Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Wizyta duszpasterska
31-12-2016 15:53 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę zakończyliśmy wizytę duszpasterską. Składamy serdeczne Bóg Zapłać za przyjecie i okazaną nam życzliwość i za złożone ofiary. W tym roku chcemy kontynuować prace związane z wystrojem naszego kościoła. Mamy już zamówiony projekt malowania kościoła i stacji drogi krzyżowej. Po wykonaniu projektu przedstawimy go wszystkim wiernym.

Zakończenie 2016 roku - 31 grudnia
31-12-2016 15:16 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę zakończenie roku 2016. Podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno błagalnego podziękujemy Bogu za miniony czas, za dobro, którego w tym czasie doznaliśmy. Przeprosimy za błędy i słabości. Odśpiewamy hymn: „Ciebie Boga wysławiamy”. Za odśpiewanie tego hymnu będzie można zyskać odpust zupełny. Wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy na godz. 16.00. Będziemy modlili się też w intencji zmarłych w mijającym roku. Zmarłych prosimy zgłaszać do kancelarii.

Święto Św. Szczepana - 26 grudnia
26-12-2016 15:40 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek Uroczystość św. Szczepana, pierwszego męcznnika. Msze św. wg porządku niedzielnego. Poświęcenie owsa na Mszy Świętej o godz. 10.30 i 12.00. Ofiary składane na tacę przeznaczone na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Dzisiejsze czytania wytrącają nas ze spokojnej i radosnej atmosfery Betlejem, a wprowadzają w rzeczywistość konfliktów i prześladowań, które wpisują się w dzieje Kościoła od początku jego istnienia. Zostały zapoczątkowane przez religijnych przywódców narodu izraelskiego, którzy nie potrafili przyjąć wiary w Jezusa jako Boga. Jednak pośród tych doświadczeń uczniowie Chrystusa wezwani są do wytrwałości w wierze, ponieważ od tego zależy zbawienie i życie wieczne. Święty Szczepan jako pierwszy doświadczył tego, co Pan Jezus zapowiedział swoim naśladowcom.

Przyjmijmy więc z wiarą słowo Boże na pokrzepienie naszych serc, aby godzina naszej śmierci dopełniła w nas podobieństwo do Chrystusa.

Sakrament Chrztu Świętego
26-12-2016 09:18 • Ks. Stanisław Rząsa

Sakramentu Chrztu św. udzielimy w uroczystość św. Szczepana na Mszy św. o godz. 12.00, a także w niedzielę Chrztu Pańskiego 8 stycznia. 

Boże Narodzenie - 25 grudnia
25-12-2016 12:31 • Ks. Stanisław Rząsa

Kontekst pierwszego czytania nawiązuje do upadku Babilonii w VI w. przed Chr. Prorok Izajasz zapowiada nadejście nowej ery Bożego królowania, które przyniesie pokój, dobro i zbawienie. Pan pocieszy swój lud doświadczany cierpieniem. Wypełnieniem zapowiedzi prorockich jest objawienie się Słowa Bożego dla zbawienia świata, które dokona się przez zaprowadzenie nowego porządku łaski, w miejsce starego porządku prawa. Pan Bóg, który przez całe ludzkie dzieje szukał osobistej więzi z człowiekiem, ostatecznie objawił się przez własnego Syna. Najpiękniejszym słowem Boga Ojca do człowieka jest osoba Jego Syna, Jezusa Chrystusa, odblask istoty Najwyższego.

Otwórzmy teraz nasze serca na słowo Boże, które chce nas przemieniać, ponieważ jesteśmy wezwani, aby być jak Ojciec. 

Wigilia i Pasterka
24-12-2016 12:30 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę Wigilia - wyjątkowa okazja do pojednania w naszych rodzinach i sąsiedztwie. Jest to czas szczególnej pamięci o ludziach biednych i samotnych. To dodatkowe miejsce przy stole wigilijnym może być zajęte przez kogoś zaproszonego do rodziny. Pamiętajmy także o tych, którzy odeszli do wieczności. Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy od odczytania fragmentu Ewangelii św. Łukasza o Bożym Narodzeniu. Pamiętajmy o wspólnej modlitwie i śpiewie kolęd. Pod żadnym pozorem nie podawajmy alkoholu na wigilijny stół. Tradycyjnie zachowajmy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Obchody Bożego Narodzenie rozpoczynamy Pasterką o godzinie 23.00 w intencji parafian. W Brzezinach o 21.30. Przed Pasterką będziemy śpiewać kolędy. Taca na Pasterce przeznaczona jest na fundusz obrony życia dziecka poczętego i na domy samotnej matki.

Rekolekcje Adwentowe
19-12-2016 13:56 • Ks. Stanisław Rząsa

Zapraszamy do udziału w rekolekcjach adwentowych w dniach od 18 do 20 grudnia. Towarzyszyć nam będą relikwie bł. Karoliny Kózkówny. Spowiedź w poniedziałek i wtorek.


IV Niedziela Adwentu - 18 grudnia
18-12-2016 10:45 • Ks. Stanisław Rząsa

Dzisiejsze czytania liturgiczne skupiają się na prawdzie, że w Panu Jezusie wypełniają się proroctwa mesjańskie. Postać króla Achaza z pierwszego czytania jest przykładem braku ufności w potęgę Pana Boga. Odrzuca on propozycję proroka, gdyż nie wierzy w moc Pana Boga i jednocześnie obawia się, że wobec oczywistego znaku musiałby zmienić swoje plany. Niezależnie jednak od jego postawy znak zostaje zapowiedziany. Będą nim narodziny dziecka, Emmanuela, którego matką będzie panna. Ewangelista Mateusz, cytując proroctwo Izajasza, wyraźnie stwierdził, że wypełniło się ono w Chrystusie i Jego Dziewiczej Matce.

Przyjmijmy teraz słowo Boże z wdzięcznością, jak Niepokalana Matka.


?Zabawki na Misje?
12-12-2016 11:26 • Ks. Stanisław Rząsa

 

„Zabawki na Misje” 
– pod takim hasłem Parafia Wniebowstąpienia Pańskiego w Lubartowie i uczniowie Szkoły Podstawowej w Brzezinach  rozpoczęli tegoroczny adwent. Nawiązaliśmy łączność z misjonarzem ks. Markiem Konradem, który pochodzi z bliskiej miejscowości Tarło i pracuje w Papui Nowej Gwinei. W akcję zbierania funduszy oraz zabawek i przyborów szkolnych dla dzieci z Papui Nowej Gwinei zaangażowali się parafianie, uczniowie z rodzicami, oraz pracownicy szkoły w Brzezinach. Efektem podjętych działań było zgromadzenie i wysłanie 136 kg zabawek i przyborów szkolnych. Dzięki tej zbiórce dzieci doświadczyły radości dzielenia się z potrzebującymi a cała akcja była pięknym podsumowaniem Roku Miłosierdzia i wprowadzeniem w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Naszym działaniom towarzyszyła myśl Św. Jana Pawła II,  który mówił: „Człowiek jest wielki nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”. 
Patrząc na ofiarność i zaangażowanie dzieci i dorosłych w akcję obdarowywania dzieci z Afryki, jesteśmy przekonani, że nie była ona jednorazowa bo potrzebujących pomocy jest bardzo wielu. Wierzymy, że przekazane upominki pomogą misjonarzowi Ks. Markowi w pracy z dziećmi i sprawią choć trochę radości obdarowanym. Wszystkim za okazaną pomoc - Bóg zapłać!
Katechetka SP w Brzezinach – K. Jędryszka

„Zabawki na Misje” – pod takim hasłem nasza parafia zatroszczyła się o pomoc dzieciom z krajów misjyjnych. Nawiązaliśmy łączność z misjonarzem ks. Markiem Kondradem, który pochodzi z bliskiej miejscowości Tarło i pracuje w Papui Nowej Gwinei. W akcję zbierania funduszy oraz zabawek i przyborów szkolnych dla dzieci z Papui Nowej Gwinei zaangażowali się parafianie, nauczyciele, uczniowie z rodzicami oraz pracownicy szkoły w Brzezinach. Efektem podjętych działań było zgromadzenie i wysłanie 136 kg zabawek i przyborów szkolnych. Dzięki tej zbiórce dzieci doświadczyły radości dzielenia się z potrzebującymi a cała akcja była pięknym podsumowaniem Roku Miłosierdzia i wprowadzeniem w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Naszym działaniom towarzyszyła myśl Św. Jana Pawła II,  który mówił: „Człowiek jest wielki nie przez to co ma, lecz przez to czym dzieli się z innymi”. Patrząc na ofiarność i zaangażowanie dzieci i dorosłych w akcję obdarowywania dzieci z Afryki, jesteśmy przekonani, że nie była ona jednorazowa bo potrzebujących pomocy jest bardzo wielu. Wierzymy, że przekazane upominki pomogą misjonarzowi Ks. Markowi w pracy z dziećmi i sprawią choć trochę radości obdarowanym. Wszystkim za okazaną pomoc - Bóg zapłać!

 

III niedziela Adwentu - 11 grudnia
11-12-2016 13:24 • Ks. Stanisław Rząsa

Treścią przewodnią dzisiejszych czytań jest wezwanie do nadziei, bo przyjście Pana jest pewne. W pierwszym czytaniu prorok Izajasz zapowiada pełnię błogosławieństwa dla narodu, który czci Pana Boga. Czas smutku i utrapienia przeminie, a gorące wołanie uciemiężonego ludu zostanie wysłuchane. Kontynuację przesłania Starego Testamentu odnajdujemy w dzisiejszej Ewangelii, w której Pan Jezus, oczekiwany Mesjasz, spełnia proroctwo Izajasza o uzdrowieniu chorych i uwolnieniu od wszelkich słabości. Żywa nadzieja powrotu Chrystusa na ziemię wymaga dzisiaj od chrześcijan wypracowania cnoty cierpliwości, o której mówi Święty Jakub w drugim czytaniu.

Słuchajmy z nadzieją słowa Pana, gdyż ma ono moc uzdolnić nas do ofiarowania życia dla sprawy królestwa Bożego na ziemi.


Ur. Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 grudnia
08-12-2016 15:01 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Nie jest to święto zobowiązujące nas do udziału we Mszy św., ale serdecznie zapraszamy wszystkich do uczczenia Matki Bożej. Roraty o godz. 7.00 i wieczorem o godz. 18.00. Na Mszy św. o godz. 18.00 poświęcenie medalików dzieci z klasy III. Rodziców prosimy o przygotowanie swoim dzieciom medalików.

II niedziela Adwentu - 11 grudnia
04-12-2016 08:20 • Ks. Stanisław Rząsa

Myślą przewodnią dzisiejszych czytań jest powszechność zbawienia. W Narodzie Wybranym trwało oczekiwanie na władcę, który wyzwoli swój lud. Proroctwa wskazywały, że Mesjasz będzie pochodził z królewskiego rodu Dawida, jednak dynastia Dawida miała zostać zniszczona i pozbawiona powodów do chluby. Odrośl, pęd, gałązka, o której mówi prorok Izajasz w pierwszym czytaniu, jest symbolem ubóstwa i słabości, w jakich miał pojawić się przyszły władca. Jego radością i rozkoszą będzie okazywanie Panu Bogu szacunku pełnego czci i podziwu. Cześć okazywana Panu Bogu jest jednym z dobrych owoców, o których mówi Święty Jan Chrzciciel w dzisiejszej Ewangelii. Natomiast Święty Paweł wskazuje na potrzebę wzajemnej troski i życzliwości, ponieważ Chrystus został posłany do obrzezanych i nieobrzezanych.

Wysłuchajmy z wiarą słowa Bożego, abyśmy mogli wydać owoc godny nawrócenia.


I sobota miesiąca - 3 grudnia
03-12-2016 15:30 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę przypada I sobota miesiąca, którą przeżywamy razem z Janem Pawłem II. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 i na Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi po Mszy św. 

I piątek miesiąca - 2 grudnia
02-12-2016 15:29 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Msza św. roratnia o godz. 9.00, a do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18.00. Okazja do spowiedzi świętej.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06 07

© 2009 www.parafia.lubartow.pl