Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Oktawa Bożego Ciała
31-05-2013 15:16 • Ks. Stanisław Rząsa

W oktawie Bożego Ciała Msza św. o godz. 18.00 i procesja wokół kościoła. Nie sprawiajmy Chrystusowi zawodu obojętnością, ale pokażmy, że z Nim chcemy się jednoczyć. Dzieci pierwszokomunijne przeżywają biały tydzień. Prosimy o obecność lektorów i ministrantów. Apelujemy do rodziców o przychodzenie na procesję z małymi dziećmi do sypania kwiatków. Zatroszczmy się o piękno naszych procesji i o przeżycia religijne naszych małych dzieci.

Uroczystość Trójcy świętej - niedziela 26 maja
26-05-2013 15:08 • Ks. Stanisław Rząsa

Święty Jan Ewangelista adaptuje słowa Księgi Przysłów o Mądrości Bożej do Chrystusa Pana. On jest drogą, która prowadzi do drzewa życia i On jest drzewem życia, o których wspomina w innym miejscu Księga Przysłów. Podobnie Święty Paweł mówi nam, że pokój z Bogiem uzyskujemy przez Jezusa Chrystusa i miłość rozlaną w sercach naszych przez Ducha Świętego. Bóg w Trójcy Jedyny angażuje się, aby dać nam życie i uchronić nas od tego wszystkiego, co prowadzi do śmierci. Czy w naszej wolności jesteśmy gotowi do skorzystania z okazji, by przyjąć mądrość i odrzucić przemoc, co więcej, nie zlęknąć się przemocy ze względu na nadzieję ofiarowaną nam przez Boga? Bóg w Trójcy Jedyny jest dla nas wyzwaniem nie tylko intelektualnym, ale przede wszystkim moralnym. Nasza wiara sprawdza się każdego dnia w relacjach z ludźmi.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym obchodzimy Dzień Matki. Serdeczną pamięcią obejmujemy nasze drogie mamy, te żyjące i te, które Pan Bóg przywołał już do siebie. Dziękujemy za ich dobre serca i ręce, a także prosimy o potrzebne łaski w ich codziennym trudzie. 


Święto Matki Kościoła - 20 maja
20-05-2013 13:19 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek – drugi dzień Uroczystości Zesłania Ducha Świętego, obchodzimy święto Matki Kościoła. Msze św. o godz. 7.30, 10.30 i po południu o godz. 17.00. Zachęcamy do udziału we Mszy świętej. W Brzezinach o godz. 9.00. Mamy wolne intencje 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego- 19 maja
19-05-2013 12:31 • Ks. Stanisław Rząsa

Szum, który spadł z nieba, był znakiem podwójnym. Dla Apostołów oznaczał namaszczenie Duchem Świętym i mocą do dawania świadectwa. Dla mieszkańców Jerozolimy był zwołaniem świętym, aby usłyszeli wielkie dzieła Boże. Bez względu na język i kulturę każdy mógł od Apostołów usłyszeć zaproszenie do przyjęcia Chrystusa do własnego serca. Dar Ducha Świętego umacnia człowieka, aby z miłością wypowiedział słowa: „Jezus jest Panem”. To deklaracja miłości i oddanie się na służbę Ewangelii. To przyjęcie łaski odpuszczenia grzechów i głoszenie tego innym. To nadzieja przebywania z Chrystusem w niebie, gdzie nie ma już łez i gdzie wszystko jest chwałą Boga. Niech te biblijne lektury umocnią naszą wiarę i komunię z Bogiem, i z braćmi w wierze.


Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - 12 maja
12-05-2013 10:53 • Ks. Stanisław Rząsa

Wniebowstąpienie Pańskie, zgodnie z relacją świętego Łukasza zarówno w Dziejach Apostolskich jak i w jego Ewangelii, to ostatnie ukazanie się Chrystusa Pana Apostołom, w trakcie którego Zbawiciel nakazał im trwać w Jerozolimie na modlitwie aż do chrztu Duchem, gdy otrzymali moc dawania świadectwa o Chrystusie Zbawicielu. Pan Jezus uniósł się do nieba, aby uświadomić Apostołom, jak powie Święty Paweł w Liście do Efezjan, że odtąd siedzi po prawicy Ojca na wyżynach niebieskich. Jednak równocześnie jest Głową Kościoła, który jest Jego Ciałem. Paweł Apostoł zachęca nas, byśmy dzisiaj przyjęli Ducha Świętego i wielbili, i błogosławili Boga tak jak Apostołowie po wniebowstąpieniu Chrystusa Pana.


Nabożeństwo Droga Światła - sobota 11 maja
11-05-2013 13:38 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę 11 maja nabożeństwo „Droga Światła” o godz. 20.00 w naszym kościele. To nabożeństwo wzorowane na drodze krzyżowej, polega na przeżywaniu czternastu stacji – spotkań Chrystusa Zmartwychwstałego z uczniami. Serdecznie zapraszamy.

VI niedziela Wielkanocna - 05 maja
05-05-2013 13:55 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Jezus mówi do Apostołów, że warunkiem przyjęcia Go do własnego życia jest miłość i zachowanie Jego nauki. On sam jest tym, który prowadzi nas do niebieskiego Jeruzalem. To, co było przed Nim, to znaczy przymierze z jednym tylko narodem, trzeba przewartościować w świetle miłości do Niego. Dlatego w pierwszym czytaniu usłyszymy o zdecydowanej reakcji Świętego Pawła przeciw tym, którzy nie liczą się z tym faktem. Tak zwany Sobór Jerozolimski, czyli pierwsze oficjalne zebranie Apostołów, absolutnie zgadza się z Pawłem i to potwierdza nie tylko listem, ale też świadectwem członków wspólnoty jerozolimskiej. Niestety, dzisiaj wielu chrześcijan chce pozostać na poziomie intelektualnej akceptacji Jezusa bez umiłowania Jego jako najważniejszej Osoby w życiu.

Słowo Boże osądzi dzisiaj każdego z nas.


Ur. NMP Królowej Polski - 3 Maja
03-05-2013 09:24 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek 3 Maja - uroczystość NMP Królowej Polski. Msze św. w naszym kościele o godz. 7.30, 10.30 i 17.00. W Brzezinach o godz. 9.00. Główna Msza święta w intencji Ojczyzny w Bazylice św. Anny o godz. 10.30. O imprezach towarzyszących informuje plakat na tablicy ogłoszeń. Pamiętajmy o wywieszeniu narodowej flagi. W tym dniu przypada I piątek miesiąca, na mszach świętych okazja do spowiedzi św. 


Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl