Ojcowie KapucyniParafia WniebowstąpieniaParafia Matki Bożej Nieustającej PomocyParafia Św. AnnyStrona Główna
VII niedziela zwykła - 23 lutego
23-02-2014 07:42 • Ks. Stanisław Rząsa

Świętość jest fundamentalnym powołaniem wszystkich ludzi – to oznajmił Mojżeszowi sam Bóg, który objawił, że można ją osiągnąć jedynie poprzez wierne, a czasem wręcz heroiczne zachowanie przykazania miłości bliźniego. Jednak człowiek sam z siebie nie jest zdolny osiągnąć świętości, czyli kochać prawdziwie, zwłaszcza że Chrystus dookreślił w Ewangelii, że chodzi tutaj także o miłość nieprzyjaciół. Musimy więc kierować się mądrością pochodzącą od samego Boga, który jedynie jest prawdziwie święty, bo jest Miłością.

Wsłuchując się dzisiaj w słowo Boże, napełniajmy się ową Bożą mądrością, aby móc kochać i tym samym stawać się doskonałymi.

A ja wam powiadam…

ks. Paweł Siedlanowski

Kontynuujemy lekturę Kazania na Górze według św. Mateusza (5, 38-48). Bardzo charakterystyczna jest konstrukcja Jezusowych napomnień. Najpierw przytacza panującą aktualnie zasadę: „Oko za oko i ząb za ząb”, potem obwieszcza nową, przy czym powołuje się na swój mesjański autorytet. Jego słowa dotykają istoty chrześcijaństwa – określają inność, jaka powinna cechować uczniów. Niestawianie oporu złu, gotowość do dzielenia się własnością z innymi, miłość nieprzyjaciół i obowiązek modlitwy o ich nawrócenie – wszystko to tworzy nową rzeczywistość opartą na miłości, a przede wszystkim odwołującą się do postawy Ojca w Niebie, który „sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych”.

Słuchamy napomnień Chrystusa z perspektywy XXI wieku. Nie ma tu mowy o metaforze, hiperboli – użyte w Ewangelii słowa wykluczają je. Chodzi o dosłowność. Bez wątpienia poprzeczka zostaje zawieszona bardzo wysoko. Rodzi się jednak pytanie: czy szukanie w sobie doskonałości Boga nie jest zbytnią zuchwałością? Być jak Bóg – przecież to nigdy się nie uda!

Jezus doskonale zdawał sobie sprawę z ludzkiej ułomności. Dlatego stało się coś niezwykłego: w Nim jako pierwszym spełniły się te słowa! Przyjął na siebie zło świata, dał się ukrzyżować prześladowcom, nie przeklął ich – przeciwnie: okazał swoją miłość, troskę, gdy na krzyżu modlił się o ich nawrócenie, „ponieważ nie wiedzą, co czynią”. W Nim najpierw wypełniło się wszystko, co głosił.

Czy zatem możliwe jest spełnienie się słów z Kazania na Górze w każdym z nas? Jest możliwe, ale tylko wtedy, gdy dokona się to mocą Chrystusa! Chrześcijaństwo bowiem, oparte jedynie na ludzkiej mądrości i sile, jest zaledwie zbiorem pobożnych życzeń – pięknym, aczkolwiek nierealnym do spełnienia zespołem idei. Z Nim jest w stanie odmienić oblicze ziemi.


© 2009 www.parafia.lubartow.pl