Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Pogrzeb katolicki
05-11-2009 12:22 • Ks. Stanisław Rząsa

Zgłoszenie

- Gdy osoba zmarła będzie pochowana na cmentarzu parafialnym, najpierw zgłaszmy się do kancelarii parafii św. Anny i ustalamy datę i godzinę pogrzebu. Następne formalności załatwiamy w naszej kancelarii.

- Gdy osoba zmarła będzie pochowana na cmentarzu komunalnym, zgłaszmy się do naszej kancelarii parafialnej i ustalamy datę i godzine pogrzebu. Następne formalności załatwiamy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej.

Najczęściej ciało zmarłego przywozi się do naszego kościoła na pół godziny przed Mszą św. Najbliżsi i uczestnicy pogrzebu odmawiają wówczas różaniec. Po zakończonej Mszy św. ciało zmarłego odprowadzane jest do samochodu – karawanu i transportowane na cmentarz parafialny lub komunalny. Wszyscy uczestnicy indywidualnie lub podstawionym przez rodzinę autobusem przejeżdżają na cmentarz. Kondukt pogrzebowy ustawia się w bramie cmentarza i stąd rusza do miejsca pochowania ciała zmarłego.

Do pogrzebu katolickiego w swojej parafii mają prawo:
1. Katolicy wierzący i praktykujący.
2. Katolicy, którzy systematycznie uczestniczyli we mszy św. niedzielnej i świątecznej, przyjmowali Komunię św., przystępowali do spowiedzi św.
3. Katolicy zaopatrzeni za życia sakramentami (przyjęli świadomie namaszczenie chorych i Komunię św. – np. wiatyk)
4. Pogrzeb powinien odbyć się w parafii zamieszkania osoby zmarłej, zaś pochówek na wybranym zgodnie z wolą zmarłego cmentarzu – za zgodą księdza proboszcza parafii zamieszkania osoby zmarłej.
Dokumenty wymagane przy zamawianiu pogrzebu katolickiego:
1. Akt Zgonu – potwierdzony przez USC.
2. Zaświadczenie lub informacja o przyjętych Sakramentach. Jeśli zgon nastąpił w szpitalu – zaświadczenie wydaje Ks. Kapelan danego szpitala.

DLA WSZYSTKICH PRZEŻYWAJĄCYCH BÓL PO STRACIE SWOICH BLISKICH, OPRÓCZ MODLITWY, ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SPECJALNĄ STRONĄ, POŚWIĘCONĄ TEMATOWI ŚMIERCI. ZNALEŹĆ TU MOŻNA WIELE KRZEPIĄCYCH TREŚCI A JEDNOCZEŚNIE ZGODNYCH Z KATOLICKĄ WIARĄ.

WWW.POTAMTEJSTRONIE.PL


© 2009 www.parafia.lubartow.pl