Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Msze Święte roratnie
28-11-2022 09:54 • Ks. Stanisław Rząsa

Roraty odprawiamy w tym tygodniu w następującym porządku: poniedziałek i wtorek o godz. 7.00. W środę i czwartek o godz. 18.00 i w piątek i sobotę o godz. 7.00. Na środę i czwartek szczególnie zapraszamy dzieci i młodzież z lampionami. Godzinki pół godziny przed Mszą roratnią.

I niedziela Adwentu - 27 grudnia
27-11-2022 08:54 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Adwent. Jest to szczególny czas, w którym otwieramy serca na spotkanie z przychodzącym do nas Jezusem. On już raz przyszedł dwa tysiące lat temu w Betlejem, gdy stał się człowiekiem. Przed nami Jego powtórne przyjście na ziemię na końcu czasów. Stając przy Jego ołtarzu prosimy, aby każda Msza Święta była miejscem spotkania z Nim tu i teraz, w naszym życiu. Wzbudźmy w sobie tęsknotę za Panem Jezusem i prośmy Go, żeby do nas przyszedł i abyśmy byli na to spotkanie gotowi.


Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata - 20 listopada
20-11-2022 08:54 • Ks. Stanisław Rząsa

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla, a od 1969 roku także Króla Wszechświata, przenika podwójne przesłanie. Chodzi o zrozumienie, jaka jest rola Chrystusa w dziejach zbawienia i odkrycie, kim jest On dla nas osobiście. Królowanie Jezusa nie jest egoistycznym narzucaniem swej woli i władzy, aby jak najbardziej wykorzystać poddanych, lecz jest cierpliwym czekaniem na każdego, kto w swojej wolności i pokorze zbliży się do Niego, aby zaczerpnąć ze zdrojów zbawienia. Jezus króluje z wysokości krzyża. To co przez Jego oprawców zostało przewidziane jako kara, poniżenie i upokorzenie, staje się znakiem Jego mocy i panowania.

Niech słowo Boże pomoże nam nieustannie poddawać się królowaniu Jezusa.


33 niedziela zwykła - 13 listopada
13-11-2022 09:54 • Ks. Stanisław Rząsa

Ziemska rzeczywistość stanowi jedynie odbicie piękna, którym jest sam Bóg. Pretekstem do proroctwa Jezusa o zburzeniu Jerozolimy była uwaga o wystroju budowli przyozdobionej pięknymi kamieniami i darami. Rozważania na temat budowli, która powstawała już od 46 lat, były pretekstem do wyrażenia o wiele ważniejszej prawdy. Jezus naucza, że Jego uczniów czekają prześladowania. Jest to nieodłączny element życia Kościoła w każdym czasie i we wszystkich okresach, także i w obecnych czasach. Jest do także moment „składania świadectwa”. Bóg nie opuszcza prześladowanych, spieszy im z pomocą przez cnotę męstwa, dzięki której mogą z odwagą świadczyć o Bogu żyjącym na wieki.

Niech słowo Boże pobudzi nas do składania odważnego świadectwa o Jezusie.


Święto Niepodległości - 11 listopada
11-11-2022 13:19 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości. Pamiętajmy o tych, którzy przelewali swoją krew i oddawali życie w obronie Ojczyzny. Msze Święte w naszym kościele o godz. 7.30, 10.30 i 17.00. Natomiast główne Uroczystości w naszym mieście w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 10.30. Po Mszy Świętej tradycyjny przemarsz pod klasztor Ojców Kapucynów i złożenie wieńców po płytą Marszałka Piłsudzkiego. Zachęcamy do udziału we Mszy Świętej, a zewnętrznym znakiem naszego świętowania niech będzie wywieszona flaga narodowa.

Ksiądz Arcybiskup udzielił dyspensy od obowiązku powstrzymania się od spożywania pokarmów mięsnych w tym dniu.

32 niedziela zwykła - 6 listopada
06-11-2022 09:05 • Ks. Stanisław Rząsa

Troska o życie wieczne odgrywa w życiu wielu współczesnych ludzi rolę drugorzędną, a niekiedy jest uważana za coś wprost wstydliwego. Wielu ludzi próbuje też przykładać ziemską miarę, by oceniać rzeczywistość nadprzyrodzoną. A ta rzeczywistość okazuje się jakże różna od naszych wyobrażeń. Nasze poszukiwania życia wiecznego to wyraz odwagi wiary, która poważnie traktuje zachęty do odkrywania Boga jako pełni szczęścia. Obrazuje to historia prześladowań rodu Machabeuszów. Determinacja i odwaga udręczonych braci oraz pewność, że są w rękach Stwórcy, daje im ogromną siłę znoszenia największych męczarni. Wobec oprawców przyjmują postawę pełną godności.

Niech słowo Boże pomoże nam ożywić wspólnotę z Bogiem, który jest Dawcą życia wiecznego.


I sobota miesiąca - 5 listopada
05-11-2022 09:22 • Ks. Stanisław Rząsa

W I sobotę miesiąca. O godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu, o godz. 17.30 modlitwa różańcowa za zmarłych, a o godz. 18.00 Msza Święta.

I piątek miesiąca - 4 listopada
04-11-2022 09:19 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Zapraszamy na Mszę św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Spowiedź dla klasy VIII od godz. 15.30, następnie konferencja i Komunia Św.

I czwartek miesiąca - 3 listopada
03-11-2022 09:27 • Ks. Stanisław Rząsa

 W I czwartek miesiąca po Mszy Świętej wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne.

Modlitwa wypominkowa za zmarłych
02-11-2022 16:25 • Ks. Stanisław Rząsa

Zapraszamy do modlitwy wypominkowej. Pod chórem na stoliku znajdziemy kartki na których wypisujemy imiona naszych zmarłych. W dolnej części kartki należy wpisać dzień w którym chcemy się modlić za naszych zmarłych. Wypełnione kartki składamy do kancelarii lub na tacę. Za zmarłych modlimy się w listopadzie przed Mszą Świętą wieczorną.

Dzień Zaduszny - 2 listopada
02-11-2022 09:18 • Ks. Stanisław Rząsa

 

W środę 2 listopada Dzień Zaduszny. Wspominamy wszystkich naszych zmarłych. Msze św. w kościele o godz. 7.00 i 18.00, a na cmentarzu komunalnym o godz. 9.30, a na parafialnym o godz. 12.00.

Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada
01-11-2022 09:15 • Ks. Stanisław Rząsa

 

We wtorek 1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych z radością wspominamy tych, którzy osiągnęli szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Ta uroczystość zobowiązuje nas do udziału we Mszy Świętej. W naszym Kościele Msze św. o godz. 7.30, 10.30 i 17.00. Na cmentarzu komunalnym o godz. 9.30, a na parafialnym o godz. 12.00.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl