i Ewangelię. Do tego samego wzywa również Święty Paweł w drugim czytaniu. Pan Bóg bowiem nie potrzebuje od nas żadnej rzeczy materialnej. Chce natomiast, by ludzie otwierali się na Niego i pozwolili Mu zamieszkać w swoim sercu.

Odpowiedzmy na to żarliwe pragnienie Pana Boga, otwierając nasze serca na słowo Boże.


Spowiedź dla dzieci
02-09-2017 15:12 • Ks. Stanisław Rząsa

Spowiedź dla dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego w sobotę od godziny 9.00 do godz. 10.00.

I sobota miesiąca - 2 września
02-09-2017 09:25 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę przypada I sobota miesiąca. Zapraszamy na wieczorną Mszę św. o godz. 18.00 i na nabożeństwo fatimskie do Niepokalanego Serca Maryi.

I piątek miesiąca - 1 września
01-09-2017 09:24 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek przypada I piątek miesiąca. Msza św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania rozpoczyna odprawianie dziewięciu I Piątków miesiąca. Istotą I piątków miesiąca jest przyjęcie Komunii św. w tym dniu. Spowiedź będzie pół godziny przed Mszą św. od godz. 8.30 i od 17.30. Następnie Msza Święta. Rodziców prosimy by swoim dzieciom przypomnieli o tej praktyce.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl