Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
Dzień Zaduszny - 2 listopada
02-11-2014 13:55 • Ks. Stanisław Rząsa

W niedzielę Wspomnienie Wszystkich Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msza św. na cmentarzu parafialnym o godz. 12.00, a na cmentarzu komunalnym o godz. 10.00. W naszym kościele Msze św. o godzinie 7.30, 10.30, 12.00 i 17.00. W Brzezinach o godz. 9.00.

W swojej historii Kościół wypracował wiele form modlitewnej pomocy zmarłym. Za najlepszą uważane są Msze św. Gregoriańskie – trzydzieści Mszy Świętych w intencji zmarłego odprawianych dzień po dniu. Do innych form pomocy należą Wypominki. Sens wypominek polega na tym, że uczestniczy w nich wspólnota parafialna. Dlatego zachęcamy wszystkich do wspólnej modlitwy różańcowej w naszym kościele przed Mszą św. wieczorną. Kartki wypominkowe są wyłożone przy filarach. Zachęcamy do wpisania daty i do przyjścia na tę modlitwę. Nie zapominajmy też, że przez osiem pierwszych dni listopada duszom w czyśćcu możemy ofiarować wielki dar – odpust zupełny za pobożne nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitwy w ich intencji oraz spełnienie pozostałych zwykłych warunków, to znaczy: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, przyjęcie Komunii Świętej, odmówienie modlitwy w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

Modlitwa za zmarłych

Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Dzień Zaduszny przypominają nam o tajemnicy świętych obcowania. Wierzymy, że Kościół cierpiący w czyśćcu, Kościół pielgrzymujący na ziemi, oraz Kościół triumfujący w Niebie są ze sobą złączone miłością oraz wzajemną odpowiedzialnością.

Jesteśmy odpowiedzialni za Kościół cierpiący w czyśćcu. Naszym obowiązkiem jest pomagać duszom czyśćcowym, gdyż one same już sobie pomóc nie mogą. Możemy czynić to na różne sposoby.

Niezwykle ważna jest Msza św. zamawiana w ich intencji. – Msza św. jest uobecnieniem w sposób bezkrwawy krwawej ofiary Chrystusa, Jego śmierci. Na krzyżu dokonało się zbawienie. Zamawiając intencje mszalne za zmarłych, przychodzimy im z pomocą, aby Bóg w swoim miłosierdziu zechciał uwolnić ich od kar czyśćcowych, mocą zbawczej ofiary Jezusa Chrystusa podjętej dla zbawienia człowieka.

Bardzo ważna jest modlitwa, ofiarowane za zmarłych cierpienie, post. Darem, który w zbliżających się dniach możemy im dać, to odpust zupełny. Ratuje on dusze z czyśćca, uwalnia od kar doczesnych, ciążących na nich za popełnione grzechy. Codziennie od 1 do 8 listopada mamy możliwość uzyskania właśnie takiego odpustu pod zwykłymi warunkami i poprzez nawiedzenie w tych dniach cmentarza. Musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą, odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” oraz pomodlić się w intencjach Ojca Świętego. Warunkiem uzyskania odpustu zupełnego jest brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego. Codziennie możemy go uzyskać dla innego zmarłego.

Dzień Zaduszny, kiedy w sposób szczególny winniśmy pamiętać o duszach wiernych zmarłych, poprzedza uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to święto radości. Wielu naszych zmarłych, których ciała spoczywają na cmentarzach, mimo że nie zostali przez Kościół kanonizowani, są świętymi. Święci, stojąc przed Bogiem, wypraszają nam wiele potrzebnych łask, a my doświadczamy ich pomocy. Oni także przypominają nam o powszechnym powołaniu do świętości.

– Świętymi są nie tylko ci, których czcimy, których procesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne doprowadzono do zakończenia, ale święci to wszyscy Ci, którzy żyli wśród nas i kierowali się w swoim życiu Ewangelią, a dziś cieszą się chwałą Nieba.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl