Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Zakończenie roku 2017 - 31 grudnia
31-12-2017 14:24 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 31 grudnia kończymy rok 2017. O godz. 17.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych w 2017 roku. Zmarłych zgłaszamy w kancelarii. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Niedziela Świętej Rodziny - 31 grudnia
31-12-2017 08:15 • Ks. Stanisław Rząsa

Wiara w Boże obietnice i wierność Boga – tymi słowami można by streścić przesłanie dzisiejszych czytań. Bóg zapowiada Abrahamowi liczne potomstwo, a Abraham wierzy Jego obietnicy, co wysławia autor Listu do Hebrajczyków. Ta Boża zapowiedź wypełnia się i dzisiaj, wszak należymy wszyscy do wielkiej rodziny dzieci Bożych, jesteśmy wszyscy Abrahamowym potomstwem. W Ewangelii słyszymy, że Symeon i Anna wychwalają Boga. W przyniesionym do świątyni Dziecięciu Jezus Bóg wypełnia obietnicę wybawienia ludzkości z niewoli grzechu.

Słuchając słowa Bożego, dziękujmy Panu Bogu za Jego wierność, włączmy się w hymn uwielbienia zanoszony przez Symeona i Annę, i sami wzrastajmy w mądrości i łasce.


Ur. Św. Szczepana - 26 grudnia
26-12-2017 14:17 • Ks. Stanisław Rząsa

Choć Pan Jezus zapowiada prześladowanie tych, którzy w Niego uwierzą i staną się Jego uczniami, to jednocześnie mówi, że będzie im towarzyszyć i ich umacniać. Działalność i męczeństwo św. Szczepana, o których słyszymy w pierwszym czytaniu, potwierdzają słowa Pana Jezusa.Święty Szczepan jest prawdziwym świadkiem naszego Zbawiciela. Nie można zrozumieć jego heroicznej postawy bez wiary w Syna Bożego, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

Niech zatem słowo Boże, które dziś usłyszymy, pomoże nam wzrastać i trwać w wierności Chrystusowi oraz osiągnąć obiecane zbawienie. Ofiary, które złozymy na tacę są przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Boże Narodzenie - 25 grudnia
25-12-2017 14:13 • Ks. Stanisław Rząsa

Przyjście Boga na świat w ludzkim ciele, o czym w prologu w poetycki sposób wspomina św. Jan Ewangelista, a co autor listu do Hebrajczyków nazywa Jego ostatecznym przemówieniem, jest znakiem Jego wierności i miłości do człowieka. Jesteśmy wezwani, by tę radosną nowinę zanieść całemu światu, do czego zachęcają nas prorok Izajasz i psalmista.

Wsłuchajmy się zatem w to zbawcze orędzie, aby mieć moc i siłę, które pozwolą dzielić się nim z innymi.


Wigilia Bożego Narodzenia - 24 grudnia
24-12-2017 12:52 • Ks. Stanisław Rząsa

Niedziela 24 grudnia, to czwarta niedziela Adwentu i Wigilia Bożego Narodzenia. Nie będzie Mszy św. o godz. 17.00. W Wigilię, gdy przypada w niedzielę nie obowiązuje post. Warto jednak zachować tradycyjny post od pokarmów mięsnych. Pasterka o godz. 23.00.

Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy od odczytania fragmentu Ewangelii św. Łukasza o Bożym Narodzeniu. Pamiętajmy o wspólnej modlitwie i śpiewie kolęd. Pod żadnym pozorem nie podawajmy alkoholu na wigilijny stół.

IV Niedziela Adwentu - 24 grudnia
24-12-2017 11:19 • Ks. Stanisław Rząsa

W tych ostatnich chwilach adwentowego oczekiwania liturgia słowa daje nam do rozważenia mesjańskie zapowiedzi: prorok Natan zapowiada Dawidowi potomka, którego panowanie będzie wieczne, a Archanioł Gabriel wskazuje wybraną Matkę Syna Bożego, Matkę Zbawiciela – Dziewicę Maryję. Odwieczne Słowo Ojca w pełni czasów stało się ciałem, by wszystkich doprowadzić do wiary i zbawienia.

W odczytywanych biblijnych fragmentach pragniemy więc rozpoznawać Chrystusa, który przychodzi i dziś, aby obdarzyć nas łaską i zjednoczyć z sobą.

 


Rekolekcje Adwentowe 17 - 19 grudnia
18-12-2017 13:59 • Ks. Stanisław Rząsa

Zapraszamy do udziału w rekolekcjach adwetowych. Poprowadzi je Ks. dr Dariusz Piasecki z diecezji sosonowieckiej, wykładowca na Katolickim Uniwerystecie Lubelskim. Spowiedź w poniedziełek i we wtorek.


III niedziela Adwentu - 17 grudnia
17-12-2017 11:24 • Ks. Stanisław Rząsa

W adwentowe oczekiwanie musi być wpisana radość, radość spotkania ze Zbawicielem, którego pamiątkę narodzin będziemy obchodzić już niedługo. Jesteśmy więc wezwani do radości, do modlitwy, do oczekiwania i właściwego odczytywania znaków czasu, byśmy umieli rozpoznać przychodzącego Zbawiciela.

Niech dzisiejsze słowo Boże pomoże nam rozpoznać Chrystusa, który towarzyszy nam na drogach życia i powołania.


II niedziela Adwentu - 10 grudnia
10-12-2017 13:54 • Ks. Stanisław Rząsa

Usłyszymy za chwilę ze zdwojoną siłą wezwanie do przygotowania się na przyjście Pana, który w wizji Izajasza przychodzi jako pocieszyciel i wybawiciel, a w pouczeniach Jana Chrzciciela jako Ten, który wszystko oczyści i uświęci ogniem Ducha Świętego. Trzeba być zawsze gotowym i przygotowanym na spotkanie z Panem, bo On nie zwleka, lecz pragnie wszystkich doprowadzić do nawrócenia, byśmy byli bez plamy i skazy. Abyśmy mogli oglądać nowe niebo i nową ziemię, gdzie będzie mieszkała sprawiedliwość.

Weźmy głęboko do serca dzisiejsze wskazania, które kieruje do nas Pan Bóg w swoim słowie.


Sakrament Chrztu Świętego
09-12-2017 13:59 • Ks. Stanisław Rząsa

Sakramentu Chrztu św. udzielimy w uroczystość św. Szczepana na Mszy św. o godz. 12.00, a także w niedzielę Chrztu Pańskiego 7 stycznia. Dzieci zapisujemy w środę i czwartek od godz. 17.00 

Ur. Niepokalanego Poczęcia NMP
08-12-2017 08:50 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek przypada Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msza św. roratnia o godz. 7.30, następna o 10.30 i popołudniowa o godz. 17.00. Na Mszy świętej o godz. 17.00 poświęcenie medalików dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej. W Brzezinach sza św. o godz. 9.00.

Zapraszamy do udziału we Mszy Świętej.

Roraty
06-12-2017 14:05 • Ks. Stanisław Rząsa

Roraty codziennie o godz. 7.00. W czasie rekolekcji o godz. 9.00. Dodatkowo dla dzieci i pracujących w środę i czwartek o godz. 18.00. Przed roratami Godzinki do Najświętszej Maryi Panny. Skorzystajmy z tej możliwości uczestniczenia w tych pięknych adwentowych Mszach św. i zachęćmy nasze dzieci do udziału. Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania mają obowiązek przynajmniej raz uczestniczyć w roratach. 

Paczki mikołajkowe dla dzieci na misjach
06-12-2017 09:12 • Ks. Stanisław Rząsa

Tak jak co roku chcemy przygotować paczki mikołajkowe dla dzieci. W tym roku również chcemy obdarować dzieci z krajów misyjnych. Dlatego prosimy o małe zabawki oraz o ofiary do puszki na ten cel, które będziemy zbierać w niedzielę 3 grudnia. Prosimy o wsparcie tej akcji. Zabawki można składać w zakrystii w ciągu tygodnia i w niedzielę.

Nowy Rok Liturgiczny
03-12-2017 09:11 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 3 grudnia rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod hasłem „Duch, który umacnia miłość” i nowy okres adwentu. W czasie adwentu przygotowujemy się na przeżycie tajemnicy Bożego Narodzenia. Postarajmy się liczniej zgromadzić na Mszy św. o godz. 7.30. Każdego dnia w okresie adwentu pół godziny przed roratami śpiewamy Godzinki do Najświętszej Maryi Panny. Postarajmy się, by zabawy andrzejkowe nie były okazją do nieodpowiedzialnego i nietrzeźwego wejścia w ten okres. Czyńmy to również z zatroskaniem o młode pokolenie. 

I niedziela Adwentu - 3 grudnia
03-12-2017 08:30 • Ks. Stanisław Rząsa

W dzisiejszej liturgii słowa wezwanie do czuwania przeplata się z nostalgią za przyjściem Pana. Izajasz przedstawia pełną tęsknoty modlitwę ludu: „Obyś rozdarł niebiosa i zstąpił…”, a Jezus w Ewangelii daje odpowiedź: „Czuwajcie […], bo nie wiecie, kiedy pan […] przyjdzie”. Rozpoczęty czas Adwentu jest dany po to, abyśmy ćwiczyli się w czujności i nadziei, i jeszcze bardziej rozbudzali pragnienie obecności i bliskości Boga w naszym życiu. A On, jak zapewnia św. Paweł, będzie nas umacniać i wspierać, by nasze pragnienie się spełniło i byśmy nie przegapili dnia Jego objawienia.

Wsłuchajmy się w słowo, w którym Pan Bóg przychodzi do nas, chcąc zaspokoić nasze pragnienia i tęsknoty.


I sobota miesiąca - 2 grudnia
02-12-2017 09:09 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 i na nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 

I piątek miesiąca - 1 grudnia
01-12-2017 09:01 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek przypada I piątek miesiąca. Starszych zapraszamy na Mszę św. o godz. 9.00. Okazja do spowiedzi św. od godz. 8.30. Spowiedź dla klasy II Gimnazjum od godz. 16.45, a dla klasy III Gimnazjum od godz. 17.15. W Brzezinach od 18.30.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl