Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
18 niedziela zwykła - 31 lipca
31-07-2016 17:48 • Ks. Stanisław Rząsa

Hebrajskie słowo „qahal”, od którego bierze swoją nazwę czytana dzisiaj księga, oznacza „gromadzić”. Greckim odpowiednikiem tego słowa jest „ecclesia”. Dzisiejsze czytania mówią jednak nie o gromadzeniu rzeczy materialnych, ale o wartościach duchowych. Przestrzegają przed nadmiernym pokładaniem nadziei w tym, co doczesne i przemijające. Dobra materialne nie są złe same w sobie, ale mogą być źródłem pewnego niebezpieczeństwa. Chodzi o zamknięcie serca ludzkiego na dobra duchowe. Najwyższym i jedynym dobrem dla chrześcijanina winien być sam Chrystusa.

            Prośmy Pana Boga, abyśmy słuchając Jego słowa, umieli ustalić właściwą hierarchię wartości w naszym życiu.


17 niedziela zwykła -24 lipca
24-07-2016 14:38 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa, której za chwilę wysłuchamy, uczy modlitwy, a raczej wskazuje na istotny jej element. Jest nim wytrwałość. Modlitwa Abrahama, zamieszczona w Księdze Rodzaju, jest najlepszym świadectwem, że Pan Bóg oczekuje wręcz naszego zmagania się z Nim. Podobną myśl przedstawia uczniom Jezus w Ewangelii według Świętego Łukasza. W ten sposób Bóg chce wzmocnić wiarę proszącej osoby. Wiara, którą otrzymujemy na chrzcie świętym, jest niejako jeszcze w zalążku. Potrzebuje rozwoju i umocnienia, by stała się silna i niezachwiana. Święty Paweł powie dziś, że dojrzała wiara w Jezusa Chrystusa będzie nie tylko pomocą w modlitwie, ale stanie się źródłem przebaczenia grzechów.

            Otwórzmy nasze serca na głos Pana Boga.


16 niedziela zwykła - 19 lipca
19-07-2016 10:17 • Ks. Stanisław Rząsa

 

Pan Bóg przychodzi do człowieka w różny sposób i w różnym czasie. Niejednokrotnie przychodzi jako człowiek – jako przyjaciel, ale i jako ktoś obcy, jako ktoś, kto jest nam pomocny, ale też jako ktoś ubogi i potrzebujący. Najczęściej przychodzi jednak niespodziewanie i nie w taki sposób, jak byśmy sobie tego życzyli. Przekonał się o tym Abraham, ale także przekonały się o tym Marta i Maria. Święty Paweł w dzisiejszym Liście do Kolosan wskaże nam też na cierpienie, które bardzo często staje się udziałem człowieka. Bóg nawiedza nas również w tym trudnym doświadczeniu. Powinniśmy być wrażliwi  na „przychodzenie” Boga, aby nie zmarnować danej łaski. 
Słuchajmy z uwagą słowa Bożego, w którym Pan Bóg przychodzi dziś do nas.

Pan Bóg przychodzi do człowieka w różny sposób i w różnym czasie. Niejednokrotnie przychodzi jako człowiek – jako przyjaciel, ale i jako ktoś obcy, jako ktoś, kto jest nam pomocny, ale też jako ktoś ubogi i potrzebujący. Najczęściej przychodzi jednak niespodziewanie i nie w taki sposób, jak byśmy sobie tego życzyli. Przekonał się o tym Abraham, ale także przekonały się o tym Marta i Maria. Święty Paweł w dzisiejszym Liście do Kolosan wskaże nam też na cierpienie, które bardzo często staje się udziałem człowieka. Bóg nawiedza nas również w tym trudnym doświadczeniu. Powinniśmy być wrażliwi  na „przychodzenie” Boga, aby nie zmarnować danej łaski.  Słuchajmy z uwagą słowa Bożego, w którym Pan Bóg przychodzi dziś do nas.

 


Poświęcenie pojazdów - 17 lipca
17-07-2016 13:48 • Ks. Stanisław Rząsa

W lipcu wspominamy św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Z tej racji w niedzielę 17 lipca będzie poświęcenie pojazdów po Mszy św. o godz. 10.30, 12.00 i 17.00 oraz modlitwa o bezpieczeństwo dla wszystkich ich użytkowników. Pojazdy do poświęcenia ustawiamy na parkingu. W Polsce każdego roku jest prowadzona akcja po hasłem: „1 grosz za 1 km przejechany bez wypadku”. Pieniądze przeznaczone są na zakup transportu dla misjonarzy. Takie grosze będzie można złożyć do puszki w przyszłą niedzielę.

15 niedziela zwykła - 10 lipca
10-07-2016 12:50 • Ks. Stanisław Rząsa
Człowiek został stworzony z miłości i do miłości. Miłość więc jest fundamentalnym prawem życia każdego człowieka. Starotestamentalna Księga Powtórzonego Prawa powie nam dziś, że realizacja tego przykazania nie leży poza możliwościami człowieka. Uzdalnia nas do tego sam Bóg przez Jezusa Chrystusa, który objawił pełnię miłości. Chrystus – jak powie Święty Paweł – jest początkiem wszystkiego, a zatem również początkiem miłości. O tym, w jaki sposób winniśmy ją realizować w naszym życiu, możemy usłyszeć w perykopie ewangelicznej o miłosiernym Samarytaninie. 
Z uwagą wsłuchajmy się teraz w słowo Boże.

Człowiek został stworzony z miłości i do miłości. Miłość więc jest fundamentalnym prawem życia każdego człowieka. Starotestamentalna Księga Powtórzonego Prawa powie nam dziś, że realizacja tego przykazania nie leży poza możliwościami człowieka. Uzdalnia nas do tego sam Bóg przez Jezusa Chrystusa, który objawił pełnię miłości. Chrystus – jak powie Święty Paweł – jest początkiem wszystkiego, a zatem również początkiem miłości. O tym, w jaki sposób winniśmy ją realizować w naszym życiu, możemy usłyszeć w perykopie ewangelicznej o miłosiernym Samarytaninie. 

Z uwagą wsłuchajmy się teraz w słowo Boże.


14 niedziela zwykła - 3 lipca
03-07-2016 11:34 • Ks. Stanisław Rząsa

Prorok Izajasz przedstawi nam dziś wizję czasów mesjańskich, których główną cechą jest pokój. Nie chodzi tu jednak o pokój utożsamiany z brakiem wojen. Izajasz pod tym pojęciem rozumie głęboką łączność człowieka z Bogiem. A zatem pokój jest przede wszystkim wymiarem duchowym. Jego źródłem jest krzyż Chrystusa, na którym został pokonany szatan. Święty Paweł powie z mocą, że ten krzyż ma być chlubą każdego chrześcijanina. Trzeba bowiem uświadomić sobie, że na krzyżu zostało nam wszystko przebaczone. Jeśli zrozumiemy i przyjmiemy tę prawdę, staniemy się wtedy apostołami pokoju w świecie, do czego wzywa nas Chrystus w dzisiejszej Ewangelii.

Odpowiedzmy więc na słowo Boże naszym życiem.


I sobota miesiąca - 2 lipca
02-07-2016 07:37 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę I sobota miesiąca, którą przeżywamy razem ze Świętym Janem Pawłem II. Zapraszamy na Mszę św. wieczorną i na nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

I piątek miesiąca - 1 lipca
01-07-2016 14:53 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek przypada I piątek miesiąca. Msza św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Okazja do spowiedzi św. przed Mszą św.

Arena Lublin
01-07-2016 12:41 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę 23 lipca wielkie i radosne święto wiary na stadionie Arena Lublin w ramach diecezjalnego etapu Światowych Dni Młodzieży. Zachęcamy do udziału. Prowadzimy zapisy na darmowe karty wstępu.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl