Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Okazja do spowiedzi świętej
29-03-2021 15:03 • Ks. Stanisław Rząsa

W Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę sprawujemy dodatkową Mszę Świętą o godz. 9.00. W tych dniach mamy okazję do spowiedzi świętej od godz. 8.30 i 17.30.

Niedziela Palmowa - 28 marca
28-03-2021 13:33 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę Palmową rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia. Ze względu na epidemię odprawimy dodatkową Msze św. o godz. 13.00 szczególnie dla rodziców i dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. Na wszystkich Mszach św. poświęcenie palm.

Niedziela Palmowa - 28 marca
28-03-2021 11:22 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa Niedzieli Palmowej wprowadza nas w głąb Bożej tajemnicy odkupienia – męki Pana Jezusa. Czytanie z Księgi Proroka Izajasza jest jakby szkicem sylwetki duchowej Mesjasza, widzianym przez proroka, które wypełnia się w osobie i postawie Chrystusa. Czytanie z Listu Świętego Pawła do Filipian ukazuje miejsce, jakie człowiek zajmuje w Bożych planach. Bóg Ojciec posłał swojego Syna na świat, by odkupił człowieka z grzechu.

Wysłuchajmy słowa Bożego, aby ono pomogło nam zrozumieć, jakby bardzo jesteśmy cenni w Bożych oczach. Niech usłyszane dziś słowo Boże będzie dla nas przygotowaniem na przeżycie tajemnicy paschalnej i trudnych chwil w naszym życiu.


Obowiązujące zasady sanitarne
27-03-2021 15:11 • Ks. Stanisław Rząsa

W trosce o życie i zdrowie swoje i bliźnich zachowajmy limit osób uczestniczących we Mszy Świętej 1 osoba na 15 m2. Troszczmy się o dystans między sobą i zasłanianie maseczką ust i nosa. Poza kościołem nie obowiązuje limit uczestników Mszy Świętej, dlatego prosimy o pozostanie na zewnątrz wokół kościoła i o zachowanie bezpiecznych odległości od siebie. Czas epidemii jest dla nas wszystkich bardzo trudny, dlatego prosimy o stowanie się do zaleceń sanitarnych. Poza kościołem mamy dobre nagłośnienie i bardzo dużo miejsca dlatego korzystajmy z tej możliwości, uczestnicząc we Mszach św. i nabożeństwach poza światynią.

Rekolekcje wielkopostne
26-03-2021 10:18 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek i w sobotę przeżywamy rekolekcje wielkopostne. Msza Święta i nauki rekolekcyjne o stałych porach. O godz. 9.00 i 17.00 dla starszych, o godz. 12.00 dla dzieci, a o 18.30 dla młodzieży i tych którzy dłużej pracują. Spowiedź od godz. 8.30 i popołudniu od 16.30. W Brzezinach Msza Święta o godz. 10.30. Ci którzy nie mogą przybyć do świątyni, zapraszamy by korzystali z transmisji przez Internet ze strony parafialnej. Droga krzyżowa w piątek o godz. 16.15.

Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale
26-03-2021 10:03 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek w czasie rekolekcji Droga Krzyżowa o godz. 16.15 dla wszystkich. Zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach pokutnych. Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania z klasy VII i VIII jest zobowiązana przynajmniej raz uczestniczyć w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach.
W niedzielę Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00. Po Gorzkich Żalach msza św. bez kazania. Zachęcamy do udziału w tym pięknym nabożeństwie.

V Niedziela Wielkiego Postu - 21marca
21-03-2021 09:14 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli zwraca uwagę na nowe przymierze człowieka z Bogiem, które zostało zawarte w Chrystusie. Jak zapowiada Księga Jeremiasza, przymierze to będzie wypisane w sercach Ludu Bożego. Dokonuje się ono przez Pana Jezusa, co podkreślają autor Listu do Hebrajczyków oraz Ewangelia. Złożona przez Syna Bożego Ofiara jest zdrojem łaski zbawienia dla nas wszystkich.

Wsłuchajmy się z uwagą i miłością w słowo Boże, abyśmy poznali, jak wielkie dary otrzymaliśmy od Pana Boga, i jak wielką miłością zostaliśmy obdarzeni.


Ur. św. Józefa Oblubieńca NMP - 19 marca
19-03-2021 09:39 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek 19 marca będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Ten dzień możemy nazwać dniem mężczyzn. Otoczmy modlitwą wszystkich walecznych mężczyzn: kawalerów, mężów, ojców, dziadków. Tego dnia prośmy Boga o wszelkie łaski dla nich, by codziennie wypełniali powołanie, do jakiego zostali wezwani.

Msza św. o godz. 18.00 będzie intencją zbiorową za zmarłych Józefów i Józefy. Zmarłych zapisujemy w kancelarii.

Spowiedź wielkanocna
15-03-2021 17:23 • Ks. Stanisław Rząsa

W związku z rozwijającą się epidemią zachęcamy już do spowiedzi świętej, by w ostatnich dniach przed świętami nie tworzyć zbyt dużych zgromadzeń i kolejek przed konfesjonałami. Codziennie pół godziny przed Mszą Świętą wieczorną będzie trwała spowiedź. W czasie rekolekcji przed Niedzielą Palmową w piątek i sobotę spowiedź będzie w ograniczonym zakresie, gdyż będzie zmniejszona ilość spowiedników. Dlatego zachęcamy Was do spowiedzi już teraz.

IV Niedziela Wielkiego Postu - 14 marca
14-03-2021 09:29 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Bóg cierpliwie pochyla się nad grzesznikiem, o czym przypomina nam dzisiaj słowo Boże. Druga Księga Kronik wspomina historię króla perskiego, który wzywa lud do odbudowy świątyni jerozolimskiej. Święty Paweł zwraca uwagę, że Pan Bóg w swoim miłosierdziu zawsze jest gotowy do dźwignięcia nas z grzechu. Wydał za nas swojego Syna, abyśmy zostali wybawieni z grzechów i mogli przebywać z Nim w wieczności. Jan Ewangelista zauważa ludzką skłonność do grzechu, do trwania w ciemności. Uwalnia nas z niej jedynie ukrzyżowany Chrystus Pan, który jest naszym uzdrowieniem i życiem wiecznym.

Wysłuchajmy słowa Bożego i pozwólmy mu pocieszyć nasze serca, przyjmując Bożą łaskę.


III niedziela Wielkiego Postu - 7 marca
07-03-2021 10:12 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Bóg troszczy się o człowieka. O tej prawdzie przypomina nam dzisiaj słowo Boże. Wyrazem tej troski są przykazania, które Pan Bóg dał, aby uchronić człowieka od nieszczęść. Szczególnym darem Bożym – mocą i mądrością Bożą, jak mówi Święty Paweł – jest ukrzyżowany Chrystus, który stał się dla jednych zgorszeniem, a dla innych głupstwem. Ewangelia przywołuje obraz oczyszczenia świątyni dokonanego przez Pana Jezusa. Zbawiciel zapowiada także swoją mękę i zmartwychwstanie, czego wielu nie rozumie.

Wysłuchajmy z miłością słowa Bożego, abyśmy zachowali je w sercu.


I piątek miesiąca - 5 marca
05-03-2021 10:18 • Ks. Stanisław Rząsa

W I piątek miesiąca Msza święta do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Okazja do spowiedzi św. Droga Krzyżowa dla dzieci o godz. 16.30, a dla starszych i młodzieży godz. 17.15. Spowiedź dla Klasy VIII przed i w czasie drogi krzyżowej. Komunia św. po drodze krzyżowej.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl