Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Zakończenie Roku 2019 - 31 grudnia
31-12-2019 13:44 • Ks. Stanisław Rząsa

We wtorek, 31 grudnia, podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym kościele, które będziemy celebrowali o godz. 16.00, podziękujemy Bogu – dobremu Ojcu, za miniony czas i za otrzymane dobro. Przeprosimy za popełnione grzechy. Będziemy również prosić o błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami i nad naszą Ojczyzną. Za publiczne odśpiewanie hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust zupełny. Msza św. w intencji zmarłych w 2019 roku. Zmarłych zgłaszamy do kancelarii.

Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa - 29 grudnia
29-12-2019 08:46 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa daje nam dziś niezwykle cenne i doskonałe w swej prostocie wskazówki dla życia rodzinnego. To szacunek dla żony i męża, szacunek dla ojca i matki oraz szacunek dla dzieci, bo każda osoba ma swoje istotne miejsce w rodzinie. Ponadto: wyrozumiałość i serdeczne współczucie, dobroć, cichość i cierpliwość, umiejętność wybaczania – cechy, których tak bardzo pragnęlibyśmy doświadczyć w stosunku do siebie, zwłaszcza kiedy pobłądzimy. Wtedy rodzina staje się dla wszystkich miejscem odpoczynku i wzrostu. Filarem życia rodzinnego są miłość i modlitwa, co pokazuje też dzisiejsza Ewangelia o ucieczce Świętej Rodziny do Egiptu.

Niech słowo Boże zamieszka w nas z całym swym bogactwem.


Wizyta duszpasterska
27-12-2019 12:30 • Ks. Stanisław Rząsa

Trwają doroczne odwiedziny duszpasterskie tzw. Kolędę. Odwiedzamy naszych parafian, by wspólnie pomodlić się z Wami i pobłogosławić Wasze domy. W Polsce przyjęcie księdza jest znakiem przynależności do wspólnoty parafialnej. Jeśli ktoś w wyznaczonym czasie nie może nas przyjąć, prosimy umówić się w innym, dogodnym dla Was terminie. Na stole stawiamy krzyż, zapaloną świecę i wodę poświęconą. Jeśli nie mamy wody poświęconej, prosimy o tym poinformować przed modlitwą. Dzieci i młodzież ucząca się przygotują zeszyty do religii. Kandydaci do bierzmowania z klasy VII i VIII oraz I Komunii Świętej przygotują indeksy.


Sakrament Chrztu w okresie Świąt Bożego Narodzenia
26-12-2019 13:23 • Ks. Stanisław Rząsa

Sakramentu Chrztu św. udzielimy w uroczystość św. Szczepana na Mszy św. o godz. 12.00 oraz w niedzielę Chrztu Pana Jezusa 12 stycznia. Dzieci zapisujemy w środę i czwartek od godz. 17.00.

Świętego Szczepana - 26 grudnia
26-12-2019 12:16 • Ks. Stanisław Rząsa

Słowo Boże mówi nam dziś o trudach, które zawsze napotykają chrześcijanie. Jest to nienawiść świata z powodu imienia Pańskiego – to zły burzy się przeciwko Panu Bogu. W Bogu jest jedność. Wytrwanie przy Nim sprawia, że Pan Bóg może przez nas czynić znaki i cuda. Ale wielu, ulegając pokusom złego, staje się wrogami Pana Boga i nas. Najbardziej bolesne jest to w najbliższych relacjach rodzinnych. Patrząc na Świętego Szczepana, o którym mówią dziś Dzieje Apostolskie, uczmy się od niego iść za Panem Jezusem, poddając się prowadzeniu Ducha Świętego i modląc się za tych, którzy nas nie rozumieją, i których my nie rozumiemy.

Składane na tacę ofiary będą przeznaczone na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Niech słowo Boże, które usłyszymy, kształtuje nasze serca i umysły.


Boże Narodzenie - 25 grudnia
25-12-2019 10:46 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Bóg zawsze dotrzymuje słowa. Jego słowo jest godne zaufania, pełne miłosierdzia i łaski. Niesie ludziom wyzwolenie i zbawienie, radość i pokój. Dlatego prorok Izajasz tak wychwala Bożego posłańca, który przynosi ludziom radosną nowinę, że wypełnia się obietnica dana człowiekowi w raju. Pan Bóg przemawia do nas przez Syna – Jezusa Chrystusa, jak przypomina dziś autor Listu do Hebrajczyków. Słowo Boże niesie światłość, która ma moc pokonać wszelkie mroki ludzkiego życia.

Słuchajmy słowa Bożego całym sercem, aby je przyjąć w swoim życiu. Niech Pan Bóg się rodzi i mieszka w naszych sercach przez swoje słowo


Msze Święte w Boże Narodzenie
24-12-2019 06:34 • Ks. Stanisław Rząsa

Obchody Bożego Narodzenie rozpoczynamy Pasterką o godzinie 23.00 w intencji parafian. W Brzezinach o 21.30. Przed Pasterką będziemy śpiewać kolędy. Taca na Pasterce przeznaczona jest na fundusz obrony życia dziecka poczętego i na domy samotnej matki.

Msze św. w Boże Narodzenie i w uroczystość św. Szczepana tak jak w niedzielę.

Wigilia Bożego Narodzenia - 24 grudnia
24-12-2019 06:32 • Ks. Stanisław Rząsa

We wtorek Wigilia – wyjątkowy dzień i okazja do pojednania i szczególnej pamięci o ludziach biednych i samotnych. Pamiętajmy także o tych, którzy odeszli do wieczności. Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy od odczytania fragmentu Ewangelii św. Łukasza o Bożym Narodzeniu. Następnie wspólna modlitwa, łamanie się opłatkiem i śpiew kolęd. Nie podawajmy alkoholu na wigilijny stół. Tradycyjnie zachowajmy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

IV niedziela Adwenty - 22 grudnia
22-12-2019 06:26 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsza liturgia słowa pokazuje nam, jak bardzo ważna jest czujność serca w słuchaniu słowa Bożego. Księga Izajasza mówi o królu judzkim Achazie. Lekceważy on słowo proroka – Bożą pomoc, i idzie drogą własnych, błędnych kalkulacji, jeszcze do tego pozorując pokorę wobec Pana Boga. Ewangelia przedstawia dialog Anioła z Józefem. Józef jest zasłuchany w słowo Boże, rozpoznaje je i za nim podąża. Wzgardzone przez Achaza słowo, zapowiadające przyjście Emmanuela – upragnionego „Boga z nami”, staje się faktem.

Pozwólmy Panu Bogu działać w naszych sercach poprzez Jego słowo.


III Niedziala Adwentu - grudnia
15-12-2019 15:29 • Ks. Stanisław Rząsa

Utrudzeni codziennymi troskami jesteśmy jak współcześni proroka Izajasza: całym sercem wołamy o Zbawiciela, który nas wyprowadzi z utrapień i sprawi, że radość serca będzie naszym udziałem. Chrystus jest naszą oczekiwaną radością. On zdejmuje z nas krępujące więzy grzechu, smutku i znużenia. Otwórzmy Zbawicielowi drzwi do naszego życia, aby uleczył ból, oczyścił nas, otworzył nam oczy i serca na Jego głos, aby radość zmartwychwstania i piękno życia Ewangelią stały się naszym udziałem. W Chrystusie każda pustynia staje się przepięknym, pełnym życia ogrodem, a człowiek nabiera odwagi i radości.

Otwórzmy nasze serca na słowo Boże, które ma moc przemienić serce każdego z nas.


Ur. Niepokalanego Poczęcia NMP, II Niedziela Adwentu - 8 grudnia
08-12-2019 13:10 • Ks. Stanisław Rząsa

Zły duch potrafi tak zareklamować człowiekowi grzech – nieposłuszeństwo wobec Pana Boga – że człowiek go kupi, myśląc, że dobrze zainwestował w przyszłość. Gdy brak wyraźnego oparcia się na słowie Bożym, wpadamy w ręce złego. Księga Rodzaju trafnie opisuje subtelność kuszenia i jego skutki: naszą bezbronną nagość wobec popełnionego zła. Znaleźliśmy jednak łaskę u Boga. Przez Maryję – która zechciała słuchać słowa Bożego, być Mu posłuszną i przyjąć trud macierzyństwa, które zmieniało, a nawet komplikowało Jej ludzkie plany.

Patrząc na Maryję, przyjmijmy słowo Boże z wielką otwartością serca. Pozwólmy Panu Bogu zmieniać nasze plany tak, by On mógł uczynić nasze życie wolnym od ciężarów zła, spełnionym i szczęśliwym.


I sobota miesiąca - 7 grudnia
07-12-2019 22:37 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę przypada I sobota miesiąca. Zapraszamy na Msze św. o godz. 18.00 i na nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

I piątek miesiąca - 6 grudnia
06-12-2019 22:36 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek przypada I piątek miesiąca. Msza Święta roratnia o godz. 9.00, a do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18.00. Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania z klasy VIII mają spowiedź od godziny 15.30 i o godz. 16.00 konferencja i Komunia Święta.

Msze święte roratnie
02-12-2019 22:39 • Ks. Stanisław Rząsa

Roraty odprawiamy codziennie o godz. 7.00. Pół godziny przed roratami, godzinki do Najświętszej Maryi Panny. Dodatkowo roraty dla dzieci i młodzieży w środę i czwartek o godz. 18.00. Zachęcamy, aby dzieci przychodziły na roraty z lampionami.

I Niedziela Adwentu - 1 grudnia
01-12-2019 22:03 • Ks. Stanisław Rząsa

U progu Adwentu słowo Boże wzywa nas do czujności. Nadchodzi Chrystus, który jest spełnieniem pragnień obecnych w sercu każdego człowieka. Pragnienie wspólnoty z Panem Bogiem i Kościołem zauważalne jest już w Księdze proroka Izajasza z VIII wieku przed Chrystusem. Święty Paweł Apostoł natomiast podkreśla, że teraz jest już właściwy czas na podjęcie decyzji i spotkanie. Spotkanie, które nie jest przelotnym minięciem się w biegu, ale jednością serc – przyjaźnią: „przyobleczeniem się w Chrystusa”. Ewangelia zaznacza, że czas jest dla nas darem i zaproszeniem do wejścia w relację z Panem Bogiem i wspólnotą Kościoła.

Otwórzmy się na Bożą łaskę – przygotujmy nasze serca na spotkanie z Panem Jezusem w słowie Bożym, Komunii św. i w całym naszym codziennym życiu.


Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl