Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
IX niedziela zwykła - 29 maja
29-05-2016 14:12 • Ks. Stanisław Rząsa

Od starożytności dokonywano schematycznego podziału wśród ludzi na pogan, żydów i chrześcijan. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii jako wzór do naśladowania stawia setnika z Kafarnaum, uważanego za poganina. Pan Bóg bowiem ocenia według wiary, a nie według przynależności do grupy społecznej. Trzeba przyjąć postawę Salomona, który znając ludzką słabość, staje przed Bogiem i z pokorą uznaje wyższość tych, którzy uważani byli za pogan. Święty Paweł podkreśla, że już w latach 60. po Chrystusie chrześcijanie dali się zwieść obcym naukom, które nie miały nic wspólnego z Ewangelią. 

Niech dzisiejsze słowo Boże nauczy nas stawania w pokorze wobec bliźniego.


Oktawa Bożego Ciała
27-05-2016 13:59 • Ks. Stanisław Rząsa

W oktawie Bożego Ciała procesja wokół kościoła. Nie sprawiajmy Chrystusowi zawodu obojętnością, ale pokażmy, że z Nim chcemy się jednoczyć. Dzieci pierwszokomunijne przeżywają biały tydzień. Prosimy o obecność lektorów i ministrantów. Apelujemy do rodziców o przychodzenie na procesję z małymi dziećmi do sypania kwiatków. Zatroszczmy się o piękno naszych procesji i o przeżycia religijne naszych małych dzieci.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - 26 maja
26-05-2016 13:57 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek uroczystość Bożego Ciała. W naszym kościele Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 17.00. W naszym mieście organizujemy jedną procesję w tym roku procesja rozpocznie się w Bazylice św. Anny. Procesja wyruszy o godz. 10.30. Następnie Msza św. przy kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Msza św. rozpocznie się około godz. 11.45. Dzieci pierwszokomunijne udają się na procesję w strojach liturgicznych. Taca w uroczystość Bożego Ciała jest przeznaczona na budowę centrum Jana Pawła II. Udział w procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest obecny pośród nas i w naszym życiu. Niech nas w tę uroczystość nie zabraknie.

I Komunia Święta - 22 maja
22-05-2016 14:50 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 22 maja I Komunia Święta na Mszy św. o godz. 12.00. Niezainteresowanych I Komunią Świętą prosimy, by przybyli na inna godzinę Mszy Świętej. Spowiedź przed I Komunią świętą w sobotę od godziny 9.00 do 9.50

Niedziela Trójcy Świętej - 22 maja
22-05-2016 13:47 • Ks. Stanisław Rząsa

W Starym Testamencie trudno było mówić o Bogu Trójjedynym, gdyż prawda ta nie została jeszcze wtedy objawiona. Dlatego mądrość, o której usłyszymy w Księdze Przysłów, może być rozumiana jako boski przymiot. Można wysnuć taki wniosek z faktu, że autor tej księgi, opisując ją, stwierdza, że była stworzona i towarzyszyła przy stwarzaniu świata. To późniejsze pisma żydowskie utożsamiły mądrość – o której tu mowa – z „duchem Boga”. Dopiero Święty Paweł
i Święty Jan mogli mówić o jednym Bogu, ale w trzech Osobach. W czasach, w których żyli,  Boże objawienie dokonało się już w pełni w osobie Jezusa Chrystusa.

            Słuchając dziś słowa Bożego, starajmy się uwielbić Pana Boga za Jego mądrość.


Święto Matki Kościoła
16-05-2016 12:17 • Ks. Stanisław Rząsa

 

W poniedziałek – drugi dzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, obchodzimy święto Matki Kościoła. Msze św. o godz. 7.30, 10.30 i po południu o godz. 17.00. W Brzezinach o godz. 9.00.
Zachęcamy do udziału we Mszy świętej. 

W poniedziałek – drugi dzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, obchodzimy święto Matki Kościoła. Msze św. o godz. 7.30, 10.30 i po południu o godz. 17.00. W Brzezinach o godz. 9.00.

Zachęcamy do udziału we Mszy świętej. 

 

Rocznica I Komunii Świętej - 15 maja
15-05-2016 14:24 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 15 maja przeżywamy rocznicę I Komunii św. o godz. 12.00. Spowiedź dla dzieci i chętnych w sobotę od godz. 17.00.

Zesłanie Ducha Świętego - 15 maja
15-05-2016 10:09 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsza liturgia słowa może nastręczać pewnych trudności z umiejscowieniem czasowym Zesłania Ducha Świętego, bowiem rozpiętość czasowa dotycząca tego wydarzenia jest znaczna. Dzieje Apostolskie powiedzą, że miało to miejsce pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a Święty Jan zaznaczy, że już w dniu zmartwychwstania Chrystus posłał swego Ducha na Apostołów. Jednakże między tymi dwiema relacjami nie ma sprzeczności. Tchnienie Ducha Świętego jest bowiem darem zmartwychwstałego Chrystusa, dla którego nie ma czasu i przestrzeni. To człowiek zanurzony jest w ziemskich realiach i nie potrafi poruszać się bez określenia czasu i przestrzeni. Zesłanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy jest więc niejako widzialną pieczęcią tego, co się dokonało już w Poranek Wielkanocny.

            Otwórzmy nasze serca i umysły na dar Ducha Świętego.


Odpust parafialny - 8 maja
08-05-2016 12:38 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 8 maja uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, nasz odpust parafialny. Gromadzimy się i zapraszamy nasze rodziny szczególnie na sumę odpustową o godz. 12.00. Odprawi ją i wygłosi kazanie ks. Prałat Wojciech Pęcherzewski. W tym dniu nie będzie Mszy św. w kaplicach.

Wniebowstąpienie Pańskie - 8 maja
08-05-2016 12:11 • Ks. Stanisław Rząsa

Relacja Świętego Łukasza zawarta w Dziejach Apostolskich oraz w Ewangelii czytana podczas dzisiejszej uroczystości nie jest tylko faktograficznym opisem wydarzeń, które miały miejsce 40 dni po zmartwychwstaniu Chrystusa. Komentarz teologiczny do tego wydarzenia podaje nam List Świętego Pawła do Efezjan. Bóg Ojciec posadził swojego Syna po swojej prawicy w niebie. Każdy człowiek wierzący w Pana Jezusa powołany jest do tego, by po śmierci przebywać razem z Nim. Zbawienie bowiem ma stać się udziałem każdego chrześcijanina.

            Z uwagą wsłuchajmy się teraz w słowo Boże.


Nabożeństwo majowe
01-05-2016 12:41 • Ks. Stanisław Rząsa

Zapraszamy wszystkich parafian do wspólnej modlitwy z Maryją, naszą Matką, Królową i Orędowniczką. Codziennie nabożeństwa majowe, w dni powszednie o godz. 17.30, a w niedzielę o godz. 16.30.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl