Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
30 niedziela zwykła - 29 października
29-10-2023 11:46 • Ks. Stanisław Rząsa

Jeśli szukamy społecznych racji bytu chrześcijaństwa, to najpełniejsze uzasadnienie znajduje ono w potrzebie przywrócenia światu podstawowego, pierwszego znaczenia słowa, bez którego traci on swój sens. Brzmi ono: miłość. Chodzi nie o taką „miłość”, która jest braniem we władanie, wzmacniającą egoizm i zamykającą w kręgu własnego, ciasnego „ego”, ale o taką, która zmierza do przekraczania siebie. Ma wpisaną gotowość do tracenia, spalania się, trudu i ofiary – ewangelicznego „umywania nóg”. Dlatego dzisiaj słyszymy słowa Jezusa: „Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Prawdziwa miłość jest najwyższym wyrazem wolności i wymaga zaangażowania zarówno rozumu jak i serca człowieka. Takiej miłości uczymy się na niedzielnej Mszy Świętej. Zapraszamy!


Tydzień Misyjny - 22-27 października
23-10-2023 08:16 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 22 października rozpoczynamy Tydzień Misyjny. W ciągu tego tygodnia modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom. Będziemy to czynić szczególnie na modlitwie różańcowej. Zapraszamy na modlitwę!

29 niedziela zwykła - 22 października
22-10-2023 17:54 • Ks. Stanisław Rząsa

Zasadą „oddajcie cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga” bardzo często posługują się wierzący i niewierzący, z powodzeniem uzasadniając swoje racje. Służy ona do jasnego oddzielenia dwóch różnych rzeczywistości: materialnej i duchowej. Byśmy tych Jezusowych słów nie spłycili, musimy pamiętać o kontekście w którym zostały wypowiedziane. Jezusowi chodziło o coś bardzo prostego: uczeń nie jest rewolucjonistą, który poprzez protest militarny czy bunt fiskalny ma odwrócić zastany przez siebie porządek świata.

Musimy czuwać, bo "wcześniej czy później przychodzi moment, że to, co „cesarskie”, pochłania to, co Boskie. A wtedy w sercu pojawia się coraz większa pustka, którą w różny sposób próbuje się uzasadniać. Jednak doczesność, choćby najszczęśliwsza i najdostatniejsza, to zaledwie kilka dziesiątków lat życia. Tym zaś, co naprawdę się liczy, jest wieczność". Jezus nam o tym przypomina każdej niedzieli. Zapraszamy na Mszę Świętą!


Dzień Patrona naszej szkoły - 20 października
20-10-2023 13:30 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek Msza Święta dla uczniów Szkoły im. Św. Jana Pawła II o godz. 10.00 z okazji święta Patrona.

Zapraszamy uczniów, nauczycieli i wychowawców oraz rodziców do wspólnej modlitwy w intencji naszych dzieci.

28 niedziela zwykła - 15 października
15-10-2023 09:11 • Ks. Stanisław Rząsa

W dzisiejszej Ewangelii znajdziemy przypowieść o uczcie weselnej. Zaproszeni nie skorzystali z niej. Bo „każdy ma prawo wybierać. Wolność wpisana jest w naturę ludzkiej osoby, konstytuuje ją Bóg, stwarzając człowieka” - napisał św. Jan Paweł II. Bóg obdarzył człowieka wolnością, a o trudności tego zadania przekonali się już w raju Adam i Ewa i my konsekwencje tego faktu niesiemy do dzisiaj. Słuchając tej przypowieści zastanawiamy się, czy ci, którzy odmówili udziału w uczcie, mieli do tego prawo. Okazuje się, że Boga można zlekceważyć przez wybór rażącego i ewidentnego zła, ale również przez wybór dobrych i pożytecznych zajęć. Bo cóż złego znajdziemy w oraniu pola czy sprzedaży towarów. Każdy z tych wyborów rodzi odrzucenie. Bywa, że wieczne.

Dzisiaj tysiące spraw i rzeczy odciągają nas od Jezusa, a odrzucenie Go dokonuje się zawsze w imię danej nam wolności. Rzecz w tym, że wybór jednoczy nas z tym, co wybieramy. I w którymś momencie dochodzimy do fundamentalnego wyboru: Bóg albo ja, świętość albo grzech, powstanie lub upadek. A Bóg szanuje nasze wybory i w taki sposób my sami wybieramy naszą wieczność.

Jezus zaprasza na ucztę. Niech nas na niej nie zabraknie!


Październikowa modlitwa różańcowa
10-10-2023 16:59 • Ks. Stanisław Rząsa

Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Opatrzności Bożej. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Jako chrześcijanie nie walczymy mieczem. Naszym orężem jest różaniec, w myśl zawołania Świętego Jana Pawła II: „Zło dobrem zwyciężaj”! Codziennie w naszych kościołach gromadzimy się celebrując nabożeństwo różańcowe.

Wszystkich zapraszamy na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła.


27 niedziela zwykła - 8 października
08-10-2023 09:08 • Ks. Stanisław Rząsa

Słowa Jezusa zawarte w dzisiejszej Ewangelii powinno się interpretować na dwóch poziomach. One mają bardzo konkretnego adresata: są nim Żydzi, którzy w Jezusie nie rozpoznali Mesjasza. Odrzucili Go, podobnie jak proroków, którzy w imieniu Jahwe napominali wiarołomny naród. Ale też adresatami jesteśmy my wszyscy, którzy żyjemy w świecie który, niezależnie od tego czy w to wierzymy czy nie, jest Bożą winnicą. I niestety coraz częściej jej Gospodarz przeszkadza mieszkańcom winnicy – rzekomo – hamując cywilizacyjny rozwój, zabierając ludziom wolność i prawo do bycia szczęśliwymi „po swojemu”. Obecnie próbuje się najpierw zabić pamięć o Bogu i sprawić, by świat o Nim na zawsze zapomniał. A takie postawy jak opisane w Ewangelii o winnicy, a których doświadczamy współcześnie, biorą się z pychy, żądzy panowania, wewnętrznego nieporządku, czy też z diabelskich pokus. Jednak Panem jest Gospodarz winnicy. I to, co odrzucone, może stać się podstawą zupełnie nowej rzeczywistości. Bo moc sprawczą ma Bóg, a nie ludzkie pojmowanie szczęścia czy wolności.

Zapraszamy na Eucharystię do Winnicy Pana!


I sobota miesiąca - 7 października
07-10-2023 11:40 • Ks. Stanisław Rząsa

W I sobotę miesiąca o godz. 17.00 rozpoczniemy adorację Najświętszego Sakramentu, a o godz. 17.30 modlitwę różańcową. W tym dniu przeżywamy liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, tym bardziej zapraszamy wszystkich parafian na wspólnotową modlitwę różańcową do naszego kościoła.

Spotkanie klas VII
07-10-2023 09:12 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 8 października spotlkanie dla młodzieży klas VII o godz. 16.00 w kościele w ramach rozpoczęcia przygotowania do Sakramentu Bierzmowania. Młodzież uczęszczjącej do szkół poza parafią przypominamy, że m iejscem przygotowania do Sakramentu Bierzmowania jest parafia do której przynależymy.

I piątek miesiąca - 6 października
06-10-2023 11:39 • Ks. Stanisław Rząsa

W I piątek miesiąca zapraszamy na Mszę Świętą do Najświętszego Serca Pana Jezusa i adorację o godz. 9.00 i 18.00. Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania ma spotkanie o godz. 16.30. Spowiedź, komunia Święta i krótka konferencja.

I czwartek miesiąca - 5 października
05-10-2023 11:42 • Ks. Stanisław Rząsa

W I czwartek miesiąca po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.

Przygotowanie do I komunii Świętej - poświęcenie różańców - 1 października
01-10-2023 17:04 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 1 października poświęcenie różańców dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej po Mszy Świętej o godz. 12.00. Rodzice sami zakupują różańce dla swoich dzieci.

Odpust w kaplicy w Brzezinach - 1 października
01-10-2023 16:09 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 1 października o godz. 12.00 będziemy przeżywać odpust w kaplicy w Brzezinach z okazji wspomnienia św. Franciszka. Mszę Świętą wraz z kazaniem będzie celebrował Ksiądz Ekonom naszej Archidiecezji Ks. dr Jarosław Orkiszewski. Mieszkańcy Brzezin zapraszają na modlitwę.

26 niedziela zwykła - 1 października
01-10-2023 09:07 • Ks. Stanisław Rząsa

Jezus w usłyszanym dziś fragmencie Ewangelii wysyła do nas jasny komunikat: nie słowa, ale czyny się liczą. Nie wystarczy, by słowa piękne były na naszych ustach – ich treść musi się znaleźć w sercu. Za naszymi deklaracjami muszą iść czyny w przeciwnym wypadku będziemy wypowiadać tylko puste słowa. Jan Paweł II uczył nas, że nie ma wolności, miłości, nadziei na przyszłość, rodziny bez odpowiedzialności. Rzadko dziś wiążemy ze sobą te słowa. Dlatego tak często przegrywamy.

Stawajmy się nie tylko słuchaczami Jezusa, ale tymi, którzy całym sercem za Nim podążają!


Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl