Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Zakończenie starego roku - 31 grudnia
31-12-2014 15:01 • Ks. Stanisław Rząsa

We środę ostatni dzień roku kalendarzowego 2014. Podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno błagalnego podziękujemy Bogu za miniony czas, za dobro, którego w tym czasie doznaliśmy. Przeprosimy za błędy i odejścia od wiary i miłości. Odśpiewamy hymn: „Ciebie Boga wysławiamy”. Za odśpiewanie tego hymnu będzie można zyskać odpust zupełny. Wszystkich zapraszamy do wspólnej modlitwy na godz. 16.00. Będziemy modlili się też w intencji zmarłych w mijającym roku. Zmarłych w minionym roku, za których odprawimy Mszę św., prosimy zgłaszać do kancelarii.

Niedziela Świętej Rodziny - 28 grudnia
28-12-2014 14:50 • Ks. Stanisław Rząsa

Wartość życia rodzinnego jest faktem niezaprzeczalnym. Świadczy o tym dzisiejsze czytanie z Księgi Syracydesa, która została napisana w II wieku przed Chrystusem. Rodzina została dodatkowo uświęcona przez fakt narodzin w niej samego Syna Bożego. Stąd też św. Łukasz dopowie w dzisiejszej perykopie ewangelicznej, że naturalny jest związek rodziny z tym, co Boże, gdyż rodzina została ustanowiona przez samą Opatrzność. Warto dostosować się do zasad życia rodzinnego podanych przez św. Pawła w Liście do Kolosan. Wtedy będzie można powtórzyć, parafrazując słowa dzisiejszego Psalmu, że błogosławiona jest ta rodzina, która boi się Pana.

            Przyjmijmy zatem z wiarą słowo Boże, aby uświęcało nasze rodziny.

Świętego Szczepana, męczennika - 26 grudnia
26-12-2014 18:21 • Ks. Stanisław Rząsa

Przykład życia i męczeństwa św. Szczepana, diakona i pierwszego męczennika, dobitnie pokazuje, jak potężny jest Bóg. Daje On zdolność tym, którzy w Niego wierzą, do męstwa, którego nie potrafią zrozumieć ci, którzy zaprzedali swoją duszę złu i grzechowi. Dzisiejsze czytanie z Dziejów Apostolskich jest zapisem historycznych wydarzeń, które rozegrały się około 36 roku w Jerozolimie. Natomiast Ewangelista Mateusz odnosi się do zapowiedzi Chrystusa, która faktycznie zrealizowała się w męczeństwie św. Szczepana.

            Niech słowo Boże, uczyni i nas zdolnymi do mężnego trwania przy wierze, nawet wówczas, gdyby wymagano od nas heroizmu i ofiary.

Na pamiątkę męczeństwa świętego Szczepana w świątyniach błogosławimy owies.

Ze względu na uroczysty charakter tego dnia w Polsce nie obowiązuje piątkowa wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Ofiary składane na tacę są przeznaczopne na Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Sakrament Chrztu Świętego
26-12-2014 13:09 • Ks. Stanisław Rząsa

Sakramentu Chrztu św. udzielimy w uroczystość św. Szczepana na Mszy św. o godz. 12.00. Dzieci zapisujemy w kancelarii środę i czwartek, 10 i 11 grudnia od godz. 17.00.

Pasterka i Boże Narodzenie - 25 grudnia
25-12-2014 12:14 • Ks. Stanisław Rząsa

Obchody Bożego Narodzenie rozpoczynamy Pasterką o godzinie 23.00 w intencji parafian. W Brzezinach o 21.30. Przed Pasterką będziemy śpiewać kolędy. Taca na Pasterce przeznaczona jest na fundusz obrony życia dziecka poczętego i na domy samotnej matki.
Msze św. w Boże Narodzenie i w uroczystość św. Szczepana tak jak w niedzielę. 

Wigilia Bożego Narodzenia - 24 grudnia
24-12-2014 12:11 • Ks. Stanisław Rząsa

W środę Wigilia Bożego Narodzenia. Roraty o godz.7.00. Zachęcamy do licznego uczestniczenia w tych ostatnich roratach, szczególnie dzieci i młodzież gimnazjalną. Wigilia to wyjątkowa okazja do pojednania w naszych rodzinach i sąsiedztwie. Jest to czas szczególnej pamięci o ludziach biednych i samotnych. To dodatkowe miejsce przy stole wigilijnym może być zajęte przez kogoś zaproszonego do rodziny. Pamiętajmy także o tych, którzy odeszli do wieczności.

Wieczerzę wigilijną rozpoczynamy od odczytania fragmentu Ewangelii św. Łukasza o Bożym Narodzeniu. Pamiętajmy o wspólnej modlitwie i śpiewie kolęd. Pod żadnym pozorem nie podawajmy alkoholu na wigilijny stół. Tradycyjnie zachowajmy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

IV niedziela Adwentu - 21 grudnia
21-12-2014 10:29 • Ks. Stanisław Rząsa

Około dziesięć wieków przed narodzeniem Chrystusa Bóg przez proroka Natana zapowiedział narodzenie Mesjasza, który będzie królem wszystkich narodów. Proroctwo to usłyszymy w dzisiejszym pierwszym czytaniu. Natomiast Ewangelista Łukasz wskaże nam moment, gdy to proroctwo zaczęło się wypełniać. Pozostaje natomiast tajemnicą, dlaczego Bóg jakby zwlekał tak długo z realizacją swojej obietnicy. Problem ten z kolei próbuje wyjaśnić św. Paweł, który odwołuje się do mądrości Boga. Stąd więc osobom wierzącym pozostaje bezgranicznie zaufać Bogu i poddać się w głębokim posłuszeństwie Jego woli, bo ona jest święta.

            Niech zatem słowo, które przychodzi dziś do nas, uzdolni nas do pełnienia woli Bożej.

 

Rekolekcje Adwentowe - 14-16 grudnia
15-12-2014 14:10 • Ks. Stanisław Rząsa

Rekolekcje poprowadzi Ks. dr Jakub Dąbrowski z Archidiecezji Katowickiej.

Zapraszamy Was wszystkich do udziału w rekolekcjach i do pojednania się z Bogiem, bo tylko wtedy może zagościć w naszych sercach pokój i miłość. Spowiedź św. w poniedziałek i wtorek.


III Niedziela Adwentu - 14 grudnia
14-12-2014 09:47 • Ks. Stanisław Rząsa

Ewangelista Jan na przykładzie życia Jana Chrzciciela ukazuje nam dziś, jaką powinniśmy przyjąć postawę wobec przychodzącego Chrystusa. Jest to postawa ciągłego stawania w prawdzie, czyli pokora. Domaga się tego z kolei sam Mesjasz, który według słów proroka Izajasza z pierwszego czytania przychodzi z miłością, niosąc wybawienie od wszystkiego, co krępuje i niszczy. Idąc dalej za myślą dzisiejszej liturgii słowa, a zwłaszcza Listu św. Pawła, musimy uwierzyć, że jedynie życie w prawdzie i w bezgranicznym oddaniu się Bogu da szczęście i radość. Nie są to jednak tylko wartości powierzchowne, ale sięgające głębi zbawienia.

            Wsłuchajmy się zatem z radością w dzisiejsze słowo Boże, które niesie nadzieję.


Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - 8 grudnia
08-12-2014 13:05 • Ks. Stanisław Rząsa

W poniedziałek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Nie jest to święto zobowiązujące nas do udziału we Mszy św., ale serdecznie zapraszamy wszystkich do uczczenia Matki Bożej. Roraty o godz. 7.30, następna Msza św. o 10.30, i popołudniowa o godz. 17.00. W Brzezinach o godz. 9.00. Na Mszy św. o godz. 17.00 poświęcenie medalików dzieci z klasy II. Rodziców prosimy o przygotowanie swoim dzieciom medalików.


II Niedziela Adwentu - 7 grudnia
07-12-2014 13:10 • Ks. Stanisław Rząsa

Autorzy biblijni często dla zilustrowania sytuacji człowieka wykorzystują motyw drogi. Każdy z nas jest niczym pielgrzym podążający do miejsca przeznaczenia, którym – o czym pisze w drugim dzisiejszym czytaniu św. Piotr – jest nowa ziemia i nowe niebo. „Nowość” tychże rzeczywistości polega na przyjęciu całym sobą Boga, który – jak z kolei powie prorok Izajasz – „przychodzi z mocą”. Dokonuje się to przez proces nawracania, do którego wzywa również i dziś Jan Chrzciciel. Termin „nawrócenie” – z greckiego „metanoia” – oznacza dosłownie zawrócenie z błędnej drogi, a w sensie duchowym zmianę sposobu myślenia i wartościowania.

            Wytężmy więc nasz słuch, aby usłyszeć głos, który chce poprowadzić nas prostą ścieżką do zbawienia.


Św. Mikołaj przychodzi do naszych dzieci
06-12-2014 14:36 • Ks. Stanisław Rząsa

6 grudnia w sobotę przypada wspomnienie św. Mikołaja. Chcemy też przygotować paczki dla biedniejszych dzieci. Prosimy o pomoc w przygotowaniu paczek. Pieniądze można złożyć do puszki przed kościołem, a słodycze i zabawki w kancelarii. Św. Mikołaj przyjdzie do naszych dzieci w sobotę o godz. 15.00. Paczki składamy wcześniej w kancelarii.

I sobota miesiąca - 6 grudnia
06-12-2014 10:21 • Ks. Stanisław Rząsa

I sobotę miesiąca przeżywamy razem z Janem Pawłem II. O godz. 18.00 Msza św., a po niej Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. Zapraszamy.

I piątek miesiąca - 5 grudnia
05-12-2014 10:20 • Ks. Stanisław Rząsa

W piątek przypada I piątek miesiąca. Msza św. roratnia o godz. 9.00, a do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 18.00. Okazja do spowiedzi świętej.

Msze Święte roratnie
01-12-2014 10:19 • Ks. Stanisław Rząsa

Roraty odprawiamy o godz. 7.00. W niedzielę o godz. 7.30. Pół godziny przed roratami, godzinki do Najświętszej Maryi Panny. Dodatkowo roraty dla dzieci i młodzieży we wtorek i czwartek o godz. 18.00, a w środę o godz. 7.00. Zachęcamy, aby dzieci przychodziły na roraty z lampionami. Zmobilizujmy się do uczestniczenia w roratach. 

Archiwum wiadomości
0: 00
2010: 01 02 03 04 05 06 09 10 11 12
2011: 01 02 03 04 05 06 08 09 11 12
2012: 02 03 04 05 06 08 10 11 12
2013: 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2015: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2016: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2018: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2019: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2021: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2022: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2024: 01 02 03 04 06

© 2009 www.parafia.lubartow.pl