Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Unieważnienie zapytania ofertowego
26-10-2015 19:39 • Ks. Stanisław Rząsa

Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie unieważnia zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej: wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami, w tym studium wykonalności, w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.13.05.00-IZ.00-06-001/15 ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna oraz pełnienie funkcji Menadżera Projektu (Zarządzanie Projektem) dla inwestycji pod nazwą "Lepsza dostępność do edukacji przedszkolnej dzięki utworzeniu przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Lisowie".

Powodem  unieważnienia postępowania jest złożenie ofert:

  1. zbyt rażąco niskich cen, które nie gwarantują rzetelnego przygotowania oferty.
  2. przewyższających kwotę, którą przeznaczyliśmy na realizację tego zadania.
ks. Stanisław Rząsa
I sobota miesiąca - 3 października
26-10-2015 11:03 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę przypada I sobota miesiąca którą przeżywamy razem z Janem Pawłem II. Przed Mszą św. różaniec prowadzony przez Legion Maryi, a następnie Msza św. z kazaniem. Zachęcamy do udziału w tym nabożeństwie i do przeżywania I sobót miesiąca.

30 niedziela zwykła - 25 października
25-10-2015 10:55 • Ks. Stanisław Rząsa

Całe życie Zbawiciela było spełnieniem proroctw Starego Testamentu. W sposób szczególny widać to w zestawieniu dzisiejszego fragmentu Księgi proroka Jeremiasza i wydarzenia opisanego przez św. Marka. Gdy więc Jeremiasz obwieszcza powrót Izraela z niewoli i każe radość tę głosić wszystkim, to Ewangelia dzisiejsza widzi spełnienie tego proroctwa w przechodzeniu Chrystusa przez Jerycho. Gdy prorok zachwyca się, że w powracającym tłumie są niewidomi i chromi, to Ewangelista wskazuje, że tak dzieje się autentycznie dzięki cudom Chrystusa. Przytoczone przykłady mówią, że rzeczywiście Chrystus wypełnił i wypełnia proroctwa, mówiące o Jego królowaniu.

            Otwórzmy oczy i uszy, aby doświadczyć uzdrawiającej mocy słowa Bożego.


Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania
25-10-2015 09:51 • Ks. Stanisław Rząsa

Kolejne spotkanie dla Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania w niedziele 25 października o godz. 16.00. Nastepnie modlitwa różańcowa.

29 niedziela zwykła - 18 października
18-10-2015 09:41 • Ks. Stanisław Rząsa

Fragment dzisiejszego proroctwa Izajasza to urywek czwartej pieśni wychwalającej Sługę Jahwe. Z wcześniejszej lektury Pisma Świętego wiemy, że tym Sługą jest Jezus. I dzisiejsza liturgia słowa opisuje nam, jak wielką cenę musiał złożyć Jezus za nasze zbawienie. Księga Izajasza mówi o niewyobrażalnym cierpieniu, które wręcz zmiażdżyło Sługę Jahwe – Chrystusa. Ewangelia Marka powie na przykładzie wydarzenia, które miało miejsce pośród Apostołów, że Chrystus, będąc Bogiem, stał się sługą wszystkich. Potwierdzeniem tego jest List do Hebrajczyków, widzący w Chrystusie Arcykapłana, doświadczonego we wszystkim oprócz grzechu.

            Wsłuchując się w dzisiejsze czytania, umacniajmy się zachętą: „przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski”.

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny w Polsce. Obchody te mają na celu pobudzić nas do wspierania misji i misjonarzy modlitwą, cierpieniem ofiarowanym w tej intencji oraz środkami finansowymi. Naszą chlubą są misjonarze i wolontariusze misyjni pochodzący z naszej, diecezji i Ojczyzny. Biorąc udział w nabożeństwach różańcowych w tym tygodniu, módlmy się za misje oraz o nowe powołania do pracy na misjach. 


28 niedziela zwykła - 11 października
11-10-2015 10:41 • Ks. Stanisław Rząsa

Dziś liturgia słowa tchnie wielkim radykalizmem. Najpierw usłyszymy piękny hymn pochwalny Mądrości. Dla autora tej Księgi nie ma żadnej rzeczy ani wartości, którą by można przedłożyć nad mądrość. Następnie autor Listu do Hebrajczyków pokaże nam, jak bardzo mocne i skuteczne jest słowo Boże, dla którego nie ma przeszkody i potrafi wszystko przeniknąć i odkryć. I wreszcie Ewangelia, w której Chrystus stawia wszystko na jedną kartę i żąda od uczniów całkowitego zaufania. Takie jest słowo Boże i takie musi być życie chrześcijan – radykalne i konsekwentne. Dopiero gdy podejmiemy trud radykalizmu, paradoksalnie będziemy mogli przeżywać radość z naszego chrześcijańskiego powołania.

            Pozwólmy więc działać słowu z tą mocą.


Odpust w Brzezinach - 4 pażdziernika
04-10-2015 12:04 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 4 października odpust w Brzezinach na uroczystość św. Franciszka. Msza św. odpustowa o godz. 12.00. Mszę Świętą odpustową odprawi Ks. Kanonik Józef Huzar, a kazanie wygłosi Ks. Krzysztof Krzyszczak, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Łucce. Tacę  ofiarujemy na budowe kościoła w Łucce.

Mieszkańcy Brzezin serdecznie zapraszają. 

27 niedziela zwykła - 4 października
04-10-2015 11:25 • Ks. Stanisław Rząsa

W liturgii Mszy Świętej usłyszymy słowa czytania, które kierują naszą myśl do początku stworzenia i pierwotnego zamysłu Pana Boga. Księga Rodzaju wskazuje najpierw, że to sam Bóg chciał, aby człowiek istniał jako mężczyzna i kobieta, tworząc najpierw małżeństwo, a później wspólnotę rodzinną. Ewangelia natomiast objawia nam zamysł Boga wobec samego małżeństwa, które winno być nierozerwalne i stworzone przez mężczyznę i kobietę. Z tekstów tych przebija prawda, że małżeństwo nie jest tylko prawnym kontraktem, ale należy do podstawowego porządku ludzkiego.

            Zechciejmy zatem uwierzyć słowu Boga, a nie pogłoskom, którym ulegli Żydzi z dzisiejszej Ewangelii, a które to pogłoski zagrażają również współczesności.


I piątek miesiąca - 2 października
02-10-2015 11:51 • Ks. Stanisław Rząsa

W I piątek miesiąca zapraszamy na Mszę św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Spowiedź dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania z klasy II Gimnazjum o godz. 16.30, a z klasy III o godz. 17.00.

Październik - miesiącem różańcowym
01-10-2015 12:00 • Ks. Stanisław Rząsa

Przez cały październik trwamy na modlitwie różańcowej. Spróbujmy na nowo odkrywać wartość tej modlitwy w naszej wspólnocie parafialnej lub w rodzinie. Postarajmy się mieć przy sobie różaniec i przy różnych okazjach go odmawiać. Zapraszamy do wspólnego odmawiania różańca w świątyni. 

Kandydaci do I Komunii Świętej i Sakramentu Bierzmowania są szczególnie zobowiązani do uczestniczenia w tych nabożeństwach.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl