Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Modlitwa wypominkowa
31-10-2014 09:31 • Ks. Stanisław Rząsa

Przez cały listopad będziemy się wspólnotowo modlić za naszych zmarłych podczas tradycyjnych wypominków odmawiając różaniec przed Mszą świętą wieczorną. Kartki z wypisanymi imionami zmarłych, za których pragniemy się modlić, możemy składać do kancelarii.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy!

Spotkanie dla kandydatów do Sakramentu Bierzmowania
26-10-2014 14:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 26 października spotkanie dla Kandydatów do Sakramentu Bierzmowania w kościele o godz. 16.00, następnie różaniec o godz. 16.30.

30 niedziela zwykła - 26 października
26-10-2014 10:26 • Ks. Stanisław Rząsa

Komentarzem do dzisiejszych czytań, może być zdanie wyjęte z innego miejsca Biblii, a konkretnie z pierwszego Listu św. Jana. Apostoł stwierdza: „Jeżeli nie miłujesz brata, którego widzisz, jakże możesz miłować Boga, którego nie widzisz?”. Księga Wyjścia, której fragment dziś usłyszymy, przedstawi pewną kategorię ludzi, która jest pod szczególną troską Boga. Są to tzw. anawim Jahwe – ubodzy Pana, czyli ci odrzuceni przez świat, ale pokładający ufność w Bogu. Stąd więc wobec nich w sposób szczególny należy wypełnić przykazanie miłości, które zostało dane przez samego Chrystusa. Bo jak doprecyzuje to św. Paweł, tam gdzie jest cierpienie, tam jest szczególna obecność Boga.


29 niedziela zwykła - 19 października
19-10-2014 10:44 • Ks. Stanisław Rząsa

Pogański król Cyrus, żyjący w VI wieku przed Chrystusem, został nazwany przez Boga pomazańcem. Tytuł „pomazaniec” odnosi się w Biblii do tych władców, którzy mieli do spełnienia specjalną misję. Cyrus zaś między innymi wydał dekret zezwalający Izraelitom powrócić do Jerozolimy i odbudować świątynię. Przykład pogańskiego króla opisany w Księdze proroka Izajasza, jak również słowa Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii, pokazują, że każdy władca, nawet jeśli wydaje mu się, że może dowolnie dysponować życiem i dobytkiem poddanych, jest odpowiedzialny przed Bogiem. Jest tak dlatego, że to przecież Bóg jest Panem i Królem wszystkiego i to On rządzi światem w swojej opatrzności.

Niech zatem słowo Boże pomoże nam odczytywać naszą rzeczywistość w perspektywie wiary.


Św. Łukasza - Patrona Służby Zdrowia - 18 października
18-10-2014 08:30 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę, 18 października, w kalendarzu liturgicznym przypada święto świętego Łukasza Ewangelisty - Patrona pracowników Służby Zdrowia. Z tej okazji zapraszamy wszystkich Pracowników Służby Zdrowia na V Pielgrzymkę do Sanktuarium Św. Anny  w niedzielę 19 października o godz. 15.00. Gorącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie. 

Pielgrzymka nauczycieli i pracowników oświaty - 12 października
12-10-2014 14:41 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 12 października kolejna już V pielgrzymka nauczycieli i pracowników oświaty do Bazyliki św. Anny. Msza św. o godz. 15.00. Zapraszamy nauczycieli, pracowników oświaty i wszystkich zatroskanych o dobro szkoły do wspólnej modlitwy.

28 niedziela zwykła - 12 października
12-10-2014 08:22 • Ks. Stanisław Rząsa

Temat przewijający się dziś w czytaniach to uczta przygotowana człowiekowi przez samego Boga. W Biblii symbolika uczty zawsze zawiera głębokie przesłanie. Mówi ona bowiem o całkowitym przyjęciu do wspólnoty rodzinnej, a w relacji względem Boga, o usynowieniu. Symbol uczty ukazuje też dobroć Boga i Jego wielkie zaufanie, że dopuszcza człowieka do wręcz intymnej relacji. Każda Eucharystia jest taką ucztą, na której sam Chrystus usługuje człowiekowi, zastawiając obficie dwa stoły – stół słowa Bożego i stół swojego Ciała. Czy umiem przyjąć zaproszenie na tę ucztę, zaproszenie, które Bóg nieustannie wystosowuje do każdego z nas?

Przywdziejmy szatę łaski uświęcającej, by skorzystać z tego daru.


Modlitwa różańcowa
10-10-2014 09:20 • Ks. Stanisław Rząsa

Kończy się miesiąc październik, który – jak pamiętamy – jest poświęconym modlitwie różańcowej. Jeśli ktoś do tej pory nie był jeszcze w tym miesiącu na nabożeństwie różańcowym, to może to uczynić właśnie w tym tygodniu. Wykorzystajmy te dni, które nam zostały, aby w tej prostej, lecz głębokiej modlitwie uwielbiać Boga razem z Jego i naszą Matką i prosić o łaski potrzebne zarówno nam samym, jak i naszym bliskim. Żyjącym możemy wypraszać łaski potrzebne do dobrego przeżywania codzienności, zaś dla zmarłych możemy prosić o miłosierdzie, aby jak najszybciej mogli oglądać Boże oblicze w niebie. 

 

27 niedziela zwykła - 5 października
05-10-2014 13:06 • Ks. Stanisław Rząsa

Bardzo piękne w swym przesłaniu jest słowo Boże dane nam na dzień dzisiejszy. Zarówno Księga Izajasza, jak i Ewangelia według św. Mateusza podsuwają do rozważenia dwie przypowieści o winnicy. Z tej bardzo popularnej w Biblii formy przekazu wypływa fundamentalna i optymistyczna prawda – Bóg ukochał człowieka nade wszystko. Miłość Boga do człowieka jest tak wielka, że nie cofnął się przed ofiarowaniem swojego Syna, nawet wówczas, gdy Ten został odrzucony. Miłość Boga jest cierpliwa, troskliwa i pragnąca obdarowywać łaskami. Miłość jednak też zobowiązuje. Człowiek zawsze pozostanie dłużnikiem Boga.

Na ile jesteśmy w stanie, otwórzmy teraz nasze serca na miłość przychodzącą w słowie Bożym.


Odpust w Brzezinach - 5 października
05-10-2014 08:30 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 5 października odpust w Brzezinach o godz. 12.00 na uroczystość św. Franciszka. W tym dniu nie będzie Mszy św. w Woli Lisowskiej.

I piątek i I sobota miesiąca
02-10-2014 10:00 • Ks. Stanisław Rząsa

1.  W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Msza św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00.  Okazja do spowiedzi św. i do wynagradzania Sercu Pana Jezusa.

2.  W sobotę przypada I sobota miesiąca którą przeżywamy razem z Janem Pawłem II. Przed Mszą św. różaniec prowadzony przez Legion Maryi, a następnie Msza św. z kazaniem. Zachęcamy do udziału w tym nabożeństwie i do przeżywania I sobót miesiąca.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl