Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Sakrament Chrztu Świętego - 28 marca
28-03-2016 12:42 • Ks. Stanisław Rząsa

Sakrament Chrztu Świętego udzielimy w drugi dzień Świąt Wielkanocnych na Mszy Świętej o godz. 12.00. Dzieci zgłaszamy w czwartek 3 marca od godz. 17.00.

Poniedziałek Wielkanocny - 28 marca
28-03-2016 11:51 • Ks. Stanisław Rząsa

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy to drugi dzień Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Msze Święte jak w każdą niedzielę. Ofiary składane na tacę są przeznaczone na utrzymanie Katolickiego Uniwersytetu Lubaelskiego.

Postarajmy się w naszych domach i rodzinach utrzymać świąteczny charakter całej paschalnej oktawy – do przyszłej niedzieli, którą przeżywamy jako Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Postarajmy się w kolejnych dniach uczestniczyć w Eucharystii. W dniach oktawy bowiem będziemy śpiewać hymn uwielbienia Chwała na wysokości Bogu, a w Modlitwie Eucharystycznej usłyszymy, że „obchodzimy święty dzień Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa”.Z racji oktawy w najbliższy piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Niedziela Zmartwychwstania - 27 marca
27-03-2016 10:55 • Ks. Stanisław Rząsa

Świadectwo Apostoła Piotra o zmartwychwstaniu, które usłyszymy w czytaniu z Dziejów Apostolskich, jest pierwszym przemówieniem skierowanym do pogan. Stąd też nie znajdziemy w nim żadnych cytatów biblijnych, gdyż dla pogan taka treść byłaby nieczytelna. Mamy zatem przykład pierwszej katechezy, która wykorzystuje późniejsze zasady inkulturacji. Nie umniejsza to jednak w żadnym stopniu przekazu najbardziej fundamentalnej prawdy chrześcijaństwa − zmartwychwstania Chrystusa, którego świadkiem był Święty Piotr.

Niech dzisiejsza liturgia słowa uzdolni nas do odważnego dawania świadectwa o tym fakcie, które będzie czytelne dla każdego człowieka.

W ten radosny dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa przyszliśmy do naszego parafialnego kościoła, aby wyśpiewać radosne Alleluja. Chcemy razem z całym stworzeniem dziękować za dzieło odkupienia, za Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Tak jak niewiasty i Apostołowie, biegniemy do grobu, który jest pusty, próbujemy zrozumieć to, co się wydarzyło tej nocy i poranka i chcemy wołać: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja!”. 
Od pustego grobu, Drogim Parafianom i Gościom, pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów.

W ten radosny dzień zmartwychwstania Jezusa Chrystusa spotykamy się w naszych świątyniach, aby wyśpiewać radosne Alleluja. Chcemy razem z całym stworzeniem dziękować za dzieło odkupienia, za Chrystusowe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Tak jak niewiasty i Apostołowie, biegniemy do grobu, który jest pusty, próbujemy zrozumieć to, co się wydarzyło tej nocy i poranka i chcemy wołać: „Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja!”. Od pustego grobu, Wszystkim, pragniemy przekazać najserdeczniejsze życzenia, aby zmartwychwstały Pan i Zbawiciel opromieniał swoją łaską i błogosławieństwem każdą chwilę życia i by udzielał zdrowia i wszelkich potrzebnych darów.

 


Wielka Sobota - 26 marca
26-03-2016 14:24 • Ks. Stanisław Rząsa

Wszystkich wiernych zaproszamy do modlitwy i skupienia oraz adoracji Chrystusa Eucharystycznego w przygotowanym Grobie Pańskim.

Poświecenie pokarmów w naszym kościele od godz. 9.00 do 12.00 co pół godziny. W Brzezinach o godz. 9.00 i 12.00,  Woli Lisowskiej o godz. 11.30. Przynosimy naczynia na wodę święconą, która zabieramy do domu.

O godz. 18.00 rozpoczniemy Liturgię Wigilii Paschalnej. Przynosimy świece, by zapalić je od paschału. W roku Jubileuszu Chrztu Polski odnowimy przyrzeczenia chrzcielne. Przed liturgią o godz. 17.40 odśpiewamy Gorzkie Żale. 

Wielki Piątek - 25 marca
25-03-2016 14:21 • Ks. Stanisław Rząsa

W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Mszy Świętej. Zaprasza jednak wszystkich wiernych do udziału w liturgii Męki Pańskiej, której szczytowym momentem jest adoracja krzyża świętego.

W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły – całkowicie powstrzymujemy się od potraw mięsnych i spożywamy tylko trzy posiłki dziennie, w tym jeden do syta. Droga Krzyżowa w naszym Kościele o godz. 17.00. To dla tych, którzy nie mogą wziąć udziału w Drodze Krzyżowej ulicami miasta, która będzie tradycyjnie o godz. 20.00. Nabożeństwo Wielkiego Piątku o godz. 18.00.

Wielki Czwartek 24 marca
24-03-2016 14:16 • Ks. Stanisław Rząsa

Święte Triduum Paschalne rozpoczynamy w Wielki Czwartek o godz 18.00 Mszą Świętą Wieczerzy Pańskiej. Będziemy dziękować za dwa sakramenty: Eucharystię i kapłaństwo. Po zakończonej liturgii przeniesiemy procesyjnie Najświętszy Sakrament do przygotowanego ołtarza adoracji (dawniej nazywanego „ciemnicą”). Adoracja potrwa do godz. 21.00.  

Niedziela Palmowa - 20 marca
20-03-2016 13:52 • Ks. Stanisław Rząsa

 

Dzisiejsza liturgia słowa odsyła nas do najważniejszego wydarzenia w historii zbawienia, czyli męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Prorok Izajasz w swojej wizji ukazuje cierpiącego 
i posłusznego Sługę Jahwe, którym jest Jezus Chrystus. W poetycki sposób o męce Człowieka, który bezgranicznie zaufał Bogu, opowie psalm. Natomiast Święty Paweł przedstawi nam teologię 
i sens kenozy, czyli uniżenia się Syna Bożego. Wszystkie te treści znajdą swoje wypełnienie 
w opisie męki Pańskiej, którą w tym roku usłyszymy w relacji Świętego Łukasza.
Z wielką uwagą wysłuchajmy słowa Bożego, dziękując i uwielbiając Boga za wielki dar miłości, która objawiła się w męce i śmierci Jezusa Chrystusa.

Dzisiejsza liturgia słowa odsyła nas do najważniejszego wydarzenia w historii zbawienia, czyli męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Prorok Izajasz w swojej wizji ukazuje cierpiącego i posłusznego Sługę Jahwe, którym jest Jezus Chrystus. W poetycki sposób o męce Człowieka, który bezgranicznie zaufał Bogu, opowie psalm. Natomiast Święty Paweł przedstawi nam teologię i sens kenozy, czyli uniżenia się Syna Bożego. Wszystkie te treści znajdą swoje wypełnienie w opisie męki Pańskiej, którą w tym roku usłyszymy w relacji Świętego Łukasza. Z wielką uwagą wysłuchajmy słowa Bożego, dziękując i uwielbiając Boga za wielki dar miłości, która objawiła się w męce i śmierci Jezusa Chrystusa.

 

Uroczystość Świętego Józefa - 19 marca
19-03-2016 14:17 • Ks. Stanisław Rząsa

 

 

W sobotę 19 marca przeżywamy uroczystość św. Józefa. O godz. 17.00 Msza Święta zbiorowa. Będziemy modlić się za zmarłych Józefów i Józefy. Zmarłych zgłaszamy do kancelarii. 

Rekolekcje wielkopostne - 18 i 19 marca
18-03-2016 16:14 • Ks. Stanisław Rząsa

Przeżywając Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, zapraszamy wszystkich do udziału w rekolekcjach wielkopostnych. Rekolekcje poprowadzi ks. Grzegorz Musiał, duszpasterz Domu Pomocy Społecznej w Lublinie. Dotyk Bożego Miłosierdzia objawia się w sposób szczególny w tajemnicy konfesjonału. Doświadczymy Go w czasie spowiedzi św. w piątek i w sobotę. 


V niedziela Wielkiego Postu - 13 marca
13-03-2016 10:58 • Ks. Stanisław Rząsa

Proroctwo Izajasza, które dziś usłyszymy, bardzo wyraźnie odnosi się do dwóch wydarzeń z historii zbawienia – nawiązując do wyjścia Izraelitów z Egiptu, zapowiada wyzwolenie z grzechu, które dokonało się przez Chrystusa. O zbawieniu dotykającym konkretnego człowieka powie nam dziś Ewangelia. Święty Jan pokaże nam, w jaki sposób działa Bóg w swej nieskończonej miłości. Trzeba jednak podjąć decyzję przyjścia do Chrystusa i niejako – jak zauważył to Święty Paweł Apostoł – zanurzenia się w Jego śmierci. Nie wahajmy się zwracać się do Boga ze swoją nędzą, małością i grzesznością.

Słuchając uważnie słowa Bożego, przyjmijmy je z otwartymi i gorącymi sercami.


Gorzkie Żale - niedziela 20 marca
13-03-2016 09:59 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę kolejne Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00. Po Gorzkich Żalach msza św. bez kazania. Kazania Pasyjne w tym roku wygłosi Ks. Paweł.

Zachęcamy do udziału w tym pięknym nabożeństwie. 

Droga Krzyżowa - piątek 11 marca
11-03-2016 09:57 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek Droga Krzyżowa o godz. 16.30 dla dzieci, a o godz. 17.15 dla starszych i młodzieży. Zapraszamy do udziału. 

 

    Panie Jezu Chryste! Ty objawiłeś nam prawdziwe oblicze swego Ojca. Uczyniłeś to przede wszystkim przez przykład swego życia. Wiemy, że i my nie tylko mamy wierzyć, ale swoją wiarę wyrażać i potwierdzać czynami.
    W tym roku zapraszasz nas, Panie Jezu, do gorliwego pełnienia czynów miłosierdzia. Wiesz jednak, jak słabi jesteśmy w tym względzie. Dlatego prosimy: niech rozważanie Twej męki przypomni nam, co Ty czyniłeś dla innych i pobudzi nas do wiernego naśladowania Ciebie.

    Panie Jezu Chryste! Ty objawiłeś nam prawdziwe oblicze swego Ojca. Uczyniłeś to przede wszystkim przez przykład swego życia. Wiemy, że i my nie tylko mamy wierzyć, ale swoją wiarę wyrażać i potwierdzać czynami.
    W tym roku zapraszasz nas, Panie Jezu, do gorliwego pełnienia czynów miłosierdzia. Wiesz jednak, jak słabi jesteśmy w tym względzie. Dlatego prosimy: niech rozważanie Twej męki przypomni nam, co Ty czyniłeś dla innych i pobudzi nas do wiernego naśladowania Ciebie.

 

IV niedziela Wielkiego Postu - 6 marca
06-03-2016 10:31 • Ks. Stanisław Rząsa

 

Księga Jozuego, której fragment dziś usłyszymy, mówi o wierności Pana Boga. Choć nie ma
w tym passusie ani słowa określającego ten przymiot Boga, to jednak można wysnuć taki wniosek na podstawie opisanego wydarzenia. Skoro Izrael spożywał Paschę, to było to wypełnienie obietnicy Pana Boga o wprowadzeniu tego narodu do Ziemi Obiecanej. Wierność Boga jest nieodłącznie związana z Jego miłosierdziem, które – jak powie Święty Paweł – objawiło się w Jezusie Chrystusie. Miłosierdzie Boga jest też ukazane w przypowieści, którą przywołuje dzisiejsza Ewangelia. Oczekiwanie ojca, jego wyjście naprzeciw powracającego marnotrawnego syna symbolizuje nam miłosierną miłość Boga wobec każdego grzesznika. 
Bądźmy wiernymi słuchaczami słowa Bożego, które pomaga nam odwrócić się od grzechu.

Księga Jozuego, której fragment dziś usłyszymy, mówi o wierności Pana Boga. Choć nie maw tym passusie ani słowa określającego ten przymiot Boga, to jednak można wysnuć taki wniosek na podstawie opisanego wydarzenia. Skoro Izrael spożywał Paschę, to było to wypełnienie obietnicy Pana Boga o wprowadzeniu tego narodu do Ziemi Obiecanej. Wierność Boga jest nieodłącznie związana z Jego miłosierdziem, które – jak powie Święty Paweł – objawiło się w Jezusie Chrystusie. Miłosierdzie Boga jest też ukazane w przypowieści, którą przywołuje dzisiejsza Ewangelia. Oczekiwanie ojca, jego wyjście naprzeciw powracającego marnotrawnego syna symbolizuje nam miłosierną miłość Boga wobec każdego grzesznika.  Bądźmy wiernymi słuchaczami słowa Bożego, które pomaga nam odwrócić się od grzechu.

 


I piątek i I sobota miesiąca 4 i 5 marca
04-03-2016 12:39 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek przypada I piątek miesiąca. Msza Św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00.  Spowiedź dla klasy II Gimnazjum od godz. 16.30, a dla III Gimnazjum od godz. 17.00.

W I sobotę miesiąca zapraszamy na Msze św. wieczorną i na nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl