Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Zakończenie Roku 2013 - 31 grudnia
31-12-2013 14:04 • Ks. Stanisław Rząsa

We wtorek ostatni dzień roku kalendarzowego 2013. Podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno błagalnego podziękujemy Bogu za miniony czas, za dobro, którego w tym czasie doznaliśmy. Przeprosimy za błędy i odejścia od wiary i miłości. Odśpiewamy hymn: „Ciebie Boga wysławiamy”. Za odśpiewanie tego hymnu będzie można zyskać odpust zupełny. Wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy na godz. 16.00. Będziemy modlili się też w intencji zmarłych w mijającym roku. Zmarłych w minionym roku, za których odprawimy Mszę św., prosimy zgłaszać do kancelarii.

 

Niedziela Świętej Rodziny - 29 grudnia
29-12-2013 13:57 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsze pierwsze czytanie jest fragmentem Księgi Syracha, która powstała w drugim wieku przed Chrystusem. Już wtedy autor natchniony zauważył błogosławieństwo, jakie płynie z właściwych relacji w rodzinie. Jako przestrzeń miłości była ona przewidziana przez Boga od początku stworzenia. Błogosławieństwa rodziny doświadczył również sam Jezus, który otoczony troskliwą opieką Matki i św. Józefa, mógł przeżyć trudny czas ucieczki do Egiptu. Dzięki dzisiejszej liturgii słowa zobaczymy wyraźnie, że taka wspólnota osób jest niezbędna nie tylko do przetrwania, ale także jest konieczna, aby móc wypełnić powierzone przez Boga powołanie.

Wsłuchajmy się więc w słowo Boże, które normuje dziś nasze rodzinne relacje miłości.


Ur. Świętego Szczepana - 26 grudnia
26-12-2013 15:03 • Ks. Stanisław Rząsa

Św. Szczepan, pierwszy męczennik, otworzył pochód wiernych, którzy nie wahali się przelać krwi za Chrystusa. Jednakże zarówno Szczepan, jak i tyle tysięcy męczenników nie uczynili tego siłą swojej woli. Autor Dziejów Apostolskich napisał, że dzisiejszy patron był „pełen łaski i mocy”. A to oznacza, że tylko Bóg może uzdolnić człowieka do takiej heroicznej postawy. Natomiast Ewangelista Mateusz doprecyzuje tę prawdę, pisząc, że to „Duch Ojca będzie mówił” przez człowieka, czyli że sam Bóg udzieli swoim wiernym stosownej pomocy i męstwa.

Niech zatem słowo Boże, które usłyszymy, uzdolni każdego z nas do zachowania wiary, nawet gdyby wymagało to od nas ofiary i heroizmu.

Msze św. w okresie Bożego Narodzenia
25-12-2013 22:00 • Ks. Stanisław Rząsa

Obchody Bożego Narodzenie rozpoczynamy Pasterką o godzinie 23.00 w intencji parafian. W Brzezinach o 21.30. Przed Pasterką będziemy śpiewać kolędy. Taca na Pasterce przeznaczona jest na fundusz obrony życia dziecka poczętego i na domy samotnej matki.

Msze św. w Boże Narodzenie i w uroczystość św. Szczepana tak jak w niedzielę. 

Boże Narodzenie - 25 grudnia
25-12-2013 14:57 • Ks. Stanisław Rząsa

Jan Chrzciciel, którego świadectwo pojawia się w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, jest tylko owym strażnikiem, o którym z kolei wspomina prorok Izajasz. Co prawda, ów strażnik absorbuje sobą innych, bo „wznosi okrzyki radosne”, ale jest tylko strażnikiem, a wydarzenie kulminacyjne stanowi powrót Pana. Św. Augustyn, pisząc komentarz do tej sytuacji, zauważa, że rzeczywiście „Jan jest głosem”. Ale natychmiast dodaje – „Czym jest głos bez słowa? Jest pustym dźwiękiem, który niczego nic oznacza. Głos bez słowa dźwięczy w uchu, ale nie przynosi pożytku dla serca”. Tym zaś Słowem jest Chrystus, prawdziwy Bóg i Człowiek.

Otwórzmy nasze serca na przyjęcie Słowa, a nie tylko na pojawiające się głosy.

 


Wigilia Bożego Narodzenia - 24 grudnia
24-12-2013 14:06 • Ks. Stanisław Rząsa

We wtorek Wigilia Bożego Narodzenia. Roraty o godz.7.00. Zachęcamy do licznego uczestniczenia w tych ostatnich roratach, szczególnie dzieci i młodzież gimnazjalną. Wigilia to wyjątkowa okazja do pojednania w naszych rodzinach i sąsiedztwie. Jest to czas szczególnej pamięci o ludziach biednych i samotnych. To dodatkowe miejsce przy stole wigilijnym może być zajęte przez kogoś zaproszonego do rodziny. Pamiętajmy także o tych, którzy odeszli do wieczności. Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy od odczytania fragmentu Ewangelii św. Łukasza o Bożym Narodzeniu. Pamiętajmy o wspólnej modlitwie i śpiewie kolęd. Pod żadnym pozorem nie podawajmy alkoholu na wigilijny stół. Tradycyjnie zachowajmy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

4 niedziela Adwentu - 22 grudnia
22-12-2013 13:53 • Ks. Stanisław Rząsa

W pierwszym czytaniu usłyszymy dziś o królu Judy Achazie, żyjącym w ósmym wieku przed Chrystusem. Król ten w niebezpieczeństwie nie zaufał Bogu, lecz liczył na własną przebiegłość. Zapłacił za to utratą niezależności państwa. Co więcej, bał się przyjęcia znaku pochodzącego od Boga, bo przewidywał, że mogłoby go to zbyt dużo kosztować. A tymczasem Syn Boży, który jest potomkiem Dawida, jest także Emmanuelem, czyli „Bogiem z nami”, jak nazwie Dziecię już nie prorok, a sam anioł. Znaku od Boga nie bał się przyjąć natomiast św. Józef. Dzięki ufnej wierze Opiekuna Jezusa, mogło narodzić się Dziecię, które daje prawdziwą wolność. Przyjmijmy i my teraz z ufnością słowo, które kieruje do nas Bóg.


III niedziela Adwentu - 15 grudnia
15-12-2013 14:56 • Ks. Stanisław Rząsa

Wielkie są dzieła Boga, który sam wychodzi naprzeciw człowiekowi, aby przynieść zbawienie. Cuda, których dokonuje Bóg, są porównywalne, według proroka Izajasza, do wspaniałości gór Libanu i Karmelu oraz do żyznej doliny Saronu. Kiedy więc nadejdzie Bóg, usunie kalectwo, cudownie przywróci zdrowie cierpiącym, a pośród wierzących znów zapanuje pomyślność. Proroctwo to w pełni zrealizowało się w Jezusie Chrystusie, o czym usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Dlatego potrzeba wytrwałości i cierpliwości w walce ze złem, bo, jak z kolei zauważył to św. Jakub, „przyjście Pana jest bliskie”.

Wsłuchajmy się więc z uwagą i radością w dzisiejsze słowo Boże, które przynosi nadzieję.


II niedziela Adwentu, Ur. Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 grudnia
08-12-2013 13:47 • Ks. Stanisław Rząsa

W II niedzielę Adwentu w tym roku przeżywamy uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP.

Bóg, stwarzając świat, powołał każdego człowieka do świętości, czyli do przyjaźni z samą Trójcą Świętą. Jednakże Szatan, będący ojcem kłamstwa, spowodował, że człowiek przez nieposłuszeństwo zerwał tę głęboką więź i „stał się nagi”, doświadczając własnej kruchości i niszczącej siły grzechu. Ale Bóg w swojej nieograniczonej miłości idzie dalej niż sięgać może zło. Wybiera Maryję na Tę, która będzie „pełna łaski”, aby dać światu Zbawiciela. Historia walki między łaską a grzechem powtarza się w życiu każdego wierzącego. Niech Słowo, które stało się Ciałem, pomoże nam dokonać właściwego wyboru strony, po której się opowiemy słowem i czynem.


I sobota miesiąca - 7 grudnia
07-12-2013 18:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę I sobota miesiąca, którą przeżywamy razem z Janem Pawłem II. Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi po Mszy św. wieczornej. Zapraszamy.

I piątek miesiąca - 6 grudnia
06-12-2013 17:57 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek przypada I piątek miesiąca. Msza św. roratnia o godz. 9.00, a do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18.00. Spowiedź dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania dla klasy II Gimnazjum o godz. 16.30, a dla klasy III Gimnazjum o godz. 17.00.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl