Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
III niedziela zwykła - 23 stycznia
23-01-2011 12:51 • Ks. Stanisław Rząsa

Starotestamentalny prorok Izajasz zapowiada światło nadziei, które rozbłyśnie nad uciemiężonym narodem. Proroctwo Izajasza spełniło się, gdy Jezus przyszedł do Galilei, aby głosić Królestwo Boże i nawoływać do nawrócenia. Widzialnym znakiem Królestwa Bożego ma być jedność wszystkich wyznawców Chrystusa – przypomina nam o tym święty Paweł w Liście do Koryntian. Te słowa św. Pawła brzmią mocniej w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. Autentyczna wiara i głęboka miłość są fundamentem jedności, o którą Kościół modli się w tych dniach.

A Chrystus w Ewangelii wzywa nas: „Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi”. Żeby być rybakiem ludzi, nie trzeba brać sieci i łowić. Przeciwnie – trzeba sieci zostawić i pójść za Jezusem.

Niech uważne wsłuchanie się w słowo Boże rozjaśni mroki serca.


Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl