Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Zaproszenie do składania ofert
15-11-2015 18:22 • Ks. Stanisław Rząsa

Proboszcz Parafii Rzymskokalolickiej pw. Wniebowstąpienia Pańskiego zaprasza do złożenia oferty na: Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej: wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami, w tym studium wykonalności, w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.13.05.00-IZ.00-06-001/15 ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubelskiego w ramach Działania 13.5 Infrastruktura przedszkolna oraz pełnienie funkcji Menadżera Projektu (Zarządzanie Projektem) dla inwestycji pod nazwą "Lepsza dostępność do edukacji przedszkolnej dzięki utworzeniu przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Lisowie" zgodnie z "ZAPYTANIEM OFERTOWYM"

Z wyrazami szacunku
Ks. Stanisław Rząsa


© 2009 www.parafia.lubartow.pl