Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Zakończenie roku 2021 - 31 grudnia
31-12-2021 12:13 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek, 31 grudnia, ostatni dzień roku kalendarzowego. Podziękujemy Bogu za miniony czas, za dobro, którego w tym czasie doznaliśmy. Przeprosimy za błędy i odejścia od wiary i miłości. Odśpiewamy hymn: „Ciebie Boga wysławiamy”. Za odśpiewanie tego hymnu będzie można zyskać odpust zupełny. Wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy o godz. 16.00. Będziemy modlili się też w intencji zmarłych w mijającym roku. Zmarłych których chcemy polecić Panu Bogu, prosimy zgłaszać do kancelarii.

Na ten dzień Ks. Arcybiskup udzielił dyspensy od pokutnego charakteru.

Wizyta duszpasterska
27-12-2021 13:22 • Ks. Stanisław Rząsa

Wizytę duszpasterską przeprowadzimy zgodnie z wytycznymi. Po świętach będziemy sprawować Msze Święte w kościele o Boże błogosławieństwo dla naszych rodziny z poszczególnych ulic i odcinków naszych wiosek. Natomiast Ci, którzy życzą sobie wizytę duszpasterską w tradycyjnej formie np. potrzeba poświęcenia nowego domu, na tych Mszach świętych złożą informację na kartce z podaniem imienia i nazwiska, adresu i numeru telefonu. Indywidualnie umówimy się na wizytę z zachowaniem sanitarnej ostrożności.

Msze Święte o Boże błogosławieństwo sprawujemy o godz. 18.00 w wyznaczone dni. Na Mszy Świętej odmówimy modlitwę o błogosławieństwo. Na stoliku w świątyni znajdziemy obrazki kolędowe. Będzie również woda poświęcona w małych buteleczkach, jeśli nie mamy w domu. Z racji wizyty duszpasterskiej możemy złożyć ofiarę na utrzymanie świątyni.  Niestety z powodu epidemii i dużego zagrożenia nie możemy się spotkać indywidualnie jak w poprzednich latach dlatego zapraszamy do wspólnej modlitwy i kolędowania w świątyni.


Niedziela Świętej Rodziny - 26 grudnia
26-12-2021 16:38 • Ks. Stanisław Rząsa

Historia narodzin Samuela stanowi budujący przykład dla współczesnej rodziny. Powinna ona tworzyć domowy Kościół, w którym każdy ma do spełnienia swoją rolę. Podobnie było w życiu Świętej Rodziny z Nazaretu, która pielgrzymuje do Jerozolimy. Zwyczaj pielgrzymowania wypływał z przepisu zawartego w Księdze Powtórzonego Prawa, gdzie zobowiązuje się mężczyznę do nawiedzenia świątyni z okazji świąt: Przaśników, Tygodni i Namiotów. Zatem wędrówka Józefa do Miejsca Świętego wynikała z jego gorliwości religijnej i podporządkowania życia swojego i swoich bliskich Prawu Bożemu. Ten ważny moment w życiu Świętej Rodziny jest też zapowiedzią przyszłej misji Jezusa.

Wsłuchajmy się z wiarą w słowa życia, pozwólmy Bogu mówić do naszego serca.


Boże Narodzenie - 25 grudnia
25-12-2021 16:32 • Ks. Stanisław Rząsa

Biblijni prorocy przemawiali w imieniu Boga. Wypełniając ich zapowiedzi, Bóg zesłał swojego Syna – Jezusa, który jest ostatecznym Słowem Bożym. Syn Boży stał się Synem Człowieczym, przyjmując ciało z Maryi Dziewicy. Wraz z Nim nadeszło królestwo Boże, które przyniesie ludziom pokój, dobro i zbawienie. W Jezusie spełniają się Boże obietnice, w Nim dokonuje się oczyszczenie z grzechów. W Jego Osobie Bóg zsyła nam przebaczenie i okazuje miłosierdzie. Warunkiem przyjęcia królestwa Boga na ziemi i Jego miłosierdzia jest zerwanie ze złem, wyrzeczenie się przywiązania do grzechu.

Wsłuchajmy się w słowo Boże, aby nieustannie zgłębiać aktualny sens zawartych w nim pouczeń i coraz bardziej umacniać się w wierze.


Święta Bożego Narodzenia
25-12-2021 13:23 • Ks. Stanisław Rząsa

W pierwszy i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia Msze Święte będą sprawowane w naszej świątyni według stałego porządku. Drugi dzień świąt przypada w niedzielę 26 grudnia. Dlatego obchodzimy święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.

Pasterka
24-12-2021 13:15 • Ks. Stanisław Rząsa

W kościele obchody Bożego Narodzenie rozpoczynamy Pasterką. Również w tym roku ze względu na epidemię Pasterkę odprawimy dwa razy. Na godzinę 20.00 do kościoła zapraszamy rodziców z dziećmi. O godzinie 21.30 Pasterka w Brzezinach. A o godzinie 23.00 tradycyjnie Pasterka w intencji parafian. Taca na Pasterce przeznaczona jest na fundusz obrony życia dziecka poczętego i na domy samotnej matki. Zatroszczmy się, by jak pasterze w noc Bożego Narodzenia przybyć do Bożej Dzieciny.

Msze Święte roratnie
20-12-2021 16:18 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek, wtorek roraty o godz. 7.00. w środę i czwartek o godz. 18.00 i w piątek w Wigilię Bożego Narodzenia o godz. 7.00. W środę przed roratami Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, a w czwartek Godzinki o godz. 17.30.

IV Niedziela Adwentu - 19 grudnia
19-12-2021 13:05 • Ks. Stanisław Rząsa

Słowo Boże pomaga nam odkrywać wartość tego, co małe, słabe i ubogie. Z ubogiego Betlejem, którego nazwa oznacza „dom chleba”, będzie pochodził Ten, który stanie się chlebem dla ubogich, słabych, potrzebujących wsparcia. Do tego Bóg posłużył się Maryją, pokorną Służebnicą. Ona, niewiasta bez znaczenia i wpływów, uboga i cicha, swym zawierzeniem sprawiła, że Bóg objawił światu swe zbawienie. Bóg przez Nią i w Niej dokonał wielkich rzeczy, nadając zbawczą moc temu, co po ludzku znikome. Bo to, co małe w oczach świata, nie musi być takie w oczach Bożych.

Słuchając słowa Bożego, prośmy o serca wolne od pychy, która zamyka drogę łasce, abyśmy wraz z Maryją mogli wielbić Boga.


Rekolekcje adwentowe - 12 - 14 grudnia
13-12-2021 14:20 • Ks. Stanisław Rząsa

W  niedzielę 12 grudnia rozpoczynamy rekolekcje adwentowe w naszej parafii. Nauki rekolekcyjne na wszystkich Mszach Świętych wygłosi Ks. Tomasz Jarząbek z diecezji sosnowieckiej. Spowiedź od godz. 8.30 i po południu od 16.30. Zapraszamy do udziału!


III Niedziela Adwentu - 12 grudnia
12-12-2021 12:43 • Ks. Stanisław Rząsa

Kościół przypomina nam o miłości Boga, który zesłał na ziemię swego Syna. Jest to powód do radości niezmąconej, którą mamy odkrywać pośród trudów i zmagań. Czym jest radość i jak należy ją rozumieć, by nie pomylić jej z płytką wesołością, zabawą czy dobrym humorem? Prawdziwa radość jako dar Ducha Świętego pochodzi z czystości serca. Zdobywa się ją przez pobożną modlitwę. Jej owocami są: gorliwość i troskliwość, nastawienie oraz gotowość duszy i ciała do pełnienia z radosnym duchem wszelkiego dobra. Aby odkryć radość, musimy najpierw dostrzec wartość naszej codzienności oraz podjąć pracę nad swoimi wadami. Do tego prowadzi nas życie i nauczanie Jana Chrzciciela.

Wsłuchani w słowo Boże odkrywajmy radość z bliskości Pana.


Ur. Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 grudnia
08-12-2021 20:38 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. o godz. 7.30, 10.30 i popołudniowa roratnia o godz. 17.00. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 16.40. Godzinki o godz. 10.00. W Brzezinach msza św. o godz. 9.00. Na Msze św. o godz. 17.00 zapraszamy rodziców z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej. Będzie poświęcenie medalików. Rodzice sami zakupują dzieciom medaliki.

Zapraszamy na Mszę Świętą!

2 Niedziela Adwentu - 5 grudnia
05-12-2021 20:40 • Ks. Stanisław Rząsa

Słowo Boże uświadamia nam, że mamy zatrzymać się i zastanowić się nad sensem naszego życia, aby podjąć nawrócenie. Słowo, które stało się ciałem, zamieszka w Kościele. To do wspólnoty Kościoła prorok kieruje dziś słowa: „Podnieś się, Jeruzalem!”. Droga, by „podnieść się” i wrócić do Pana, ma dla każdego inną długość, bo przecież „każda dusza to inny świat”. Zatem droga powrotu do Boga jest dostępna dla każdego z nas i prowadzi do spotkania z Bożą miłością, która czyni wszystko nowe. I pragnie, abyśmy stawali się współpracownikami Pana w budowaniu Jego królestwa na ziemi.

Niech słowo Boże otworzy nasze serca na łaski, aby Pan mógł uczynić wielkie rzeczy dla każdego z nas i wyprostować zagmatwane ścieżki naszej codzienności.


I sobota miesiąca - 4 grudnia
04-12-2021 16:06 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę przypada I sobota miesiąca. Zapraszamy na Msze św. o godz. 18.00 i na nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

I piątek miesiąca - 3 grudnia
03-12-2021 16:05 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Msza Święta roratnia o godz. 9.00, a do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18.00. Spowiedź dla Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania – od  godz. 15.30. Następnie konferencja i Komunia Święta.

I czwartek miesiąca - 2 grudnia
02-12-2021 16:04 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwa o nowe powołania kapłańskie i zakonne z racji I czwartku miesiąca po Mszy Świętej wieczornej.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl