Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Poświęcenie pojazdów - 25 lipca
25-07-2021 13:37 • Ks. Stanisław Rząsa

Z okazji wspomnienia św. Krzysztofa patrona kierowców i podróżujących w przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 10.30, 12.00 i 17.00 poświęcimy pojazdy i odmówimy modlitwę o bezpieczne podróżowanie. Będzie można złożyć ofiarę do puszki na środki transportu dla naszych misjonarzy w ramach akcji: 1 grosz za 1 km bezpiecznej jazdy. Pojazdy ustawiamy na parkingu.


17 niedziela zwykła - 25 lipca
25-07-2021 10:58 • Ks. Stanisław Rząsa

Dziś w liturgii słowa usłyszymy o trosce Pana Boga o swój lud, przejawiającej się w zapewnieniu pożywienia. Druga Księga Królewska opowiada o cudzie rozmnożenia chleba, jakiego Bóg dokonał za pośrednictwem proroka Elizeusza. Rozdzielił on pomiędzy stu ludzi dwadzieścia bochenków chleba i niewielką ilość zboża. Święty Paweł w Liście do Efezjan zachęca z kolei do troski o jedność. Ewangelia przypomina cud rozmnożenia chleba i ryb, dokonany przez Pana Jezusa. Działo się to przed świętem Paschy, nad Jeziorem Galilejskim.

Niech słowo Boże, dotykając dziś naszych serc, uczy nas modlitwy o jedność i dziękczynienia, bo przez nie wyraża się miłość i udzielanie się Boga światu.


16 niedziela zwykła - 18 lipca
18-07-2021 10:52 • Ks. Stanisław Rząsa

Jak przypomina dziś słowo Boże, Pan Bóg jest Dobrym Pasterzem. On sam troszczy się o nas, karmiąc nas swoim słowem, Ciałem i Krwią, i towarzysząc nam w codzienności, także poprzez pasterzy powołanych na swoich pomocników. Czytanie z Księgi Proroka Jeremiasza zawiera przestrogę dla pasterzy, aby nie szkodzili owczarni. Święty Paweł przypomina, że dzięki Chrystusowi staliśmy się bliscy Panu Bogu, który obdarzył nas darem jedności i pokoju. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje Pana Jezusa troszczącego się o swoje owce, zwłaszcza te zagubione. To w Nim mogą wypocząć i nabrać sił.

Wysłuchajmy teraz słowa Bożego i pozwólmy mu się prowadzić w naszym życiu.


15 niedziela zwykła - 11 lipca
11-07-2021 10:23 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa chce nam przypomnieć, że jesteśmy dla Pana Boga ważni, ponieważ nas stworzył, kocha nas i zależy Mu na naszym szczęściu. Dlatego posyła wciąż do nas ludzi, którzy mówią w Jego imieniu, chociaż nie zawsze chcemy ich słuchać, jak przypomni nam to dziś Księga Proroka Amosa. Dał nam swojego Syna, w którym możemy odzyskać swoje pierwotne piękno przez oczyszczenie z grzechów i bogactwo Bożej łaski, co podkreśla Święty Paweł Apostoł w Liście do Efezjan. Pan Jezus posłał Apostołów, żeby mogli czynić znaki, uwalniali nas od złych duchów i uzdrawiali, o czym wspomina dzisiejsza Ewangelia.

Słuchając teraz słowa Bożego, pozwólmy mu poprowadzić się na spotkanie z Panem, już tu i teraz.


14 niedziela zwykła - 4 lipca
04-07-2021 09:05 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Bóg często posyła do nas proroków – ludzi, przez których chce do nas mówić. Przypomina nam dziś o tym słowo Boże. Kim jest prorok? To ktoś, kto przemawia w Bożym imieniu. W pierwszym czytaniu, z Księgi Ezechiela, usłyszymy o powołaniu proroka, który nie jest dobrze przyjmowany przez tych, do których Pan Bóg go posłał. Autor drugiego czytania chce nam ukazać, że ludzka słabość nie przekreśla Bożych planów, może ona nas uzdolnić nawet do dawania autentycznego świadectwa o Chrystusie. W Ewangelii usłyszymy o tym, że mieszkańcy Nazaretu słyszeli słowa Pana Jezusa, ale nie chcieli wziąć ich sobie do serca.

Niech słowo Boże, które usłyszymy, pomoże nam otworzyć się na Boży dar proroctwa.


Pierwsza sobota miesiąca - 3 lipca
03-07-2021 10:49 • Ks. Stanisław Rząsa

W I sobotę miesiąca zapraszamy na Mszę św. o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 18.00 i na nabożeństwo fatimskie po Mszy Świętej.

Pierwszy Piątek miesiąca - 2 lipca
02-07-2021 10:47 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Msza Święta do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Okazja do spowiedzi przed Mszą Świętą.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl