Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Uroczystość Św. Ap. Piotra i Pawła - 29 czerwca
29-06-2014 13:39 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzieje Apostolskie opisują historię pierwszych wspólnot chrześcijańskich. Wydarzenie, którego opis dziś usłyszymy, miało miejsce około 40 roku po Chrystusie, w kontekście prześladowania chrześcijan przez Heroda Agryppę. Oto na przykładzie św. Piotra spełnia się obietnica, którą dał wcześniej Jezus o odrzuceniu i prześladowaniu uczniów. Dlatego św. Piotr, a wraz z nim i inni uczniowie, muszą być pewni, że zrealizuje się również obietnica, którą wypowiedział Chrystus pod Cezareą Filipową, a która dotyczyła wiecznego trwania Kościoła. Wspólnota wierzących jest wspólnotą należącą do Chrystusa, dlatego nie może ją pokonać żadne zło.

Umocnijmy się tą prawdą, płynącą z dzisiejszej liturgii słowa.


Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa - 27 czerwca
27-06-2014 13:37 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza św. wotywna o godz. 7.00 i 18.00. Z racji uroczystości nie obowiązuje nas post od potraw mięsnych. Zakończenie Roku Szkolnego w Brzezinach o godz. 8.00, a dla dzieci ze szkoły im. Jana Pawła II o godz. 9.00.

Zakończenie Oktawy Bożego Ciała - 26 czerwca
26-06-2014 08:42 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek zakończenie oktawy Bożego Ciała o godz. 18.00. Najpierw Msza św., a następnie procesja. Na zakończenie oktawy w procesji pójdziemy ulicami osiedla Kopernika – ul. Kosmonautów i ul. Północną powrócimy do Kościoła. I ołtarz przy ul. Kosmonautów przygotują Kółka Różańcowe z Lubartowa, II przy posesji Szkoły przygotują uczniowie szkoły Jana Pawła II, III ołtarz na rogu ulic Kosmonautów i Północnej przygotuje Legion Maryi i IV ołtarz na rogu ulic Północnej i Kopernika przygotują Kółka Różańcowe z Lisowa. Rozpoczęcie Mszy św. o godz. 18.00. 

12 niedziela zwykła - 22 czerwca
22-06-2014 08:37 • Ks. Stanisław Rząsa

Liturgia słowa przynosi nam dziś pewność, że Bóg troszczy się o tych, którzy Mu bezgranicznie ufają. Przekonał się o tym prorok Jeremiasz, działający w okresie upadku królestwa judzkiego i będący prorokiem trudnych czasów. Mimo że miał wielu wrogów, nie załamał się w wierze i ufności, za co Bóg hojnie go wynagrodził. W podobnym tonie wypowiedziana została zachęta do wierności przez samego Jezusa w dzisiejszej perykopie ewangelicznej, która stanowi część Jego misyjnej mowy. Pan Jezus nie krył przed Apostołami, że czekają ich prześladowania. Nie krył także, że za wierność do końca, czeka ich nagroda, którą jest sam Bóg.

Przyjmijmy więc dziś z wdzięcznością pokrzepiające słowo Boże.


Oktawa Bożego Ciała
20-06-2014 13:35 • Ks. Stanisław Rząsa

W oktawie Bożego Ciała Msza św. o godz. 18.00 i procesja wokół kościoła. Nie sprawiajmy Chrystusowi zawodu obojętnością, ale pokażmy, że z Nim chcemy się jednoczyć. Prosimy o obecność lektorów i ministrantów. Apelujemy do rodziców o przychodzenie na procesję z małymi dziećmi do sypania kwiatków. Zatroszczmy się o piękno naszych procesji i o przeżycia religijne naszych małych dzieci.

Zakończenie oktawy w czwartek 26 czerwca procesją ulicamiu naszego osiedla.

Uroczystość Bożego Ciała - 19 czerwca
19-06-2014 13:34 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek uroczystość Bożego Ciała. W naszym kościele Msze św. o godz. 7.30, 9.00 i 17.00. W naszym mieście organizujemy jedną procesję w tym roku procesja rozpocznie się od Bazyliki św. Anny. Procesja wyruszy o godz. 10.30. Następnie Msza św. przy Kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Msza św. rozpocznie się około godz. 11.45. Mszę Świętą odprawi Ks. Biskup Józef Wróbel. Taca w uroczystość Bożego Ciała jest przeznaczona na budowę centrum Jana Pawła II. Udział w procesji jest publicznym wyznaniem wiary w to, że Jezus jest obecny pośród nas i w naszym życiu. Niech nas w tę uroczystość nie zabraknie.

Niedziela Najświętszej Trójcy - 15 czerwca
15-06-2014 08:18 • Ks. Stanisław Rząsa

Dogmat o Bogu Trójjedynym jest fundamentalną prawdą naszej wiary. Stary Testament nie znał jeszcze tej terminologii, ale do Boga Jahwe odnosił już określenia, które później zostały zdefiniowane jako przymioty Boskie. I tak na górze Synaj, o czym usłyszymy w pierwszym czytaniu, Bóg objawia się Mojżeszowi jako Pan miłosierny, cierpliwy, bogaty w łaskę, a także wierny. Kto wierzy w Ojca, Syna i Ducha, o czym z kolei zapewni nas dzisiaj Ewangelia, nie zostanie potępiony. Natomiast ci, którzy nie przyjmują ofiarowanej przez Boga miłości, która objawiła się w Synu, sami wykluczają się ze zbawienia.

Oby dzisiejsze słowo Boże rozbudziło w nas niezachwianą wiarę.


Sakrament Bierzmowania - 12 czerwca
12-06-2014 08:20 • Ks. Stanisław Rząsa

Sakrament Bierzmowania będzie udzielony naszej młodzieży w czwartek o godzinie 17.00. Tego dnia po raz drugi będziemy przeżywać Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. Sakrament Bierzmowania udzieli Ks. Biskup Ryszard Karpiński. Ks. Biskup zwykle przywozi ciekawe pozycje książkowe, szczególnie poleca albumy o Świętym Janie Pawle II w promocyjnych cenach. Zapraszamy nie tylko rodziny kandydatów do Sakramentu Bierzmowania ale całą wspólnotę parafialną na godz. 17.00. Będzie okazja do wspólnej modlitwy nie tylko za kandydatów do Sakramentu Bierzmowania, ale i za powołanych do kapłaństwa.

Święto Matko Kościoła - 9 czerwca
09-06-2014 08:09 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek w drugi dzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, obchodzimy święto Matki Kościoła. Msze św. o godz. 7.30, 10.30 i po południu o godz. 17.00. Zachęcamy do udziału we Mszy świętej. W Brzezinach o godz. 9.00.

Zesłanie Ducha Świętego - 8 czerwca
08-06-2014 07:56 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsza liturgia słowa opisuje wydarzenie, które miało miejsce podczas Święta Tygodni. Aby lepiej zrozumieć, jaką wartość ma ten epizod dla wierzących, trzeba odnieść się do wspomnianego święta. Zwano je także Świętem Żniw, a Żydzi mówiący językiem greckim nazywali je Pentakoste. Było to, obok Paschy, jedno z najważniejszych świąt w Izraelu. I właśnie w tym dniu Jezus zsyła na Apostołów obiecanego wcześniej Ducha Świętego. To tchnienie Ducha jest zatem żniwem zmartwychwstania Mesjasza i przynosi obfite owoce w postaci pokoju, który Biblia nazywa szalom. Zwrot szalom to nie tylko pozdrowienie, ale to pełnia wszelkiego błogosławieństwa.

Niech więc Bóg mocą Ducha, przez słuchanie słowa, udzieli i nam tego pokoju.


Poświęcenie pól.
02-06-2014 14:57 • Ks. Stanisław Rząsa

W Wincentowie we wtorek 17 czerwca o godz. 18.00.

Wniebowstąpienie Pańskie - 1 czerwca
01-06-2014 12:13 • Ks. Stanisław Rząsa

Święty Łukasz, autor Dziejów Apostolskich w prosty sposób opowiedział, co wydarzyło się w Jerozolimie czterdzieści dni po zmartwychwstaniu. Opisał fakt wniebowstąpienia Jezusa. Natomiast św. Paweł w hymnie uwielbienia Boga w Liście do Efezjan, którego fragment dziś usłyszymy, daje teologiczną wykładnię tego wydarzenia. Znajduje się tam fundamentalna prawda wiary chrześcijańskiej – Bóg „wskrzesił Chrystusa z martwych i posadził po swojej prawicy”. W języku biblijnym zwrot „siedzieć po prawicy” oznacza mieć tę samą władzę i tę samą godność. A zatem Chrystus jest Bogiem. Dzisiejsze czytania to wielkie wyznanie wiary.

Wsłuchajmy się w słowo Tego, który, jak powie św. Mateusz, ma wszelką władzę na niebie i na ziemi.


Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl