Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Pogrzeb katolicki
05-11-2009 12:22 • Ks. Stanisław Rząsa

Zgłoszenie

- Gdy osoba zmarła będzie pochowana na cmentarzu parafialnym, najpierw zgłaszmy się do kancelarii parafii św. Anny i ustalamy datę i godzinę pogrzebu. Następne formalności załatwiamy w naszej kancelarii.

- Gdy osoba zmarła będzie pochowana na cmentarzu komunalnym, zgłaszmy się do naszej kancelarii parafialnej i ustalamy datę i godzine pogrzebu. Następne formalności załatwiamy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

Do pogrzebu katolickiego w swojej parafii mają prawo:
1. Katolicy wierzący i praktykujący.
2. Katolicy, którzy systematycznie uczestniczyli we mszy św. niedzielnej i świątecznej, przyjmowali Komunię św., przystępowali do spowiedzi św.
3. Katolicy zaopatrzeni za życia sakramentami (przyjęli świadomie namaszczenie chorych i Komunię św. – np. wiatyk)
4. Pogrzeb powinien odbyć się w parafii zamieszkania osoby zmarłej, zaś pochówek na wybranym zgodnie z wolą zmarłego cmentarzu – za zgodą księdza proboszcza parafii zamieszkania osoby zmarłej.
Dokumenty wymagane przy zamawianiu pogrzebu katolickiego:
1. Akt Zgonu – potwierdzony przez USC.
2. Zaświadczenie lub informacja o przyjętych Sakramentach. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu – zaświadczenie wydaje Ks. Kapelan danego szpitala.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl