Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Informacje o parafii
22-10-2009 20:19 • Ks. Stanisław Rząsa

Rzymskokatolicka Parafia pod wezwaniem Wniebowstąpienia w Lubartowie została utworzona na mocy dekretu z dnia 21.05.1998 roku przez Arcybiskupa Metropolitę Lubelskiego Józefa Życińskiego. Została ona wydzielona z parafii Świętej Anny w Lubartowie.
Budowę kościoła rozpoczęto w 1995 r. (arch. Wojciech Kożuchowski z Lublina, kierownik budowy - Piotr Juszczyński, realizator ks. Andrzej Tokarzewski proboszcz parafii św. Anny). Od 21.V.1998 roku budowę kontynuował ks. proboszcz Stanisław Rząsa. Plebania wybudowana w latach 1999-2001. Wieża kościoła została zbudowana w 2002 roku. Kościół został konsekrowany 13 maja 2018 roku przez Księdza Arcybiskupa Stanisława Budzika. W latach 2019 -2020 dokonano termomodernizacji budynku kościoła.


W latach 2011 -2013 wybudowano Budynek Centrum Pomocy "Otoczmy troską życie" im. Karola Wojtyły w którym działa Zakłąd Rehabilitacji Leczniczej. W latach 2017 - 2018 rozbudowano wiatę po dawnym Kółku Rolniczym w którym mieści się Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Małego Karola.

Parafia w 1998 roku liczy około 1000 rodzin, czyli 3650 osób.

Obecnie (2022 r.) wg Urzędu Skarbowego zameldowanych jest 4130 osób, a wg kartoteki parafialnej nie więcej niż 3700 osób z tego około 300 osób mieszka poza parafią ze względu na pracę, a są zameldowani w parafii. 


© 2009 www.parafia.lubartow.pl