Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
8 niedziela zwykła - 26 lutego
26-02-2017 08:38 • Ks. Stanisław Rząsa

"Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? A nawet gdyby ona zapomniała, Ja nie zapomnę o tobie" 

Dzisiejsze czytanie ze Starego Testamentu mówi o pochodzeniu zła. Szczególną postacią jest w nim wąż, który symbolizuje podstęp, przewrotność, podejrzliwość, nieposłuszeństwo i kłamstwo. Ludzie ulegają tym wadom, ponieważ pozwalają, aby zawładnęło nimi fałszywe przekonanie, że człowiek może być jak Pan Bóg. Przez nieposłuszeństwo pierwszych rodziców zło przeniknęło do wszystkich dziedzin ludzkiego życia. Dlatego potrzebny był nowy Adam – Jezus, całkowicie posłuszny Ojcu, który pokazał, w jaki sposób odrzuca się drogę proponowaną przez szatana. Tym, którzy dali się zwieść, Święty Paweł wskazuje drogę powrotu. Jest nią Pan Jezus, który wchodzi w grzeszne życie każdego z nas i dotyka je łaską przebaczenia, abyśmy mogli powrócić do jedności z Panem Bogiem.

Otwórzmy serca na słowo Boże, które chce obdarzyć nas łaską skruchy i obudzić pragnienie powrotu do jedności z Ojcem.

7 niedziela zwykła - 19 lutego
19-02-2017 08:25 • Ks. Stanisław Rząsa

Zgodnie z prawem Mojżeszowym, miłość wobec drugiego człowieka jest podstawą wszystkich norm moralnych, ponieważ zapewnia porządek w życiu społecznym. Przykazanie miłości bliźniego powtórzył Pan Jezus w swoim nauczaniu i nadał mu charakter uniwersalny. Uczeń Jezusa musi liczyć się ze sprzeciwem ludzi niepodzielających jego przekonań. Jednak również oni są naszymi bliźnimi, którym jesteśmy dłużni miłość. Chrześcijanin, miłując swoich nieprzyjaciół, naśladuje Pana Boga, który miłością obejmuje wszystkich ludzi bez wyjątku. Odpłacanie dobrem za zło jest więc godne dzieci Bożych. Miłość nieprzyjaciół jest trudna, ale możliwa, ponieważ w każdym wierzącym mieszka Duch Boży, o czym zapewnia Święty Paweł.

Otwórzmy teraz nasze umysły i serca na przyjęcie słowa Bożego, by mogło uzdolnić nas do czynów przekraczających nasze ludzkie możliwości.

 


Przekazanie Krzyża Trybunalskiego - 18 lutego
18-02-2017 12:55 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę będziemy gościli Ks. Biskupa Józefa Wróbla. O godz. 17.00 będzie Msza Święta i przekazanie Krzyża Trybunalskiego do parafii w Tarle. Zachęcamy wszystkich do licznego zgromadzenia przy relikwiach drzewa Krzyża Świętego.

Czuwanie przy relikwiach drzewa Krzyża Świętego
13-02-2017 12:54 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu będzie nam towarzyszył Krzyż Trybunalski z relikwiami drzewa Krzyża Świętego. Wykorzystajmy te okazję na modlitwę i na powierzenie się i naszych trosk Jezusowi Chrystusowi. Msza św. codziennie o 7.00 i 18.00. Ponadto Kółka Różańcowe zapraszamy na godz. 9.00. Odśpiewamy Godzinki i odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Od godz. 10.00 do godz. 15.00 będzie przerwa. Na godz. 15.00 zapraszamy Legion Maryi do odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia. Po modlitwie indywidualna adoracja drzewa Krzyża Świętego. W sposób szczególny na Msze Świętą o godz. 18.00 i modlitwę zapraszamy:

- poniedziałek mieszkańcy Woli Lisowskiej i Wincentowa

- wtorek mieszkańcy Brzezin

- środa mieszkańcy Lisowa

- czwartek osiedle Kopernika po stronie kościoła

- piątek osiedle Kopernika po przeciwnej stronie Kościoła 

6 niedziela zwykła - 12 lutego
12-02-2017 12:18 • Ks. Stanisław Rząsa

Treścią dzisiejszych czytań jest prawda o wolności człowieka i jego odpowiedzialności za popełnione czyny. W pierwszym czytaniu pobrzmiewają błędne przekonania ludzi, że sprawcą ich nieszczęść jest Pan Bóg. Prorok zaznacza, że grzech zależy wyłącznie od wolnej decyzji człowieka, który w sposób świadomy może wybierać dobro lub zło. Święty Paweł dodaje, że człowiek naprawdę mądry będzie starał się oceniać wszystko w świetle Bożego objawienia, które dokonało się w Panu Jezusie. Dzięki Niemu wszyscy wierzący otrzymali Bożego Ducha i dlatego są w stanie coraz lepiej spełniać wymagania Nowego Przymierza.

Pozwólmy teraz słowu zstąpić do naszych serc, by mądrość Boża mogła uczyć nas czynnej miłości bliźniego.


Misje Ewangelizacyjne - 9 -12 luty
11-02-2017 14:27 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek rozpoczynamy rekolekcje ewangelizacyjne w naszej parafii. Będziemy gościli specjalną ekipę z księdzem i klerykiem oraz z osobami świeckimi.

W czwartek dwa spotkania w naszym kościele, o godz. 9.00 i 18.00 Msza Święta i nabożeństwo. W Brzezinach o godz. 16.30.

W piątek Msza Święta i nabożeństwo oddania się Jezusowi również o godz. 9.00 i 18.00. W Brzezinach o godz. 16.30.

W sobotę o godz. 8.30 spowiedź i o godz. 9.00 Msza św. z nauką. W Brzezinach spowiedź o godz. 10.00, a o godz. 10.30 Msza św. O godz. 17.30 spowiedź w kościele i o godz. 18.00 Msza św. z powitaniem relikwii Krzyża Świętego i adoracja Krzyża. Relikwie Krzyża Świętego przybędą do nas z parafii Firlej i będą do następnej soboty w naszej parafii. W sobotę 18 lutego będziemy gościli Ks. Biskupa Józefa Wróbla. Będzie Msza święta i pożegnanie Krzyża Trybunalskiego. 

Nauki przedślubne
09-02-2017 13:43 • Ks. Stanisław Rząsa

Informujemy, że serię nauk przedślubnych rozpoczęliśmy w niedzielę 5 lutego. Nauki odbywają się o godz. 16.00 w Sali Centrum Pomocy.

Informacja o zamówieniu publicznym
07-02-2017 21:20 • Marcin Malessa
5 niedziela zwykła - 5 lutego
05-02-2017 08:59 • Ks. Stanisław Rząsa

Pan Bóg nie ma upodobania w pobożności formalnej i zewnętrznej, oderwanej od codziennego życia człowieka. Prawdziwa pobożność musi być połączona z uczynkami miłosierdzia, które prorok Izajasz wymienia w pierwszym czytaniu. Dzięki uczynkom dobroci usuwa się społeczne niesprawiedliwości oraz w praktyce realizuje miłość bliźniego. W Ewangelii Jezus wyjaśnia, że pierwszą powinnością Jego uczniów jest dawanie świadectwa. Ich życie powinno być jak sól, która oczyszcza, nadaje smak i konserwuje. Uczniowie Pana Jezusa są wartościowi i pożyteczni dla świata, ponieważ niosą w sobie „posmak” nauki Mistrza, potwierdzonej świadectwem ich życia.

Wysłuchajmy z uwagą słowa Bożego, ponieważ zgodnie z tym, co mówi Apostoł Paweł, mądrość Boża przewyższa mądrość tego świata.


I sobota miesiąca - 4 lutego
04-02-2017 12:20 • Ks. Stanisław Rząsa

W sobotę zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi o godz. 18.00.

I piątek miesiąca - 3 lutego
03-02-2017 12:18 • Ks. Stanisław Rząsa

W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca w którym wynagradzamy Panu Jezusowi za grzechy. Msza Św. do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 9.00 i 18.00. Okazja do spowiedzi świętej. Zapraszamy!

Święto Ofiarowania Pańskiego - 2 lutego
02-02-2017 12:00 • Ks. Stanisław Rząsa

W czwartek, 2 lutego, przypada Święto Ofiarowania Pańskiego. W naszej polskiej tradycji nazywane jest świętem Matki Boskiej Gromnicznej. Msze Święte w naszym kościele będą sprawowane o godz. 7.30, 10.30 i 17.00. W Brzezinach o godz. 9.00. Na początku każdej Mszy Świętej będzie miał miejsce obrzęd błogosławieństwa świec, dlatego przynosimy ze sobą gromnice. Niech staną się one znakiem obecności Chrystusa – światłości świata. Zapalajmy je, jak mówi stara polska tradycja, w chwilach trwogi i zagrożenia, aby o tej Bożej obecności i Opatrzności sobie nieustannie przypominać. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. wraz z rodzicami zapraszamy na Mszę św. o godz. 17.00. Będzie obrzęd odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Z woli świętego Papieża Jana Pawła II od 1997 roku to święto w kościele powszechnym obchodzony jest Dzień Życia Konsekrowanego. Poświęcony modlitwie za osoby, które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w niezliczonych zakonach i zgromadzeniach. Taca przeznaczona na wsparcie zakonów kontemplacyjnych. To święto kończy tradycyjny okres śpiewania kolęd w naszych rodzinach i świątyniach.

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 05 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl