Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
17 niedziela zwykła 30 lipca
29-07-2017 11:26 • Ks. Stanisław Rząsa

Głównym tematem dzisiejszych czytań jest dar mądrości Bożej. Księga Królewska stawia przed nami postać Salomona, który jako młody, wstępujący na tron władca, prosi Pana Boga o mądrość. Chce być królem sprawiedliwym, dlatego prosi o dar, który pozwoli mu odróżniać dobro od zła. Wierność sprawiedliwości jest bowiem najważniejszym obowiązkiem króla. Mądrość w Nowym Testamencie utożsamiona jest ze zdolnością wytrwałego zabiegania o zdobycie królestwa Bożego, którego obrazem jest ewangeliczna perła oraz skarb ukryty w roli. Dlatego Święty Paweł w Liście do Rzymian powie, że chrześcijanin to człowiek, który nie lęka się o swoją przyszłość, ale z wiarą prosi Pana Boga, by przygotował go na jej przyjęcie.

Prośmy więc z wiarą, by Pan Bóg otworzył nasze serca na przyjęcie Jego słowa.


Poświęcenie pojazdów
23-07-2017 09:07 • Ks. Stanisław Rząsa

W lipcu wspominamy św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Z tej racji w niedzielę 23 lipca będzie poświęcenie pojazdów po Mszy św. o godz. 10.30, 12.00 i 17.00 oraz modlitwa o bezpieczeństwo dla wszystkich ich użytkowników. Pojazdy do poświęcenia ustawiamy na parkingu. W Polsce każdego roku jest prowadzona akcja po hasłem: „1 grosz za 1 km przejechany bez wypadku”. Pieniądze przeznaczone są na zakup transportu dla misjonarzy. Takie grosze będzie można złożyć do puszki w przyszłą niedzielę.

16 niedziela zwykła - 23 lipca
23-07-2017 08:35 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsze pierwsze czytanie i Ewangelia uczą nas prawdy o sprawiedliwości Bożej, która zostanie wymierzona w czasie, o którym zadecyduje Pan Bóg. Ewangeliczny obraz chwastu i pszenicy symbolizuje ludzi złych i dobrych, którzy żyją obok siebie. Kościół na ziemi obejmuje sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Dlatego chrześcijanin nie powinien nikogo potępiać, bo ostatecznego osądu dokona Pan Bóg po śmierci każdego z nas. Abyśmy jednak byli zdolni do nieustannego przebaczenia i pełnienia dobrych czynów, otrzymaliśmy Ducha Świętego, który modli się w nas i wstawia za nami u Pana Boga, o czym powie Święty Paweł w Liście do Rzymian.

Przyjmijmy z wiarą słowo Boże, które uzdolni nas, by nie osądzać innych, zanim nie dokona tego Pan Bóg.


15 niedziela zwykła - 16 lipca
16-07-2017 08:59 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsze teksty biblijne mówią o istocie słowa Bożego, które posiada moc przemiany świata. Jednak człowiek może go nie przyjąć. Jak deszcz, który nawadnia ziemię, ale niewykorzystany przez rolnika okazuje się bezużyteczny, tak również słowo Pana może zostać zlekceważone i nie wydać owocu. Człowiek wiary, który wsłuchuje się w słowo Boże i kształtuje według niego swoje życie, może być pewny obfitego plonu, nawet jeśli w danym momencie nie rozumie dokonujących się wydarzeń. Święty Paweł w Liście do Rzymian powie nawet, że choć ludzie nie mogą uniknąć cierpień na ziemi, a ucieczka przed nimi jeszcze bardziej wzmaga ich siłę, to tym, co pozwala nam zachować spokój, jest wiara, że Pan Bóg, zabierając nas do siebie, położy kres cierpieniu.

Otwórzmy nasze serca dla ziarna słowa Bożego, aby wydało w nas obfity owoc.


14 niedziela zwykła - 9 lipca
09-07-2017 08:24 • Ks. Stanisław Rząsa

Powołaniem Narodu Wybranego było oczekiwanie na Mesjasza. Izraelici doświadczani licznymi niepowodzeniami wyczekiwali czasu pokoju i chwały, który miał nastać dzięki sprawiedliwemu i skromnemu królowi, przybywającemu na osiołku, a nie na koniu, jak dumni władcy tego świata. Prawdopodobnie zapowiedź ta stanowiła krytykę rządów kapłanów, którzy często niegodnie w tamtym czasie sprawowali władzę polityczną. Proroctwo z Księgi Zachariasza, będące orędziem nadziei, wypełniło się w osobie Jezusa, łagodnego i pokornego Baranka, który oddał swoje życie za życie świata. Dzięki temu otrzymaliśmy życie w Duchu Świętym, które wyraża się w postawach i czynach odpowiadających godności dziecka Bożego, o czym powie Święty Paweł w Liście do Rzymian.

            Prośmy Pana Boga, aby otworzył nasze serca na swoje słowo.


Czas wakacji i urlopów
08-07-2017 08:38 • Ks. Stanisław Rząsa

Niech trwające wakacje, zwłaszcza naszych dzieci i młodzieży, staną się okazją do pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Miejmy odwagę pogłębiania swojej wiary i miłości do Pana Boga poprzez modlitwę, poprzez udział w niedzielnej Mszy Świętej, a także poprzez nawiedzanie sanktuariów. Zapraszamy także do udziału we Mszy Świętej w dni powszednie.

I piątek miesiąca - 7 lipca
07-07-2017 11:18 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Msza Święta do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Spowiedź przed Mszą św.

13 niedziela zwykła - 2 lipca
02-07-2017 11:15 • Ks. Stanisław Rząsa

Ewangelia powie nam dzisiaj o solidarności Pana Jezusa z głosicielami Jego nauki oraz z tymi, którzy świadczą o niej pobożnym i prawym życiem. Misja takich ludzi jest kontynuacją działalności Pana Jezusa. Kto wspiera głosiciela Ewangelii w pracy misyjnej, pomaga samemu Chrystusowi, który na sądzie ostatecznym doceni najdrobniejszy gest miłości. Starotestamentalną zapowiedzią tej ewangelicznej postawy jest osoba Szunemitki z Księgi Królewskiej. Potrzeba serca skłoniła ją, by udzielić gościny prorokowi Elizeuszowi, za co została nagrodzona upragnionym potomstwem. Święty Łukasz w Liście do Rzymian doda, że przez chrzest dokonuje się moralna odnowa człowieka, która uzdalnia nas do postawy służby wobec bliźnich.

            Jako czyn miłosierdzia przyjmijmy z wiarą słowo, które Pan Bóg do nas kieruje.

 

I sobota miesiąca - 1 lipca
01-07-2017 10:42 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę przypada I sobota miesiąca. Zapraszamy na Mszę św. wieczorną i na nabożeństwo fatimskie do Niepokalanego Serca Maryi.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl