Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
IV niedziela Wielkanocna - 26 kwietnia
26-04-2015 08:26 • Ks. Stanisław Rząsa

Ewangelista Jan, mówiąc o Jezusie, odnosi się do obrazu znanego ludziom mu współczesnym i wywodzących się z ówczesnej kultury pasterskiej. Przywołuje postać pasterza, który z wielką troskliwością pilnuje swojego stada, będąc gotowym oddać za nie swoje życie. Niebezpieczeństwo grozi tym owcom, jak zauważy to również św. Jan w swoim Liście, które wolą nie słuchać pasterza. Inny obraz podsunięty przez Pismo Święte to kamień węgielny, czyli kamień, na którym opiera się cała budowla, który został odrzucony i uznany za niezdatny. Tę przypowieść, która także odnosi się do Chrystusa, ukaże nam z kolei św. Piotr w swojej katechezie.

            Przyjmijmy z radością słowo Boże, aby nie zaliczyć się do złych owiec.

Maraton Biblijny
20-04-2015 15:50 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek w kościołach lubartowskich rozpoczyna się Maraton Biblijny, który polega na przeczytaniu całego Pisma Świętego. W naszym kościele czytamy Pismo św. w środę po Mszy św. wieczornej do godz. 24.00 i w czwartek od godz. 6.00 do 18.00 z przerwa na Msze św. Zapraszamy do słuchania czytających Pismo św. 

III niedziela Wielkanocy - 19 kwietnia
19-04-2015 10:07 • Ks. Stanisław Rząsa

Chrześcijanin to człowiek, który podejmuje ciągle wysiłek nawracania. Nawrócić się oznacza uwierzyć bardziej w Jezusa i nieustannie kierować się ku Niemu z prośbą o odpuszczenie grzechów. Zwracają na tę kwestię uwagę św. Piotr w czytanym dziś fragmencie Dziejów Apostolskich oraz św. Jan Apostoł w swoim Liście, a także św. Łukasz, opisując zjawienie się Zmartwychwstałego w Wieczerniku. Chrystus, dzięki swojej śmierci i zmartwychwstaniu, może wybaczać nam grzechy i wstawiać się u Boga Ojca. Grzech niewiary rodzi w człowieku lęk, natomiast przyjęcie Chrystusa otwiera drogę do przebaczenia, a w konsekwencji do pokoju serca.

            Słuchając z uwagą, pozwólmy dotknąć się i przemienić dziś słowu Bożemu.

Niedziela Bożego Miłosierdzia - 12 kwietnia
12-04-2015 08:45 • Ks. Stanisław Rząsa

Myślą przewodnią liturgii słowa, która przedstawiona jest w trzech obrazach, jest wiara. Najpierw w Dziejach Apostolskich opisane jest życie pierwszej społeczności chrześcijańskiej w Jerozolimie. Braterskie i wspólnotowe relacje między jej członkami są wyrazem wiary w zmartwychwstanie. Natomiast wskazówki św. Jana Apostoła, pisane do wspólnoty w Małej Azji, mówią o sile wiary, która jest zwycięska ponad wszystko. Wiara bowiem bazuje na Chrystusie, który przyszedł i jest wciąż obecny pośród swego ludu. Dlatego musimy ciągle stawać w szeregu ze św. Tomaszem, który potrzebował namacalnych dowodów, aby uwierzyć, i prosić o dar głębokiej wiary i miłości. Bo kto kocha, wszystko rozumie.

            Przyjmijmy zatem dzisiejsze słowo z wielką miłością.

Dziś obchodzimy także patronalne święto Caritas i rozpoczynamy 71. Tydzień Miłosierdzia. Doświadczając bowiem Miłosierdzia Bożego, powinniśmy sami być miłosierni dla naszych sióstr i braci.

Oktawa Wielkanocy
07-04-2015 13:01 • Ks. Stanisław Rząsa

Święto Zmartwychwstania przeżywamy przez oktawę, która ma uroczysty i radosny charakter. Dlatego zachęcamy do liczniejszego uczestniczenia w codziennych Mszach św. W piątek w oktawie Wielkanocy nie obowiązuje nas piątkowy post. 

Poniedziałek Wielkanocny -6 kwietnia
06-04-2015 12:09 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsze pierwsze czytanie jest świadectwem przepowiadania kerygmatu przez Apostołów. Słowo kerygmat, pochodzące z języka greckiego, oznacza ogłaszanie, przepowiadanie jakiejś fundamentalnej prawdy. W przypadku wystąpienia św. Piotra, o którym usłyszymy w Dziejach Apostolskich, kerygmatem jest fakt zmartwychwstania Chrystusa. Od początku chrześcijaństwa ta prawda wiary była wystawiana przez przeciwników krzyża na sfałszowanie, a nawet na świadome kłamstwo. Świadczy o tym dzisiejszy fragment Ewangelii. Jednakże spotkanie ze Zmartwychwstałym zawsze uzdalnia uczniów do prawdy i do mężnej obrony kerygmatu.

Nie bójmy się więc dziś z odwagą przyjąć słowa Bożego, które daje życie. Ofiary złożone dziś na tacę przeznaczone są na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Niedziela Wielkanocna - 5 kwietnia
05-04-2015 14:21 • Ks. Stanisław Rząsa

W Niedzielę Zmartwychwstania rezurekcja o godz. 6.00. Najpierw procesja wokół kościoła, a następnie Msza św. Następne Msze św. jak zwykle o godz. 10.30, 12.00 i 17.00. W Brzezinach rezurekcja o 8.30. 

Niedziela Zmartwychwstania - 5 kwietnia
05-04-2015 11:15 • Ks. Stanisław Rząsa

W pierwszym czytaniu usłyszymy fragment katechezy św. Piotra, którą wygłosił po raz pierwszy pośród pogan. Jest to swoistego rodzaju świadectwo, w którym Apostoł wskazał, że Chrystus jest wypełnieniem proroctw, a Jego dzieło zbawienia świata jest skierowane do wszystkich ludów i narodów. Pełna symboli jest również dzisiejsza perykopa ewangeliczna, która choćby nawet przez ukazanie kontrastu pomiędzy światłem poranka a panującymi jeszcze mrokami nocy ogłasza, że to Chrystus jest tym, który wybawia człowieka z mroków grzechu. Musimy my też dziś, na wzór Apostołów biegnących do pustego grobu, ujrzeć i uwierzyć.

Niech uważne wsłuchiwanie się w słowo Boże pomoże nam zrodzić się do życia wiarą.


Wielka Sobota - 4 kwietnia
04-04-2015 14:15 • Ks. Stanisław Rząsa

W Wielką Sobotę poświecenie pokarmów w naszym kościele od godz. 9.00 do 12.00 co pół godziny. W Brzezinach o godz. 9.00 i 12.00,  Woli Lisowskiej o godz. 11.30. Przynosimy naczynia na wodę święconą, którą zabieramy do domu.
W Wielką Sobotę liturgia o godz. 18.00. Przynosimy świece, by zapalić je od paschału. Przed liturgią o godz. 17.40 odśpiewamy Gorzkie Żale.

Wielki Piątek - 3 kwietnia
03-04-2015 14:12 • Ks. Stanisław Rząsa

W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły – całkowicie powstrzymujemy się od potraw mięsnych i spożywamy tylko trzy posiłki dziennie, w tym jeden do syta. Droga Krzyżowa w naszym Kościele o godz. 17.15. To dla tych, którzy nie mogą wziąć udziału w Drodze Krzyżowej ulicami miasta, która będzie tradycyjnie o godz. 20.00. Nabożeństwo Wielkiego Piątku o godz. 18.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 22.00

Wielki Czwartek - 2 kwietnia
02-04-2015 14:16 • Ks. Stanisław Rząsa

W Wielki Czwartek pamiątka ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Msza Święta rozpoczynająca Święte Triduum Paschalne o godz. 18.00. Po Mszy Świętej – przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy adoracji i adoracja Najświętszego Sakramentu do godz.21.00

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl