Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Nadzwyczajni Szafarze Komunii św.
10-11-2009 12:28 • Ks. Stanisław Rząsa

W naszej parafii funkcję nadzwyczajnych szafarzy pełnią Panowie:

-         Zdzisław Wereszczyński

-         Krzysztof Zybała

-         Jarosław Guz

 

Formacja i ustanowienie nadzwyczajnych szafarzy

Nadzwyczajnych szafarzy ustanawia Ks. Biskup – Ordynariusz miejsca na wniosek Ks. Proboszcza. Kandydaci na nadzwyczajnych szafarzy przygotowują się do przyjęcia posługi przez specjalny kilkumiesięczny kurs prowadzony przez wydział duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Lublinie w zakresie teologicznym i liturgicznym.  Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu, otrzymują specjalne upoważnienie od Ks. Arcybiskupa do pełnienia tej posługi. Nadzwyczajni szafarze w ramach formacji, każdego roku wyjeżdżają na trzydniowe rekolekcje zamknięte. Udział w nich upoważnia do dalszej posługi.

Posługa Nadzwyczajnych szafarzy

W naszej parafii nadzwyczajni szafarze pełnią posługę od 2004 roku jako wolontariusze. Udzielają Komunii św. w kościele i w kaplicy wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba np. w niedziele gdy liczba przystępujących do Komunii św. jest większa, w czasie świąt i rekolekcji.

Nadzwyczajni szafarze mogą z Komunią św. udać się do chorych pozostających w swoich domach. Z taką potrzebą prosimy zgłaszać się do Ks. Proboszcza, który zleci tę posługę szafarzowi.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl