Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
VII niedziela zwykła - 23 lutego
23-02-2014 07:42 • Ks. Stanisław Rząsa

Świętość jest fundamentalnym powołaniem wszystkich ludzi – to oznajmił Mojżeszowi sam Bóg, który objawił, że można ją osiągnąć jedynie poprzez wierne, a czasem wręcz heroiczne zachowanie przykazania miłości bliźniego. Jednak człowiek sam z siebie nie jest zdolny osiągnąć świętości, czyli kochać prawdziwie, zwłaszcza że Chrystus dookreślił w Ewangelii, że chodzi tutaj także o miłość nieprzyjaciół. Musimy więc kierować się mądrością pochodzącą od samego Boga, który jedynie jest prawdziwie święty, bo jest Miłością.

Wsłuchując się dzisiaj w słowo Boże, napełniajmy się ową Bożą mądrością, aby móc kochać i tym samym stawać się doskonałymi.


VI niedziela w ciągu roku - 16 lutego
16-02-2014 10:03 • Ks. Stanisław Rząsa


Prorok Syrach przedstawia dziś wizję ludzkiej wolności, której zasadniczą cechą jest możliwość wyboru. Człowiek wtedy jest wolny, gdy wybiera dobro. Bóg wyposażył ludzi w zdolność roztropnego rozróżniania dobra i zła. Jednak ostateczna decyzja zawsze leży w gestii człowieka. Stąd św. Paweł pisze do Koryntian, że wyboru dobra może dokonać tylko ten, kto posiada mądrość Bożą. A słuchając dalej dzisiejszych czytań, dowiemy się z perykopy ewangelicznej, że wolność jest rzeczywistością bardzo trudną. Domaga się bowiem nie tylko zachowania litery prawa, ale przede wszystkim praktykowania miłości. Warto, byśmy się jej przyjrzeli. Może jest coś, co można by w miłości i codziennych relacjach ulepszyć, poprawić. A może jest coś, co należałoby naprawić? Wykorzystujmy w tym celu czas, który jest nam dany, nie tylko w rozpoczynającym się dziś tygodniu.

 Zaczerpnijmy sił ze słuchania słowa Bożego do prawdziwie wolnych wyborów.


Światowy Dzień Chorych - 11 lutego
11-02-2014 15:14 • Ks. Stanisław Rząsa

We wtorek 11 lutego wspominamy Matkę Bożą z Lourdes. Jest to jednocześnie Światowy Dzień Chorego. Z tej okazji odprawimy specjalną Mszę św. o godz. 10.00 za chorych i udzielimy Sakramentu Namaszczenia Chorych. Ten Sakrament udzielamy chorym i starszym dla umocnienia w bólu i cierpieniu. Można go przyjmować wielokrotnie ilekroć czujemy potrzebę powierzenia się Bogu w cierpieniach naszego ciała lub duszy. Bardzo prosimy o pomoc chorym, starszym i niepełnosprawnym w dotarciu do kościoła. O godz. 9.30 będą śpiewane Godzinki do Najświętszej Maryi Panny, a o godz. 10.00 Msza św. Nie będzie Mszy św. o godz. 7.00

V niedziela w ciągu roku - 9 lutego
09-02-2014 14:11 • Ks. Stanisław Rząsa

Słowem, które przewija się niczym złota nić przez dzisiejsze czytania, jest światło. Prorok Izajasz utrzymywał, że tym światłem są dobre czyny, a szczególnie miłość wobec ubogich. Chrystus z kolei dopowie, że całe życie chrześcijanina ma emanować światłem dobrych czynów, bo to jest prawo i powołanie każdego wierzącego. Chrześcijanin ma stać się punktem odniesienia dla innych, podobnie jak takim punktem orientacji jest światło stawiane na świeczniku. Jednakże bycie widocznym należy odróżnić od chęci pokazania się dla swojej chwały, o czym przestrzegał św. Paweł. Trzeba więc, abyśmy stali się autentycznymi świadkami Chrystusa.

Niech słowo Boże oczyści to, co przeszkadza nam być w pełni światłem.


I czwartek i I piątek miesiąca
06-02-2014 09:55 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca w którym dziękujemy za dar Eucharystii i Kapłaństwa oraz I piątek miesiąca w którym wynagradzamy Panu Jezusowi za grzechy. Msza Św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Spowiedź dla Klasy II Gimnazjum o godz. 16.30, a dla klasy III Gimnazjum o godz. 17.15.

04 niedziela w ciągu roku - 02 lutego
02-02-2014 09:46 • Ks. Stanisław Rząsa

W 4 niedzielę zwyką w tym roku przypada święto Ofiarowania Pańskiego i z woli Paieża Jana Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego.

Prorok Malachiasz, żyjący w piątym wieku przed Chrystusem, przypomni nam dziś o szczególnej miłości Boga do Izraela, wybranego bez żadnej swojej zasługi. Miłość ta objawiła się wpierw we Wcieleniu, a osiągnie swoją kulminację w Dniu ostatecznym. Najpierw Syn Boży przyszedł jako Dziecię, które poddało się sumiennie każdemu prawu, a na końcu czasów przyjdzie, jako Pan Zastępów, dokonujący sądu nad światem. Dzięki jednak tej samej miłości Boga człowiek może mieć nadzieję, że „przetrwa dzień Jego nadejścia”, gdyż, jak zauważył to autor Listu do Hebrajczyków, Chrystus upodobnił się do braci, stając się miłosiernym i przychodzącym z pomocą.

Oby ze słuchania słowa Bożego zrodziła się i w nas ta niezachwiana nadzieja.


I sobota miesiąca - 1 lutego
01-02-2014 09:44 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada też pierwsza sobota miesiąca. W tym dniu szczególnie czcimy Matkę Najświętszą i powierzamy Jej matczynej opiece całą naszą codzienność. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 i na nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

Z Maryją oczekujmy na Kanonizację Jana Pawła II

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl