Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
21 niedziela zwykła - 27 sierpnia
27-08-2017 09:06 • Ks. Stanisław Rząsa

Od IV w. przed Chrystusem w Narodzie Wybranym nie pojawiali się już prorocy. Zgodnie z tradycją mieli ponownie wystąpić w czasach mesjańskich. Historia Szebny z pierwszego czytania jest zapowiedzią losów Izraela, który przez zatwardziałość utracił swoje pierwszeństwo przed Panem Bogiem. Żydzi żywili przekonanie, że chwała Boża objawi się w pełni, gdy Izrael zostanie ocalony na końcu czasów. Dopiero wtedy zwrócą się do Pana Boga również narody pogańskie. Jednak ten porządek został odwrócony. Chwała Boża objawiła się wśród pogan, pomimo że Izrael nadal trwa w rozproszeniu i oczekuje na Mesjasza. W tym kontekście odpowiedź uczniów na pytanie Pana Jezusa, za kogo uważają Go ludzie wskazuje, że czasy mesjańskie nadeszły wraz z pojawieniem się Chrystusa.

Przyjmijmy teraz z wiarą słowo Boże ofiarowane nam przez Ojca.


Zapraszamy na festyn
26-08-2017 21:37 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę 26 sierpnia zapraszamy dzieci z rodzicami i opiekunami na familijny festyn rekreacyjny pt. „Trzeba wyobraźni miłości” od godz. 10.00 do godz. 14.00 na parkingu przy kościele Wniebowstąpienia Pańskiego. Na dzieci czekać będą różne urządzenia rekreacyjne, dmuchane zabawki, zjeżdżalnie i zabawy integracyjne. 

Wakacje dobiegają końca
26-08-2017 09:11 • Ks. Stanisław Rząsa

Wakacje, urlopy dobiegają końca. Na progu nowego roku szkolnego apelujemy o dołożenie wszelkich starań, aby uczestnictwo dzieci i młodzieży w katechezie szkolnej było od samego początku pełne świadomego zaangażowania. Wzrost wiary i wrażliwość na prawo Boże nie dokonują się okazjonalnie, ale przez systematyczne słuchanie i rozważanie słowa Bożego na katechezie i podczas niedzielnej Eucharystii, która stanowi osobiste spotkanie z Panem na łamaniu chleba.

20 niedziela zwykła - 20 sierpnia
20-08-2017 20:23 • Ks. Stanisław Rząsa

Rzeczywistość Narodu Wybranego po powrocie z niewoli babilońskiej okazała się daleka od oczekiwań. Pan Bóg jednak nie cofa swojego słowa i przez proroka Izajasza mówi, że realizacja Jego obietnic wymaga zbudowania nowej wspólnoty opartej na Bożym prawie, w której znajdą miejsce osoby wykluczane dotąd ze społeczność izraelskiej, czyli poganie. Dlatego Pan Jezus spełnia prośbę kobiety kananejskiej, która z wiarą prosi o możliwość uczestniczenia choćby w małej cząstce zbawczych owoców Jego obecności na ziemi. Święty Paweł natomiast podkreśli fakt, że może posługiwać właśnie poganom, którzy na równi z Izraelem wezwani są, by odziedziczyć dary Boże.

Wysłuchajmy słowa Bożego, które czyni nas, niegdyś pogan, nowym Ludem Bożym.


Uroczystość Wniebowzięcia NMP - 15 sierpnia
15-08-2017 21:34 • Ks. Stanisław Rząsa

15 sierpnia przypada uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, największe święto Maryjne. W tym dniu błogosławimy bukiety ziół i kwiatów, dziękując Bogu z dar pierwszych zbiorów. Pamiętajmy o tej tradycji. W tym dniu sięgamy także do naszej historii wspominając „Cud nad Wisłą” z 1920 roku, a także myślimy o wojsku polskim, które tego dnia ma swoje święto. I my w tym dniu ofiarujmy Maryi naszą serdeczną modlitwę. Msze św. jak w niedzielę. O godz. 10.30 Msza św. w intencji energetyków. Zapraszamy wszystkich energetyków i ich rodziny na modlitwę.

19 niedziela zwykła - 13 sierpnia
13-08-2017 21:47 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Jezus chodzący po wzburzonym jeziorze, o którym powie dzisiejsza Ewangelia, jawi się jako władca panujący nad żywiołami. Łódź z uczniami i Piotrem jest obrazem Kościoła, który wśród wzburzonych fal tego świata często znajduje się w niebezpieczeństwie. Jednak w takich momentach należy pamiętać, że Pan Jezus jest Zbawicielem nie tylko każdego człowieka, ale i całego Kościoła, któremu nie pozwoli zginąć. Dawał temu wielokrotnie wyraz, posyłając kolejnych proroków, jak Eliasz z dzisiejszego pierwszego czytania, którzy przewodzili ludowi Izraela. W Liście do Rzymian Święty Paweł powie nawet, że żaden inny naród nie otrzymał tylu czytelnych znaków potwierdzających szczególną Bożą opiekę i upodobanie.

Wysłuchajmy słowa Bożego, które ma moc uciszyć każdą burzę naszego życia.


Święto Przemienienia Pańskiego - 6 sierpnia
06-08-2017 11:45 • Ks. Stanisław Rząsa

Określenie Pana Boga tytułem „Przedwieczny”, który usłyszymy w Księdze proroka Daniela, ma uwydatnić Jego odwieczne istnienie i panowanie nad czasem. Natomiast wyrażenie „Syn Człowieczy” posiadało różnie interpretacje. Oznaczało istotę obdarzoną Boską mocą lub było uosobieniem przyszłego ludu mesjańskiego. Jednak tradycja żydowska zawsze przypisywała je indywidualnemu mesjaszowi. W Nowym Testamencie Pan Jezus odniósł ten tytuł bezpośrednio do siebie. W tym kontekście przemienienie na górze Tabor było teofanią, czyli objawieniem się Pana Boga, który w ten sposób wyjaśnił, że Pan Jezus jest nie tylko oczekiwanym Chrystusem, ale również Bogiem. Jego słowa mają gwarancję prawdziwości. Dla uczniów był to znak, że należy wierzyć Mistrzowi nawet, gdy mówi o rzeczach trudnych do zrozumienia i do zaakceptowania, o czym powie Święty Piotr w swoim liście.

 Wysłuchajmy z wiarą słów pochodzących od samego Boga.


Pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca
03-08-2017 11:58 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca. Dzień modlitw za kapłanów i o powołania kapłańskie i zakonne. W I piątek miesiąca sprawujemy Msze św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Spowiedź św. przed Mszą św. A w I sobotę miesiąca zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 nabożeństwo fatimskie do Niepokalanego Serca Maryi.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl