Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
I piątek miesiąca - 1 lipca
28-06-2016 07:26 • Ks. Stanisław Rząsa

Zapraszamy na Mszę św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Spowiedź przed Mszą św.

XIII niedziela zwykła - 26 czerwca
26-06-2016 05:49 • Ks. Stanisław Rząsa

Myślą przewodnią dzisiejszej liturgii słowa jest wolność. W katechizmie możemy przeczytać, że jest to możliwość działania zakorzeniona w rozumie i woli. Trafną definicję wolności podaje dziś Święty Paweł, mówiąc, że jest ona postępowaniem według Ducha, czyli zgodnie z wolą Pana Boga. Tylko wtedy człowiek może osiągnąć prawdziwe szczęście. Przekonał się o tym prorok Elizeusz. O jego powołaniu usłyszymy w pierwszym czytaniu. Wolność jednak wymaga podjęcia konsekwentnego wysiłku, a niejednokrotnie poniesienia ofiary. Chodzi oczywiście o trud odnajdywania woli Boga i odwracania się od grzechu.

Otwórzmy nasze serca na słowo Boże.


Ur. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela - 24 czerwca
24-06-2016 10:34 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek uroczystość Narodzenia świętego Jana Chrzciciela. Jest on jedynym świętym oprócz Matki Bożej, którego narodzenie wspomina się w liturgii Kościoła. Wynika to z jego ogromnego znaczenia jako poprzednika Mesjasza.

O godz. 18.00 Msza św. zbiorowa za zmarłych Janów i Janiny. Zmarłych zgłaszamy do kancelarii.

Zakończenie Roku Szkolnego - 24 czerwca
24-06-2016 10:32 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek  zakończenie Roku Szkolnego. Msza św. dla dzieci w Brzezinach o godz. 8.00, a dla dzieci ze szkoły im Jana Pawła II o godz. 9.00. Podziękujemy dobremu Bogu za wszystkie otrzymane dary i łaski w ciągu tego czasu pracy i nauki oraz poprosimy o bezpieczne i szczęśliwe wakacje. Zapraszamy na tę liturgię dzieci, rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców. Prosimy o punktualne przybycie na Mszę św.

12 niedziela zwykła - 19 czerwca
19-06-2016 10:50 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsza liturgia słowa próbuje zweryfikować obraz Pana Boga, jaki człowiek nosi w swoim sercu. Od tego bowiem obrazu zależy w dużej mierze nasze codzienne postępowanie. Słuchając relacji Świętego Łukasza dostrzeżemy, że prawda o Bogu jest nierzadko inna od tej, którą sobie sami wykreowaliśmy. Aby mieć prawdziwy obraz Boga, trzeba nieustannie sięgać do słowa Bożego i oczyszczać serce z zafałszowanych wyobrażeń. W ten sposób postępował prorok Zachariasz, żyjący sześć wieków przed Chrystusem. Jego proroctwo zostało później przez Świętego Jana Apostoła utożsamione z opisem męki i śmierci Chrystusa. Święty Paweł z kolei zauważy, że Pan Bóg jest nade wszystko Bogiem jedności i harmonii.

Oby dzisiejsze słowo Boże dało nam impuls do szukania odpowiedzi na ważne i trudne pytania naszej wiary.


Spotkanie dla rodziców klasy II
18-06-2016 08:56 • Ks. Stanisław Rząsa

Spotkanie dla rodziców klas II Szkoły Podstawowej w celu ustalenia daty I Komunii Świętej w niedzielę 19 czerwca po Mszy św. o godz. 12.00.

XI niedziela zwykła - 12 czerwca
12-06-2016 08:41 • Ks. Stanisław Rząsa

Fundamentem jedności z Panem Bogiem jest uznanie w pokorze swojej grzeszności. Dzisiejsza liturgia słowa podaje podstawowe zasady, jakimi powinien kierować się chrześcijanin, który pragnie otrzymać łaskę przebaczenia grzechów i podążać drogą do zjednoczenia z Bogiem. Księga Samuela, przywołując przykład króla Dawida zaznaczy, że należy przede wszystkim zacząć od dostrzeżenia grzechu i upokorzenia się przed Bogiem. Święty Paweł w Liście do Galatów powie
o życiu wiarą, dzięki której zanurzamy się w męce Chrystusa. Żal za grzechy i wiara powinny być wzbogacone miłością, o czym przypomni nam dziś Chrystus w perykopie ewangelicznej.

            Słuchając opisu o grzesznej kobiecie, starajmy się ogarnąć miłością Pana Boga i człowieka.


Kult Najświętszego Serca Pana Jezusa
11-06-2016 10:12 • Ks. Stanisław Rząsa

Trwa miesiąc czerwiec w którym okazujemy wdzięczność Sercu Jezusowemu za niepojętą miłość do nas oraz wynagradzamy za grzechy swoje i świata. Codziennie po Mszy św. wieczornej odmawiamy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w niedzielę o godz. 16.45.

X niedziela zwykła - 5 czerwca
05-06-2016 10:18 • Ks. Stanisław Rząsa

Zarówno w pierwszym czytaniu, jak i w Ewangelii, usłyszymy dziś relacje o wskrzeszeniu dziecka i młodzieńca. Termin „wskrzesić” oznacza: przywrócić życie umarłemu lub też sprawić, że coś zaczyna ponownie istnieć. Mając na uwadze tę definicję, słuchajmy z uwagą Listu do Galatów. W nim bowiem również jest mowa o wskrzeszeniu. Nie chodzi w nim jednak o przywrócenie życia cielesnego, ale o nawrócenie Świętego Pawła, czyli o powstanie człowieka z grzechu, który zabija w nim życie Boże. Apostoł Paweł dzięki doświadczeniu obecności Boga, które przeżył pod Damaszkiem, na nowo zaczął żyć pełnią życia.

    Niech słowo Boże, które ma moc ożywić i wybawić człowieka, pomoże nam odwracać się od grzechu.

Dzisiejsza niedziela w naszej Ojczyźnie obchodzona jest jako Dzień Dziękczynienia. Wyrażamy wdzięczność za wolną i niepodległą Polskę, za każdą i każdego z nas, za wszelkie wyrazy wzajemnej życzliwości i solidarności. Temu dniowi towarzyszy również zbiórka pieniężna na świątynię Opatrzności Bożej na warszawskich Polach Wilanowskich. Za każdy dar serca składamy serdeczne „Bóg zapłać”.


I sobota miesiąca - 4 czerwca
04-06-2016 15:18 • Ks. Stanisław Rząsa

. Zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18.00 i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

I piątek miesiąca - 3 czerwca
03-06-2016 15:15 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i I piątek miesiąca. Msza św. wotywna o godz. 9.00 i 18.00. Z racji uroczystości nie obowiązuje nas post od potraw mięsnych. Spowiedź dla Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania dla klasy II Gimnazjum od godziny 16.30, a dla klasy III Gimnazjum od godziny 17.00. 

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała - 2 czerwca
02-06-2016 15:21 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała o godz. 18.00. Najpierw Msza św., a następnie procesja. Na zakończenie oktawy w procesji pójdziemy ulicami osiedla Kopernika – ul. Kosmonautów i ul. Północną powrócimy do Kościoła. I ołtarz przy ul. Kosmonautów przygotują Kółka Różańcowe z Lubartowa, II przy posesji Szkoły przygotują uczniowie szkoły Jana Pawła II, III ołtarz na rogu ulic Kosmonautów i Północnej przygotuje Legion Maryi i IV ołtarz na rogu ulic Północnej i Kopernika przygotują Kółka Różańcowe z Lisowa.

Rozpoczęcie Mszy św. o godz. 18.00. Zapraszamy do uwielbienia tajemnicy Eucharystii.

I piątek miesiąca - 2 czerwca
02-06-2016 10:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W I piątek miesiąca Msza Święta do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Okazja do Spowiedzi Świętej.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl