Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
30 niedziela zwykła - 29 października
29-10-2017 11:41 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Jezus, mówiąc dzisiaj o obowiązku miłości Pana Boga i bliźniego, odwołuje się do starotestamentalnych zapisów z Księgi Powtórzonego Prawa oraz Księgi Kapłańskiej. W przeciwieństwie do ówczesnych rabinów, Pan Jezus, jako pierwszy, łączy te przykazania. Jego wypowiedź o podwójnym prawie miłości jest streszczeniem nauki Starego i Nowego Przymierza. Te dwa przykazania miłości stały się moralną i duchową osią chrześcijaństwa. Złączenie ich w jedno prawo wskazuje na współzależność: jeśli nie kochamy Pana Boga, nie jesteśmy też w stanie kochać człowieka. Dlatego Święty Paweł zachęca, byśmy głosili Ewangelię słowem oraz czynną miłością bliźniego.

 Przyjmijmy Pana przychodzącego do naszych serc w słowie Bożym.


30 niedziela zwykła - 29 października
29-10-2017 11:36 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Jezus, mówiąc dzisiaj o obowiązku miłości Pana Boga i bliźniego, odwołuje się do starotestamentalnych zapisów z Księgi Powtórzonego Prawa oraz Księgi Kapłańskiej. W przeciwieństwie do ówczesnych rabinów, Pan Jezus, jako pierwszy, łączy te przykazania. Jego wypowiedź o podwójnym prawie miłości jest streszczeniem nauki Starego i Nowego Przymierza. Te dwa przykazania miłości stały się moralną i duchową osią chrześcijaństwa. Złączenie ich w jedno prawo wskazuje na współzależność: jeśli nie kochamy Pana Boga, nie jesteśmy też w stanie kochać człowieka. Dlatego Święty Paweł zachęca, byśmy głosili Ewangelię słowem oraz czynną miłością bliźniego.

Przyjmijmy Pana przychodzącego do naszych serc w słowie Bożym.


Wizytacja kanoniczna naszej parafii - 5 listopada
28-10-2017 14:32 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 5 listopada przeżywamy wizytację kanoniczną. Będziemy gościli Ks. Arcybiskupa Stanisława Budzika. To niezwykle ważny dzień dla naszej parafii. Program wizytacji jest następujący:

- godz. 7.25 powitanie Ks. Arcybiskupa przed kościołem i Msza św. z krótkim sprawozdaniem i homilią wygłoszoną przez Ks. Arcybiskupa.

- godz. 9.00 Msza św. w Brzezinach sprawowana przez Ks. Arcybiskupa

- godz. 10.30 Msza św. z homilią wygłoszoną przez Ks. Arcybiskupa

- godz. 11.30 spotkanie Ks. Arcybiskupa z Radą Duszpasterską i przedstawicielami grup parafialnych w Sali Centrum Pomocy

- godz. 12.00 Msza św. z homilią sprawowana przez Ks. Arcybiskupa

Postarajmy się o obecność, by przeżyć radosne spotkanie z naszym Pasterzem i wsłuchać się w Jego wskazanie skierowane do naszej wspólnoty parafialnej.


29 niedziela zwykła - 22 października
22-10-2017 08:36 • Ks. Stanisław Rząsa

Cyrus, pogański władca, o którym będzie mowa w pierwszym czytaniu, zostanie określony przez Pana Boga, jako „Jego pasterz”, ponieważ realizuje zamysł Boży wobec Izraela. Wsławił się w starożytności niezwykłym humanizmem, dlatego poszczególne ludy przez niego podbijane chętnie przyjmowały jego władzę jako wyzwolenie spod panowania despotycznych władców. W przeciwieństwie do pogańskiego władcy faryzeusze z Nowego Testamentu czuli się dotknięci nauką Jezusa i zagrożeni utratą władzy i pozycji społecznej. Postanowili więc zastawić na niego sidła, poruszając drażliwy temat płacenia podatku. Święty Paweł powie jednak, że nie można nie głosić Ewangelii, a najlepszymi jej świadkami są żyjący nią na co dzień chrześcijanie.

Niech więc słowo Boże kształtuje nasze życie, by mogło przyczynić się do wzrostu królestwa Bożego na ziemi.


28 niedziela zwykła - 15 października
15-10-2017 08:25 • Ks. Stanisław Rząsa

W Izraelu znany był zwyczaj powiadamiania gości zaproszonych na ucztę, że przygotowania zostały zakończone, a gospodarz oczekuje ich przybycia. Temat uczty podjęty przez Pana Jezusa w Ewangelii kierował uwagę Jego słuchaczy na czasy mesjańskie. Już bowiem Stary Testament opisywał zbawienie jako ucztę mesjańską. Jednak tę pogodną wizję zakłócały zapowiedzi proroków o odrzuceniu Izraela. Przypowieść Pana Jezusa doskonale obrazuje etapy historii zbawienia: najpierw odrzucenie Bożej łaski przez Żydów, a następnie dostąpienie łaski przez pogan. Święty Paweł, dziękując Filipianom za troskę, powoła się na hojność Pana Boga, zapowiadając, że On zaspokoi wszelkie ich potrzeby.

Przyjmijmy z wiarą słowo Boże, którym dobry Bóg chce nakarmić nasze dusze.


Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania
14-10-2017 11:12 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 29 października spotkanie dla Klasy II i III Gimnazjum w kościele o godz. 16.00, a dla klasy VII szkół podstawowych po Mszy świętej o godzinie 12.00.

Odpust w kaplicy w Brzezinach - 8 października
08-10-2017 12:53 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 8 października odpust w kaplicy w Brzezinach. Msza św. odpustowa ku czci Świętego Patrona o godz. 12.00. Odprawi ją i wygłosi odpustowe kazanie Gwardian Klasztoru Ojców Kapucynów w Lubartowie Ojciec Dariusz Miastowski. Zapraszamy!

27 niedziela zwykła - 8 października
08-10-2017 08:58 • Ks. Stanisław Rząsa

Właściciele galilejskich winnic często pochodzili spoza Palestyny, dlatego zostawiali winnice pod opieką dzierżawców, spodziewając się należnych sobie plonów. Pieśń o winnicy z pierwszego czytania opowiada o niewdzięczności Narodu Wybranego, odrzucającego miłość Pana Boga i Jego prawa. Podczas gdy prorok zwraca uwagę na niewdzięczność całego narodu, Pan Jezus, w zainspirowanej tą pieśnią przypowieści o złych dzierżawcach, podkreśli szczególną odpowiedzialność przywódców narodu. Odrzucenie przez nich Chrystusa jest skazaniem budowli Kościoła na ruinę oraz postawieniem siebie i innych w sytuacji realnego niebezpieczeństwa utraty zbawienia. Uczciwa praca w winnicy wymaga jedynie pokornego pełnienia woli swego Pana, o czym powie Święty Paweł w drugim czytaniu.

Otwórzmy nasze serca na dar słowa Bożego, aby mogło w nas wzrastać jak w dobrej winnicy.


I sobota miesiąca - 7 października
07-10-2017 10:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę przeżywamy I sobotę miesiąca. Zapraszamy na nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi połączone z różańcem o godz. 17.30 i na Mszę św. o Niepokalanym Serca Maryi.

I piątek miesiąca - 6 października
06-10-2017 12:34 • Ks. Stanisław Rząsa

W I piątek miesiąca sprawujemy Mszę św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Pragniemy rozszerzać kult Najświętszego Serca Pana Jezusa, dlatego szczególnie zapraszamy na Mszę o godz. 9.00. Zachęcamy starszych do spowiedzi od godz. 8.30 i do odprawiania 9 pierwszych piątków miesiąca, natomiast kandydaci do Sakramentu Bierzmowania mają spowiedź św. - klasa II Gimnazjum od godz. 16.45, a klasa III od 17.15.

Poświęcenie różańców
01-10-2017 14:13 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę 1 października poświęcenie różańców dzieciom przygotowującym się do I Komunii Świętej w czasie Mszy św. o godz. 12.00. Różańce są do nabycia w sklepiku przy bazylice św. Anny. 

26 niedziela zwykła - 1 października
01-10-2017 08:50 • Ks. Stanisław Rząsa

Starotestamentalna nauka proroka Ezechiela o możliwości odpokutowania złych czynów, by uzyskać Boże przebaczenie, była zapowiedzią ewangelicznego nawrócenia, jako warunku otrzymania zbawienia. Symbolem tego nawrócenia stali się celnicy i nierządnice, uchodzący za najbardziej oddalonych od Pana Boga. Początkowo buntowali się, ale ostatecznie przyjęli i wypełnili wolę Stwórcy. Ich przeciwieństwem są przywódcy narodu izraelskiego. Ci, którzy w pierwszej kolejności mieli dostosować swoje życie do wymagań Ewangelii, sprzeciwili się Panu Bogu i odrzucili Pana Jezusa. W tym kontekście Święty Paweł zachęca Filipian, by umacniali swoją wiarę i wzajemną jedność, które są niezbędne do budowania wspólnoty składającej się z ludzi słabych i grzesznych.

Wysłuchajmy z wiarą słowa Bożego. Pan Bóg nie chce naszej śmierć, ale byśmy się nawrócili i żyli z Nim w jedności.


Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl