Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Niedziela Palmowa - 29 marca
29-03-2015 13:22 • Ks. Stanisław Rząsa

Proroctwo Izajasza, które usłyszymy w pierwszym czytaniu, mówi o wielkim cierpieniu i zniewagach, jakie miał doznać Sługa Jahwe, którym jest Jezus Chrystus. I rzeczywiście proroctwo to spełniło się bardzo dokładnie. Usłyszymy o tym w Ewangelii według św. Marka, która z kolei jest opisem męki i śmierci Chrystusa. Warto jednak w dzisiejszych czytaniach zauważyć element ogromnego zaufania, jakie ma Syn Boży do swojego Ojca. Jezus bowiem wie, że „wstydu nie dozna”. I tak też się stało. Św. Paweł napisze w Liście do Filipian, że „Bóg wywyższył Chrystusa nad wszystko i darował Mu imię ponad wszelkie imię”.

            Słuchając bogatej dzisiaj liturgii słowa, uczmy się posłuszeństwa Bogu we wszystkim, co On nam daje.

Rekolekcje wielkopostne
27-03-2015 14:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. Rekolekcje wygłosi ks. Roman Skowron. Pamiętajmy, że obowiązkiem chrześcijanina jest udział w rekolekcjach i spowiedź wielkanocna. Dlatego dołóżmy starań, by nie zaniedbać tego szczególnego czasu. Rekolekcje wraz ze Spowiedzią będą w piątek i sobotę. Plan rekolekcji wysłaliśmy do każdej rodziny. Jest łatwy do zapamiętania. Zarówno w piątek i w sobotę Msze św. z naukami dla starszych o godz. 9.00 i 17.00, dla dzieci o godz. 12.00. Dzieci w piątek przyjdą na rekolekcje ze szkoły. W sobotę proszę rodziców, by zatroszczyli się o obecność dzieci, gdyż wiele dzieci zaniedbuje udział w drugim dniu rekolekcji. Rodziców z małymi dziećmi zapraszamy w sobotę o godz. 12.00. Msza dla młodzieży o godz. 18.30, również dla tych którzy pracują. W Brzezinach o godz. 10.30. Zmobilizujmy się nawzajem do uczestniczenia w rekolekcjach. Spowiadamy w piątek i sobotę. Nie odkładajmy spowiedzi na niedzielę, bo to byłby znak naszego duchowego zaniedbania i braku zainteresowania rekolekcjami. 


Sakrament Chrztu Świętego
26-03-2015 14:10 • Ks. Stanisław Rząsa

Sakrament Chrztu naszym dzieciom będzie udzielany w Poniedziełek Wielkanocny na Mszy św. o godz. 12.00. Dzieci zgłaszamy do kancelarii w srodę lub czwartek o godz. 17.00.

Uroczystość Zwiastowania NMP - 25 marca
25-03-2015 13:54 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msze św. o godz. 7.00 i 18.00. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 17.40. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

Życie – wielki dar Stwórcy jest święte od poczęcia w łonie matki aż do śmierci, domaga się poszanowania i obrony. Pamiętajmy, że nikt oprócz Boga nad tym darem nie ma władzy. Troszczmy się o szacunek dla każdego życia ludzkiego i o pomoc tym którzy doświadczają krzyża niepełnosprawności. 

V niedziela Wielkiego Postu - 22 marca
22-03-2015 09:49 • Ks. Stanisław Rząsa

Św. Jan mówi dziś o chwale, której doznaje Syn Człowieczy. Chwała ta sprzeczna jest z logiką ludzką, gdyż Chrystus doznaje jej przez to, że nastanie jedność wszystkich ludów, bez względu na pochodzenie czy też status społeczny. Co więcej, chwałą Syna Człowieczego była Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. Na to uwielbienie Boga trzeba nam spojrzeć w perspektywie proroctwa, które wypowiedział Jeremiasz, zaznaczając, że gdy nastanie stosowny czas, Bóg zawrze z ludźmi nowe przymierze. Trzeba nam jednak pamiętać, że zarówno chwała, jak i owo nowe przymierze mogło się zrealizować jedynie przez posłuszeństwo Chrystusa. Pisze o tym autor Listu do Hebrajczyków.

            Niech zatem będzie Bóg uwielbiony poprzez nasze posłuszeństwo Jego słowu.


Wspomnienie św. Józefa - 19 marca
19-03-2015 09:29 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek obchodzimy Uroczystość Św. Józefa. Spełnił On szczególna role wobec Jezusa, będąc Jego opiekunem. W tym dniu będziemy się szczególnie modlić za ojców i opiekunów rodzin. Niech św. Józef wyprasza każdemu z nich łaskę dobrego spełniania powierzonych mu obowiązków troski o rozwój i świętość własnej rodziny i innych osób powierzonych ich opiece. Wstawiennictwu św. Józefa będziemy również powierzać wszystkie osoby zmarłe noszące jego imię w intencji zbiorowej Mszy św. o godz. 18.00. Naszych zmarłych zgłaszamy do kancelarii.

Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale
18-03-2015 12:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W okresie Wielkiego Postu:

- W piątek Droga Krzyżowa o godz. 16.30 dla dzieci, a o godz. 17.15 dla starszych i młodzieży. Zmobilizujmy się do udziału. Młodzież przygotowująca się do Sakramentu Bierzmowania jest zobowiązana przynajmniej raz uczestniczyć w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach.

- W niedzielę Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00. Po Gorzkich Żalach msza św. bez kazania. Zachęcamy do udziału w tym pięknym nabożeństwie. 

IV niedziela Wielkiego Postu - 15 marca
15-03-2015 09:21 • Ks. Stanisław Rząsa

Przez dzisiejsze czytania przewija się motyw wiary. Już stary Kronikarz, kończąc drugą swoją księgę, z żalem zauważa, że „naczelnicy Judy, kapłani i lud” żyli na sposób pogański, a więc utracili wiarę w jednego Boga. Ta apostazja od wiary sprowadziła na naród izraelski karę w postaci zburzenia Jerozolimy i długotrwałej niewoli babilońskiej. Również czytania z Nowego Testamentu bardzo dobitnie podkreślają dziś znaczenie wiary. Św. Jan pisze, że tylko ci, którzy będą prawdziwie wierzącymi, dostąpią zbawienia. Natomiast św. Paweł wyjaśnia, że wiara jest darem i trzeba o nią prosić, ale też trzeba z nią współpracować i ją pogłębiać.

            W tę Niedzielę Laetare przyjmijmy więc z radością i wiarą słowo Boże.

III niedziela Wielkiego Postu - 8 marca
08-03-2015 11:04 • Ks. Stanisław Rząsa

Jednym z zasadniczych pytań, które trzeba dziś postawić w kontekście czytań liturgicznych, jest to: kim jest człowiek? Z pomocą przychodzi Księga Wyjścia, która przedstawia Dekalog. Te dziesięć zdań to nie tylko prosty system praw i obowiązków ludzi czczących Boga. Dekalog świadczy o wielkiej godności każdego człowieka i stoi na jej straży. Jak wielka jest ta godność, świadczy, że za każdego człowieka Chrystus został ukrzyżowany i stał się dla jednych zgorszeniem, a dla innych głupstwem, jak zaznaczy to św. Paweł. Nic więc dziwnego, że Ewangelia opisze nam gniew samego Boga, który dotyka niszczących świętą godność człowieka, a której symbolem jest świątynia.

            Zaufajmy i uwierzmy słowu, które przychodzi nas oczyścić.


I czwartek, piątek i sobota
05-03-2015 14:53 • Ks. Stanisław Rząsa

Zachęcamy wszystkich do włączenie się w codzienną liturgię Mszy św., szczególnie w I czwartek miesiąca, kiedy modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne, w I piątek miesiąca na Mszę św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00 i w I sobotę miesiąca na Mszę św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi o godz. 18.00.

II niedziela Wielkiego Postu - 1 marca
01-03-2015 08:26 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa drugiej niedzieli Wielkiego Postu jest swoistego rodzaju przewodnikiem topograficznym po górach biblijnych. Księga Rodzaju wskazuje na wzgórze w krainie Moria, utożsamiane w tradycji żydowskiej z górą świątynną w Jerozolimie. List do Rzymian nie wymienia wprost żadnej góry, ale słuchając go, wiemy, że w tle jawi się góra Kalwaria, na której Bóg wydał „własnego Syna”. I wreszcie Ewangelia prowadzi nas dziś na górę Przemienienia, czyli górę Tabor. Góra w Piśmie Świętym jest miejscem objawień Boga, kultu i składania ofiar. Symbolizuje także moc Boga i Jego potęgę. Wyraża też trud i wysiłek człowieka w drodze ku Bogu.

            Dajmy poprowadzić się dziś słowu na góry naszego życia, aby doświadczyć Bożej obecności.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl